Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:07 | 24/07/2024

Celebració Ple ordinari 26 de març a les 20:30h

dimarts 24 març 2015

Lloc: Casa Consistorial
Data: 26 de març de 2015, a les 20:30h

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Pressa de possessió com a regidor de l'Ajuntament de Viladecavalls del Sr. José Valero Hernández PRP2015/44
  2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària PLE2015/2 reunit en data 26 de febrer de 2015 

A) Part resolutòria:

Comissió informativa celebrada en data

  1. Aprovació dels criteris i barems del procés de preinscripció i d'admissió d'infants als centres públics d'educació infantil de primer cicle del municipi de Viladecavalls pel curs 2015-2016 (PRP2015/36)
  2. Aprovació de les Bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts de suport a l'escolaritat curs 2015-2016 i llur convocatòria (PRP2015/42)
Propostes i mocions

B) Part de control:

  1. Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats des del 10 de febrer al 16 de març de 2015 (PRP2015/45)
 
Precs i preguntes