Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:43 | 14/07/2024

Calendari fiscal per al 2021

divendres 15 gener 2021

Informació general sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2021 amb bonificacions adreçades a l’ajuda per famílies, destinats a assolir un municipi sostenible i accessible i per donar suport al foment a l’accés de l’habitatge.

Per accedir als models i dates de presentació a Hisenda dels tributs que l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) recaptats per a l'Ajuntament, clicar aquí.

BONIFICACIONS PER A FAMÍLIES

* Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses.
Del 25 o del 50 %, segons si disposen de títol en categoria general o en categoria especial. Presentació de sol·licituds: de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2021.

* Reducció de la taxa d’escombraries per a persones de més de 65 anys i per a famílies nombroses i monoparentals.
Del 50% de la taxa.
Presentació sol·licituds: del 2 de gener i fins a l’1 de març del 2021.

BONIFICACIONS PER UN MUNICIPI SOSTENIBLE I ACCESSIBLE

* Bonificació de l’IBI per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
Del 50 % de la quota íntegra.

* Rebaixa de la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria.
No cal tramitar cap sol·licitud. Per comprovar les vostres aportacions a la deixalleria consulteu al següent enllaç: http://www.sicu.es/home_ciutada_viladecavalls.php

* Reducció de la taxa d’escombraries per Autocompostatge.
Del 25%
Presentació de sol·licituds: del 2 de novembre del 2021 i fins al 31 de gener del 2022.

* Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i d’aprofitament d’aigües pluvials i grises en edificis.
Del 95 %

* Reducció de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles amb menys impacte ambiental Del 50 %

BONIFICACIONS PEL LLOGUER D’HABITATGE 

* Bonificació l’IBI
Del 95% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles d´ús residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica residencial destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.

      Vegeu la publicació de l’anunci de cobrança i d’exposició pública de padrons al BOPB de la Diputació de Barcelona

      Descarregueu aquí el calendari fiscal 2021 de Viladecavalls