Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 05:19 | 24/07/2024

Aprovat el Pressupost Municipal 2020 de Viladecavalls

En el Ple del passat 23 d’abril, corresponent a sessió plenària de març, que es va poder seguir en directe a través de Youtube en el primer Ple digital de la història d’aquest ajuntament, es va aprovar el Pressupost Municipal de l’exercici 2020.

dimecres 29 abril 2020

El pressupost 2020 integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i s’orienta entorn els valors i eixos transversals de l’acció de govern per una bona governança:

 • El nostre territori s’ha de conservar i millorar (urbanisme i medi ambient), és cabdal la lluita contra el canvi climàtic i treballar per ser més sostenibles.
 • Treballar per uns serveis assistencials de gran qualitat, eficients i de proximitat. (gent gran, serveis socials i sanitat)
 • Apostar per una educació de qualitat
 • La cultura i l’art a l’abast de tothom
 • L’esport per a totes les edats i com a font de salut
 • Els ciutadans triaran les inversions més importants per Viladecavalls
 • Foment de l’ocupació i millora dels nostres polígons industrials
 • Transparència i eficiència en la gestió dels comptes públics
 • Obres i serveis per mantenir i cuidar els nostres parcs, jardins i carrers
 • Foment del civisme. Millorar la seguretat del nostre municipi

S’abaixen els impostos directes

Els impostos directes baixen en relació amb l’any 2019, sobretot per la rebaixa de l’impost de béns i immobles que s’ha anat produint en els darrers anys producte de la reducció de la pressió fiscal que aquest equip de govern ha anat treballant en els darrers anys.

Augmenta el capítol de Béns i Serveis

El capítol de Béns i Serveis augmenta respecte al 2019 com una de les apostes per continuar oferint serveis, manteniments i actuacions de qualitat per la ciutadania. Les partides d’aquest capítol han sigut reestructurades i s’han fet tots aquells canvis en funció del Pla d’Actuació Municipal.

Es continuen potenciant els serveis social com a base d’un govern que treballa per l’equitat d’oportunitats per a tothom, es posa en relleu l’aposta per la lluita contra el canvi climàtic i s’augmenta la despesa per mantenir els carrers, parc i jardins, places del nostre municipi per poder gaudir de tots els serveis amb estàndards de qualitat. L’enllumenat, el clavegueram, la pavimentació, la neteja viària entre d’altres són serveis que aporten una bona qualitat d’entorn de la ciutadania i per tant reverteix en la seva qualitat de vida.

Una altra de les partides a destacar és l’augment que es destinarà a la millora de la mobilitat, eix estratègic del PAM, on amb diferents solucions proposades aconseguirem un transport públic adaptat al nostre municipi, de major qualitat i més utilitzat per la ciutadania, al ser més eficient.

L’ensenyament, la cultura i l’esport forment part dels eixos fonamentals pels quals el pressupost 2020 aposta seguint en la línia de pressupostos anteriors per permetre disposar d’equipament i serveis educatius i culturals de qualitat.

De la mateixa manera, els projectes de foment de l’ocupació, promoció econòmica i millora de l’espai públic són cabdals per al nostre municipi i així es contemplen en aquests pressupostos.

S’incrementen les retribucions de l’actual plantilla i s’incorporarà nou personal

D’acord amb el que disposa l’article 3 apartat Dos del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s’han aplicat a tots els conceptes retributius un increment del 2%, i també s’ha afegit l’1% addicional en previsió del possible increment en un escenari de màxims amb efectes econòmics de juliol de 2020 (si el resultat del PIB 2019 és del 2,5%).

A banda de contemplar aquest increment retributiu, en relació amb l’any anterior es contemplen els increments següents, fruit d’una voluntat de millora dels diferents serveis que presta l’Ajuntament, especialment els referents a la incorporació de nou personal a l’Àrea de Territori que presentava greus deficiències, i l’augment d’una plaça del servei de policia per millorar la seguretat ciutadana entre d’altres:

 • Es contempla la substitució de llarga durada d’una treballadora als serveis econòmics
 • La cobertura del lloc de TAG als serveis territorials
 • La incorporació al servei de Recursos Humans d’una tècnica
 • Aprovació d’una nova plaça per un Arquitecte/a més a la plantilla de funcionaris, per acord de Ple de 28 de novembre de 2019
 • Noves incorporacions durant l’any 2019 de personal administratiu a Serveis Econòmics (15 de juliol de 2019) i a Serveis Jurídics (3 de juliol de 2019)
 • Al servei de Comunicació de la Corporació (14 octubre de 2019)
 • A la llar d’infants Barromina, en aquest mes de gener de 2020 s’ha ocupat una vacant de monitor/a de menjador
 • Al servei de Medi ambient municipal, s’ha cobert a una persona en situació d’incapacitat temporal de llarga durada
 • Per altra part, en el servei de Policia Local també hi ha hagut increment en tant que s’incorpora a la plantilla una nova plaça de la categoria de caporal, i agents interins en acumulació de tasques

Estabilitat pressupostària i control del deute públic

En el capítol d’Inversions Reals s’inclouen les inversions que l’Ajuntament preveu realitzar dins de l’exercici, les quals es financen amb expropiacions de Foment, subvencions i préstecs. S’ha fet una previsió ajustada per garantir l’estabilitat pressupostària i controlar el deute públic.

Les inversions a destacar entre d’altres:

 • La Xarxa de calor amb Biomassa a l’Escola Rosella i Escola Municipal de Música
 • Obres d’emergència al Polígon de La Bòvila
 • Millores a la xarxa de clavegueram per adequar-nos al canvi climàtic i evitar al màxim situacions complicades per la ciutadania a causa dels aiguats
 • Projecte de millora dels centres educatius
 • Millores zones esportives municipals
 • Adquisició de jocs infantils pels parcs municipals
 • Instal·lació d’energia fotovoltaica a la biblioteca
 • Projecte videovigilància de carrers

A causa del gran nombre d’incidències ocasionades pels aiguats que ha patit el municipi des del 2018, s’han hagut de realitzar diversos ajustos pressupostaris i per aquest motiu no s’ha pogut portar fins ara la votació del Pressupost Municipal 2020. Un pressupost que s’adaptarà a les necessitats que sorgeixin arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 amb l’objectiu de donar el suport d’aquesta administració a les famílies més vulnerables i afectades per aquesta situació i de reactivar l’activitat econòmica i ocupacional del nostre municipi.


En la següent infografia podeu consultar un resum de les línies estratègiques i les dades econòmiques d’aquest Pressupost Municipal:

Pressupost Municipal 2020