Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 04:53 | 24/07/2024

Crònica del Ple de juny 2018

El passat 27 de juny es va celebrar la sessió plenària amb l'assistència de tots els regidors i regidores del Consistori, a les 20.30 hores en la sala de plens de l'ajuntament.

dissabte 30 juny 2018

El primer punt de l'ordre del dia corresponia a la ratificació de la modificació de la data de celebració del Ple de juny del 2018, que va ser aprovat per unanimitat. També va ser aprovat per unanimitat el punt dos referent a l'aprovació de l'acta del Ple de maig.

En el tercer punt es va adjudicar el contracte de serveis per a la recollida de residus i neteja viària a Empresa de Servicios Juan y Juan SL, per un import de 2.309.329,76 euros (IVA exclòs). El Ple de la Corporació ho va aprovar per majoria absoluta amb 11 vots a favor de CiU, ERC, PSC, AperV i C's i dues abstencions de FEM Viladecavalls.

Tot seguit, es va aprovar per unanimitat el règim de fiscalització comptable, en aplicació del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, atès que es fa necessària l'ordenació del control intern de la gestió econòmica de l'ajuntament. D'aquesta manera, l'òrgan interventor disposarà dels mitjans necessaris i suficients per a poder exercir el control intern en plena autonomia.

A continuació, es va donar compte dels decrets d'alcaldia dictats entre el 28 de maig i el 21 de juny, per passar al darrer punt de l'ordre del dia de Precs i Preguntes.

 

Precs i preguntes

El portaveu del grup municipal C'sCarlos Méndez, va demanar els costos de les actuacions realitzades en el Centre Cívic Paco Cano, donat que no se'ls ha informat de les millores en el centre i diuen que aquestes van ser proposades pel seu grup municipal.

També demanen si l'ajuntament ha establert contacte amb l'empresa encarregada de la recollida de residus per conèixer els motius de la problemàtica de la zona de contenidors al carrer Isaac Albéniz, que queden desbordats, per exemple, per la Festa Major. L'Alcaldessa, Cesca Berenguer, va respondre que si bé és cert que els contenidors poden quedar desbordats per Festa Major, donat que hi ha un major nombre d'abocaments, no tenen constància de queixes d'aquest servei en dies normals.

La portaveu d'Acord per Viladecavalls, Maria José Rodríguez, va demanar informació sobre la redacció d'un Pla de Seguretat local que es va anunciar al web municipal al mes d'octubre del 2015. Volen saber si han seguit els contactes amb el Servei Català de Trànsit i, en cas d'haver-se realitzar la diagnosi esmentada al web, quin ha estat el resultat i si s'han pres mesures.

En relació a l'apartat del web municipal relatiu al Consell Escolar Municipal, van demanar publicar en aquest apartat el Reglament. Maria José Rodríguez va proposar dur a terme un consell extraordinari per tractar els temes que diu no s'han tractat durant anys i que l'horari de la trobada faciliti la seva assistència.

La portaveu d'AperV va preguntar si existeix un conveni entre Terrassa i Viladecavalls pel que fa als serveis que es presten al barri del Molinot i si és així, en què consisteix i quin és el seu repartiment.

Referent al mercat setmanal, Maria José Rodríguez va traslladar que no entén el perquè es va realitzar un decret de contractació per prestar el servei de control i vigilància del mercat si aquest està en liquidació.

Pregunten també pels ingressos desglossats de la Gala de l'Esport i les despeses finals de la gala.

Tot seguit, la portaveu d'Acord per Viladecavalls, va formular un prec en relació a les cròniques del ple publicades al web municipal, donat que consideren que són molt particulars.

Per finalitzar la seva intervenció, Maria José Rodríguez va demanar el cost anual de l'edició, impremta i distribució del butlletí municipal Vilactiva, donat que la nova contractació de la revista té un cost d'11.340 euros de juny a desembre.

En el torn del grup municipal de FEM Viladecavalls, el seu portaveu, Carles Rodríguez, va formular 3 precs.

El primer prec responia a les obres del IV Cinturó, donat que diuen hi ha moltes queixes veïnals per la pols que s'aixeca quan treballen a la zona i va demanar que es contacti al Ministeri perquè es reuneixin amb el veïnat i que es faci emmarcat en la comissió de seguiment que demana el seu grup.

El segon prec anava en relació a la Comissió de Vulnerabilitat social creada a primers de mandat, Carles Rodríguez va demanar que es faci un Consell per tal de tractar el que es fa en l'àmbit de les polítiques socials, si es considera que la comissió té un excessiu formalisme veient que només s'ha reunit una vegada.

El tercer i últim prec del grup municipal de FEM Viladecavalls era relatiu a les polítiques LGTB i demanava més compromís per dur a terme accions que protegeixin aquest col•lectiu, com ara un punt de protecció de les dones a la Festa Major.

Finalment, la portaveu d'ERC, Glòria Ullès, va començar la seva intervenció amb un prec en relació a les cròniques del ple en el qual demanava que aquestes fossin més curoses i menys partidistes.

Glòria Ullès també va demanar informació sobre què es farà amb l'import que ha rebut l'ajuntament atorgat per la Diputació de Barcelona dins del programa complementari.

També va demanar el cost total del cicle Viu la Veu i de l'activitat de la Flama del Canigó.

La portaveu d'ERC va demanar informació sobre els "pirulins" del municipi que es van retirant, volen saber on es guarden i va reclamar la informació que demanen des del 2015 en aquest sentit.

L'alcaldessa va respondre que el "pirulí" que hi ha davant de l'escola de música es va retirar provisionalment per Festa Major, a l'igual que el de la carretera. Aquests, passades festes, es tornaran a col•locar. I a Can Corbera es va retirar un perquè la base està malmesa però té constància que està previst substituir-lo per un de nou.

Glòria Ullès va preguntar per què no consten a l'agenda d'alcaldia dos actes institucionals en els quals va participar l'alcaldessa. En concret, l'acte inaugural de l'espai de gent gran del Centre Cívic Paco Cano i la recepció de l'equip de futbol UD Can Trias.

En relació al Whatsapp de l'alcaldessa, van tornar a demanar el nombre total de consultes, de quin tipus són, quantes s'han respost, quantes s'han derivat a instància, si hi ha algun tipus de registre d'aquesta eina, com es garanteix la transparència, què es fa amb les dades que només gestiona l'alcaldessa i quina garantia tenen les persones que contacten per aquesta via que el tractament de les seves dades es fa de manera correcta.

Finalment, la portaveu d'ERC va formular un altre prec en el qual va demanar la col•locació d'un llaç groc a la façana de l'ajuntament fins que els presos i exiliats polítics tornin a casa.