Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 12:51 | 22/07/2024

Crònica del ple d'abril del 2018

L'Ajuntament de Viladecavalls va celebrar la sessió de Ple ordinària corresponent al mes d'abril del 2018 ahir dijous 26 a les 20.30 hores en la sala de plens del consistori, marcat per les reivindicacions en contra de la sentència judicial del cas de "La manada" i la repressió de l'Estat espanyol vers l'independentisme i les institucions catalanes.

divendres 27 abril 2018

No és abús, és violació

La sentència judicial que es va conèixer ahir dijous referent al cas de "La manada" per part de l’Audiència Provincial de Navarra va marcar l'inici del ple d'abril, en el qual el Ple de la corporació va voler mostrar el seu rebuig per la pena dictada als 5 membres d'aquest grup autoanomenat "La manada", que va agredir sexualment una jove de 18 anys durant la celebració dels Sanfermines de Pamplona el passat 2016 i que els jutges han rebaixat el delicte de violació pel d'abús. Una mostra clara del masclisme enquistat en el poder judicial espanyol que vulnera els drets individuals i col·lectius de les dones.


Aprovades les bases de subvencions pel suport a la mobilitat en transport públic de col·lectius específics 2018

Després del primer punt de l'ordre del dia de lectura i aprovació de l'acta del ple anterior, es van aprovar per unanimitat les bases que regeixen la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva pel suport a la mobilitat en transport públic de col·lectius específics de l'any 2018.


8 de juliol i 11 novembre, festes locals de Viladecavalls per a l'any 2019

El punt 3 feia referència a l'aprovació del calendari de festes locals de Viladecavalls per a l'exercici 2019. La proposta d'establir els dies 8 de juliol amb motiu de la festa major de Viladecavalls i l’11 de novembre emmarcat en la festivitat de Sant Martí com a dies de festius a Viladecavalls va ser aprovada per unanimitat. Tot seguit, el ple va desestimar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat de caràcter privat presentada per un funcionari municipal, donat que la normativa vigent no ho permet. A continuació, es va aprovar per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal de preus públics, en la qual s'actualitzen els preus del menú de Carnestoltes, que passa de ser un menú únic de 6 euros per un d’adult de 8,50 euros i un d’infantil de 6 euros, i el menú de la Diada Nacional de Catalunya que passa de 6 euros a 8 euros. Després, el ple va aprovar per unanimitat les bases del concurs de cartell de la pròxima Festa Major d'estiu.


El Ple insta l'Estat espanyol a posar fi a l'autoritarisme i les pràctiques antidemocràtiques i exigeix l’alliberament dels presos polítics

Els punts 7 i 8 feien referència a dues mocions relatives a la repressió de l'Estat Espanyol a Catalunya. La primera moció, presentada pels grups municipals d'ERC, APERV i CiU, exigia l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. El portaveu de FEM Viladecavalls, Carles Rodríguez, va intervenir en la primera moció per expressar que no compartia el relat d’aquesta en la seva totalitat. La moció presentada pels grups municipals d'ERC i APERV de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol.


L’Ajuntament disposa d’un romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.209.271,83 euros

En el punt 9, l’Alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, va informar el ple que a data de 31 de desembre, l’Ajuntament ha finalitzat l’any 2017 amb un superàvit de 1.547.150,04 euros i un romanent de tresoreria que permet a l’Ajuntament disposar d’un fons líquid de 3.503.366,56 euros. Pel que fa a les obligacions pendents de pagament, és a dir, que ha d’ingressar l’ajuntament, el total és d’1.127.502,48 euros, això es tradueix en un romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.209.271,83 euros.

Tot seguit, es va donar compte dels decrets d’alcaldia des del 242 al 327 de 16 de març a 19 d’abril del 2018 abans de passar al punt de precs i preguntes.


Precs i preguntes

El portaveu de Ciutadans, Carles Méndez, va començar informant que no s’havia publicat la convocatòria de ple en el llistat de notícies del web municipal i va continuar explicant que havia vist una notícia publicada amb motiu del nou reforç de l’autobús de l’institut, felicitant-se per haver aconseguit aquesta millora i alhora preguntant si es realitzarà un estudi de viabilitat per saber si aquest reforç ha resolt la problemàtica. Carles Méndez, va preguntar quin tipus d’actuació es realitzarà al carrer Pintor Greco pel que fa al pas de camions que provoquen desperfectes en els cotxes estacionats en aquest carrer i va informar de les queixes que se li han traslladat en relació a un possible problema del servei de recollida d’escombraries els caps de setmana en el sector antic de Can Trias. Finalment, el portaveu de Ciutadans va traslladar al ple que una sala de festes del municipi va obrir en un horari que no es recull a l’ordenança municipal i vol saber si aquesta sala va obtenir un permís especial per obrir i en cas afirmatiu quin ens el va atorgar.


La portaveu d’Acord per Viladecavalls, Maria José Rodríguez, va demanar els costos de la Diada de Sant Jordi, així com les de la Gala de l’Esport, desglossada per despeses. En relació a la Gala de l’Esport, Maria José Rodríguez va formular un prec per crear unes bases reguladores d’adjudicació dels premis que es lliuren a la gala i conèixer el balanç que fa l’Equip de Govern de la gala. A continuació, la portaveu d’Acord per Viladecavalls va demanar informació sobre els mecanismes de protecció de la legalitat urbanística emprats per l’Ajuntament per intentar posar fi a la situació d’invasió de males herbes de parcel·les privades en la via pública, concretament al camí de Can Sanahuja i va finalitzar amb la formulació de dos precs relacionats amb arranjaments de carrers; primer del carrer Francesc Masià des del Camí de Can Sanahuja que durant episodis de pluges acumula molt fang i segon al carrer Espigol, concretament en la corba prèvia al Camí del Bosc on hi ha un embornal taponat que provoca una acumulació d’aigua important quan plou.


El portaveu de FEM Viladecavalls, Carles Rodríguez, va formular un prec per demanar una reunió que tracti l’estat actual de les obres del Quart Cinturó i compromisos del Ministerio de Fomento, a més de traslladar al ple les molèsties que ocasionen darrerament les obres del IV Cinturó a Can Trias a causa de la pols que genera el moviment de terres de la zona. Carles Rodríguez va demanar informació relativa a les recents enquestes realitzades per demanar més freqüència de pas del tren a Vialdecavalls, com ara qui s’ha encarregat de fer les enquestes, quin cost ha tingut i conèixer els resultats. El portaveu de FEM Viladecavalls va cloure amb la Gala de l’Esport, demanant el cost de l’esdeveniment i formulant un prec per revisar el format de l’acte en el qual no calgui pagar per un sopar de gala.


La portaveu d’Esquerra Republicana, Glòria Ullès es va sumar a la petició de FEM Viladecavalls pel que fa a la realització d’un monogràfic de les obres del Quart Cinturó, també conèixer si s’han mantingut converses amb el Ministerio de Fomento i el contingut d’aquestes si hi ha hagut cap. Es sumen també a la petició de conèixer el cost de la Gala de l’Esport i la necessitat de crear unes bases reguladores dels premis i també quins criteris i a proposta de qui es lliuren aquests, qui forma les comissions i si existeixen actes de reunions per consultar-les. També demanen saber el nombre de consultes rebudes al Whatsapp de  l’alcaldessa, de quin tipus i quantes s’han respost indicant que la persona que contacta per aquesta via s’ha d’adreçar a l’oficina de registre per formalitzar la seva consulta mitjançant instància genèrica. Finalment, Glòria Ullès va formular un prec demanant la col·locació d’una pancarta amb el missatge “Llibertat presos polítics” i un llaç groc al balcó de l’ajuntament.


L’Alcaldessa, va avançar una de les respostes a les preguntes formulades pels grups municipals relativa a les obres del Quart Cinturó per tal d’informar el ple que, actualment, la reunió amb Foment està pendent i que tan bon punt tingui coneixement de la data de la reunió i del contingut d’aquest els hi farà saber. Cesca Berenguer va afegir que, a escala tècnica, hi ha hagut contactes per traslladar la problemàtica de la pols que produeixen els moviments de terres de les obres i va animar a anar tots a una per aconseguir que es compleixin les dates de finalització dels treballs, previstos per l’any 2019.


Cesca Berenguer va cloure la sessió plenària d’abril informant al ple de l’obtenció del segell Infoparticipa 2017 per la transparència de la comunicació pública local de l'Ajuntament de Viladecavalls i va afegir que es tracta d’un premi de tots i totes i que cal celebrar.