Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 12:35 | 22/07/2024

Ajuts de lloguer per a joves (Bo Jove)

Demà 8 de juny a les 9.00 hores s’obrirà la convocatòria per sol·licitar l’ajut de lloguer per a joves (Bo Jove) per a persones de fins a 35 anys.

dimarts 07 juny 2022

La quantia de l’ajut econòmic és de 250€ mensuals durant màxim dos anys per fer front al cost de lloguer. Caldrà aportar la sol·licitud degudament complimentada junt amb la documentació exigida al tràmit abans del 17 de juny a les 17.00 hores, de manera telemàtica al web de la Generalitat.    

 

Detallem la documentació necessària: 

  • Sol·licitud: degudament omplerta amb data i signatura 
  • DNI de la persona sol·licitant i les persones que formen la unitat familiar, en cas de menors de 14 anys, si no disposen de DNI/NIE, llibre de família (totes les planes) 
  • Ingressos: en principi es tindran en compte els del 2020. En cas de sol·licitants que comencin a treballar al 2021 declaració de la renda 2021 o certificat d’imputacions, juntament amb una declaració responsable d’ingressos. Si els sol·licitants han començat a treballar al 2022, nòmines i declaració responsable d’ingressos 2022. Els ingressos a justificar seran per tots els membres de la unitat familiar, del mateix any. 
  • Contracte de lloguer (ha de constar la persona sol·licitant com a titular del contracte). 
  • Rebuts el pagament s’ha de fer a través del banc o mitjançant administrador de finques. 
  • Sol·licitud de transferència bancària (SEPA) ha d’anar signada i segellada pel banc, per la persona sol·licitant (creditor) i amb data. 

Més informació i tramitació a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22866_Bo_lloguer_joves?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c