Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:16 | 23/07/2024

Celebració Ple Extraordinari i urgent per demà 25 d'octubre a les 20:30h

dimarts 24 octubre 2017

Per motius d'impossibilitat d'assistència de l'Alcaldia-Presidència i atenent a l'ordre del dia que s'ha de tractar, s'ha procedit a l'avançament de la sessió plenaria prevista per dijous 26 d'octubre a demà dimecres 25 d'octubre en caràcter de ple extraordinari i urgent, d'acord amb el que disposa l'article 63 apartat 1r i 6è del Reglament Orgànic Municipal de Viladecavalls.

 

Sessió: Extraordinària i urgent de Ple
Dia: 25 d’octubre  de 2017
Hora: 20:30

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 


ORDRE DEL DIA:

 

 1. PRONUNCIAMENT  SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DEL PRESENT PLE 
 2. LECTURA DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDEMNA DE LA REPRESSIÓ POLICIAL DE L'1 D'OCTUBRE 
 3. LECTURA DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPOMÍS AMB LA DEMOCRÀCIA, ELS DRETS I LES LLIBERTATS FONAMENTALS DE LA CIUTADANIA 
 4. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ 28092017 
 5. APROVACIÓ DE LES BASES  REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017 
 6. RATIFICAR L’ACORD DE DISSOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL OEST-TERRASSA 
 7. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT A LA FUNCIONÀRIA  AMB NIF 46.568.571B 
 8. APROVACIÓ PROVISIONAL I SI S’ESCAU DEFINITIVA, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2018 
 9. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚMERO 5 2017 PER CANVI DE FINAÇAMENT 
 10. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CIU, ERC, FEM VILADECAVALLS, APERV I PSC EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ 
 11. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DECATALUNYA DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚMEROS 2017 DECR000645 A 2017DECR000733 DE DATA 25092017 A 20102017
 12. DONAR COMPTE  DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 
 13. PRECS I PREGUNTES