Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 17:03 | 12/07/2024

Calendari fiscal 2020: Consells sobre el pagament de tributs a l'Organisme de Gestió Tributària

dijous 20 febrer 2020

Amb l’objectiu de facilitar l’accés als models i dates de presentació a Hisenda dels tributs que l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) recapta per a l'Ajuntament, us proporcionem l’enllaç al Calendari Fiscal del 2020.

Si accediu per internet, recordeu que si marqueu els tributs que vulgueu, podreu descarregar-vos les dates al vostre gestor de calendari.

 

Consells perquè no se us passi la data de pagament (per a usuaris que no tinguin els rebuts domiciliats)

Si a meitat del període de pagament no heu rebut el document per pagar, l'heu de sol·licitar:

  • A l'opció Obtenir duplicat per pagar IVTM o IBI (el podreu imprimir al moment sense necessitat de signatura electrònica).
  • A l'opció Tributs pendents de pagar (tots els conceptes) (el podreu imprimir al moment si disposeu de firma electrònica).
  • Al telèfon 93 202 98 02
  • A qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió Tributària. (Oficina de Viladecavalls al carrer de Font del Capellà, 19)

A continuació us recordem quins tràmits podeu fer respecte els vostres impostos i rebuts, sense moure’s de casa.

Domiciliar rebuts i impostos:

Per tal que la domiciliació tingui efecte aquest exercici, s'ha de trametre:

  • Si la data d'inici del període de pagament en voluntària és anterior al dia 21, l’ordre s’haurà de tramitar abans del dia 20 del mes anterior a aquell en què finalitzi el període de pagament voluntari perquè la domiciliació tingui efectes l’any en curs. Si l’ordre arriba en data posterior o la data d’inici del període de pagament en voluntària és a partir del dia 21, tindrà efectes l’any vinent o, en cas de rebuts no anuals, en la propera fracció o rebut.
  • El vostre ajuntament fracciona el pagament d'alguns impostos o taxes en diversos terminis, si els teniu domiciliats. Si es vol gaudir d'aquest avantatge, s'ha de trametre la domiciliació 30 dies abans de l'inici del període de pagament voluntari o de la data de càrrec de la primera fracció si aquesta és anterior a l'inici de l'esmentat període. És a dir, si la voluntària s'inicia el dia 5 d'abril, l'ordre de domiciliació ha de tramitar-se abans del 5 de març. Si l'ordre arriba en data posterior, però dins dels termini establert per a la resta de tributs, la domiciliació s'efectuarà, però els efectes del fraccionament del pagament no s’aplicarà fins a l'any següent.

Consulteu les condicions: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/TributsDomiciliats/condicions?cdclie=301


Consultar i tenir una còpia dels impostos i rebuts pagats:

En aquest tràmit podeu consultar els tributs i altres ingressos que, a l'actualitat, figuren com a pagats, emesos durant l'any en curs i els 3 anys anteriors, és a dir, des de l'1 de gener de fa 3 anys fins al dia d'avui.


Consultar tributs pendent de pagament:

En aquest tràmit podeu consultar els tributs i altres ingressos que, a l'actualitat, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar.