Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:07 | 23/07/2024

Consulta pública prèvia a l’ordenança per a la prevenció i el control del mosquit tigre

dimecres 27 gener 2021

L’Ajuntament de Viladecavalls ha publicat la consulta pública prèvia a la tramitació de la nova ordenança municipal per la prevenció i el control dels mosquits, i particularment el mosquit tigre, per recopilar opinions, propostes i suggeriments de la ciutadania, les organitzacions i les associacions que vulguin participar, sobre la matèria a regular i la proposta reguladora realitzada.

La finalitat de la iniciativa és establir les mesures necessàries de control de les poblacions de mosquits i, prioritàriament, de l’espècie Aedes albopictus (mosquit tigre) per tal de minimitzar els efectes negatius que es puguin ocasionar a la població, limitar-ne l’abundància i la densitat, reduir-ne l’àrea de distribució o impedir-ne la dispersió, en tot el terme municipal de Viladecavalls, d’acord amb la legislació estatal i autonòmica.

La proposta d’ordenança es pot consultar tant al tauler electrònic com al portal de transparència de l’Ajuntament de Viladecavalls.
La ciutadania, les entitats i les organitzacions interessades a participar en la consulta ho poden realitzar fins al 18 de febrer de 2021 enviant les seves aportacions al correu: participacio@viladecavalls.cat

La consulta pública té l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang reglamentari, i per donar compliment a allò que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.