Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:25 | 15/07/2024

31 de desembre, data límit per a la presentació de sol•licituds a les bonificacions fiscals IBI 2017 per a famílies nombroses

L’Ajuntament de Viladecavalls recorda que el pròxim 31 de desembre finalitza el termini de presentació de sol•licituds per acollir-se a les bonificacions fiscals sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Família nombroses, en relació als tributs del pròxim any 2017.

dilluns 05 desembre 2016

S’estableix una bonificació de la quota íntegra de l´impost pels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa en data de meritació de l´impost.(Bonificació del 25% per a famílies nombroses de categoria general 25% i del 50% en el cas de famílies nombroses categoria especial).

Els interessats que compleixin els requisits poden presentar la sol·licitud acompanyant documentació acreditativa a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona al carrer Font del Capellà 19 de Viladecavalls, de dilluns a divendres en horari de 8:30h a 14h.

No obstant això, aquells interessats que van presentar sol·licitud de bonificació per l´IBI al 2016 i van rebre resolució positiva, no cal que tornin a presentar la sol·licitud sempre i quan mantinguin acreditada la seva condició de família nombrosa i hagin atorgat consentiment a l’administració gestora la consulta i verificació telemàtica dels requisits i consti el consentiment dels interessants. S’adverteix al beneficiari d’aquesta reducció que està obligat a comunicar qualsevol modificació de les condicions o requisits exigibles per a la seva aplicació.