Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 16:08 | 18/07/2024

Celebració Ple ordinari 30 d'abril a les 20:30h

dimarts 28 abril 2015

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de la l'acta de la sessió ordinària PLE 2015/3 reunit en sessió de data 26 de març de 2015. 

A) Part resolutòria:

Comissió Informativa celebrada en data 22 d'abril de 2015 

  1. Aprovar l'addenda al conveni de prestació de cobertura sanitària amb codi núm. 784732312 entre l'Ajuntament de Viladecavalls i el Servei Català de la Salut i la Clàusula addicional tercera pel període de l'any 2014 i per un import màxim de 14.310,00 euros. (PRP2015/50) 
  2. Modificació singular del catàleg de llocs de treball (PRP2015/51)
  3. Aprovar la convocatòria pública per a relecció de jutge/ssa de pau de Viladecavalls (PRP2015/52)
  4. Aprovar la verificació del Text refós del Pla Parcial Urbanístic núm. 2 Can Pepet. (PRP2015/53)
  5. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de Viladecavalls al barri de Can Trias.

Propostes i mocions

B) Part de control:

  1. Donar compte dels decrets d'alcaldia dictats des del dia 16 de març al 21 d'abril de 2015. (PRP2015/60)

 

Precs i preguntes