Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 04:38 | 13/07/2024

Celebració Ple ordinari 26 de febrer a les 20:30h

dimecres 25 febrer 2015

Ordre del dia:

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de sessió ordinària PLE2015/1 reunit en data 29 de gener de 2015.

 

A) Part resolutòria:

 

Comissió informativa celebrada en data 19 de febrer de 2015.

 

2. Aprovació inicial de la dissolució del Consorci per l'Ocupació i la Promoció del Vallès Occidental (COPEVO), amb efectes a 30 d'abril de 2015. (PRP2015/20)

 

3. Aprovació el conveni entre els ajuntament de Terrassa, Matadepera i de Viladecavalls, consistent en la col·laboració i delegació al Patronat Municipal d'Educació de Terrassa de les funcions d'organització i convocatòria del XV Premis de Treballs de Recerca 2014-2015 i el VII Premi Agustí Bartra (El Somriure del gat 2014-2015) (PRP2015/21)

 

4. Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys, vídues i pensionistes amb escassa capacitat econòmica que estiguin obligades al pagament per repercussió legal de l'Impost de Béns Immobles del municipi de Viladecavalls (PRP2015/22)

 

Propostes i mocions

 

5. Moció presentada pel grup municipal del PSC per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. (PRP2015/30)

 

6. Moció presentada pel grup municipal del PSC per l'adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica als nostres municipis i a Catalunya. (PRP2015/31)

 

7. Moció presentada pel grup municipal del PSC per la creació d'una oficina d'intermediació hipotecària. (PRP2015/32)

 

8. Moció presentada pel grup municipal de ICV-EUiA per la retransmissió dels plens per la web i ràdio municipals (PRP2015/33)

 

B) Part control:

 

9. Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats des del dia 21 de gener al 9 de febrer de 2015. (PRP2015/29)

 

10. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2014. (PRP2015/19)

 

Precs i preguntes:

 

11. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor Josep Faure i Pardo del grup municipal de CIU, al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Viladecavalls. (PRP2015/23)