Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:45 | 21/07/2024

Crònica del Ple de maig 2018

El passat 31 de maig es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de maig a les 20.30 hores en la sala de plens de l'Ajuntament, amb l'assistència dels regidors i regidores del Consistori, exceptuant el portaveu de FEM Viladecavalls, Carles Rodríguez, que va excusar la seva presència.

dimecres 27 juny 2018

El Ple va començar amb la lectura i aprovació per unanimitat de l'acta anterior amb data de 26 d'abril del 2018 i va continuar amb la declaració institucional de condemna de la violència a la franja de Gaza.

 

Aprovades les bases de les subvencions a entitats sense ànim de lucre 2018

Tot seguit, es va aprovar, per majoria absoluta, les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a l'exercici 2018, amb els vots a favor de CiU, PSC, FEM Viladecavalls, AperV i Ciutadans, i l'abstenció d'ERC.

 

En relació a aquest punt, la portaveu d'ERC, Glòria Ullès, va lamentar que no s'hagi inclòs l'atorgament dels ajuts per projectes en aquestes noves bases.

 

L'Alcaldessa, Cesca Berenguer, va explicar que després de parlar amb entitats del municipi respecte a la possibilitat d'incorporar la concurrència per projectes, aquestes van traslladar la seva dificultat per a dur-ho a terme, donat que no estan preparades per fer-ho d'aquesta manera. Glòria Ullès va demanar un esforç a les entitats per a poder tirar endavant aquesta metodologia.

 

S'aproven les bases de subvencions per a fomentar la contractació de persones aturades del municipi

El punt 4 de l'ordre del dia feia referència a les bases reguladores de les subvencions a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facin efectiva la contractació de persones aturades del municipi i a nous autònoms. Les bases van ser aprovades per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU, PSC, FEM Viladecavalls, AperV i Ciutadans i les abstencions d'ERC.

 

El portaveu de Ciutadans, Carlos Méndez, va informar el ple que el sentit del seu vot seria a favor tot i que les bases eren les mateixes que l'any passat, i que no li consta que s'hagin realitzat reunions amb empreses i autònoms com es va fer l'any anterior.

 

La portaveu de CiU, Dolors Salmerón, va respondre que s'ha corregit la part que tractava sobre l'acomiadament i que s'ha parlat amb diverses empreses del municipi, interessades en aquestes subvencions.

 

No es col·locarà a l'ajuntament la pancarta amb el lema "Llibertat presos polítics"

El següent punt feia referència la moció, presentada per ERC i AperV, perquè l'Ajuntament col·loqui una pancarta a la façana de l'edifici consistorial amb el lema "Llibertat presos polítics". La moció no va ser aprovada amb 8 vots en contra de CiU, PSC i Ciutadans i l'abstenció de FEM Viladecavalls.

 

El portaveu de Ciutadans, Carlos Méndez, va expressar el seu desacord per aquesta moció, pel contingut i per la manera com es planteja. Marc González, portaveu del PSC, va traslladar al Ple que pel seu grup, aquesta és una moció 100% política que no fomenta la cohesió social ni la convivència dels veïns i veïnes, i considera que l'Ajuntament és una institució que representa a tots els ciutadans.

 

La portaveu de FEM Viladecavalls, Teresa Pascual, va manifestar que els hi sembla injust i desproporcionat l'empresonament dels polítics, però consideren que s'ha de treballar per la cohesió i recuperar la convivència social.

 

L'Alcaldessa va indicar que l'Ajuntament no ha donat mai cap instrucció ni ordre de retirada de cap tipus de manifestació popular però que cal diferenciar entre el que és una manifestació ideològica i reivindicativa i el que són danys i perjudicis del mobiliari urbà i bens públics. Tampoc s'ha impedit cap acte reivindicatiu, ni ho farà. Cesca Berenguer, va afegir que l'Ajuntament és la casa de tots, dels que pensen d'una manera o d'una altra i no es veu idoni la col·locació d'una pancarta d'una ideologia concreta. El portaveu de Ciutadans va mostrar la seva aprovació pel posicionament de l'Equip de Govern respecte a aquest tema.

 

Glòria Ullès, va replicar que l'Ajuntament és la representació de tots els veïns però també dels partits polítics amb unes ideologies que s'han de defensar.

 

No s'aprova la moció en defensa de Jovent Republicà

En el següent punt es va presentar una moció en defensa de l'organització Jovent Republicà davant la suposada acusació de l'Equip de Govern en relació a l'autoria d'uns actes vandàlics al municipi. En la moció presentada per ERC i AperV, es demanava la retirada d'una notícia publicada al web municipal relativa a un episodi de vandalisme en el qual entenen que es relacionava els actes vandàlics amb Jovent Republicà.

 

La moció no es va aprovar amb els vots en contra de CiU, PSC i Ciutadans, i els vots a favor d'ERC, AperV i FEM Viladecavalls.

 

Carlos Méndez va manifestar que els partits polítics implicats en aquesta moció haurien de parlar entre ells i resoldre el què ha passat.

 

Marc González va indicar que no va detectar les acusacions de les quals tracta la moció després de llegir diverses vegades la notícia publicada en el web municipal. El portaveu de PSC va afegir que el que troba a faltar és una condemna pels actes vandàlics contra els béns públics.

 

La portaveu d'Acord per Viladecavalls, Maria José Rodríguez, va destacar que s'està associant les pintades amb la simbologia d'un partit i per tant, des del seu grup municipal sí que veuen una acusació a Jovent Republicà.

 

Teresa Pascual, portaveu de FEM Viladecavalls, consideren que l'espai públic és de tots i totes i s'ha de respectar però no es poden admetre acusacions de cap mena si no són fonamentades.

 

L'Alcaldessa, Cesca Berenguer, va intervenir dient que la notícia publicada dona dades objectives i que si hi ha hagut algun tipus d'ús incorrecte o usurpació de les sigles de les JERC haurien de formular una denúncia.

 

Glòria Ullès, portaveu d'ERC, va finalitzar la seva intervenció emplaçant a l'Equip de Govern a contactar amb ERC si torna a passar algun acte semblant.

 

La moció per la ratificació del conveni 189 de l'OIT i per la dignificació del treball de la llar i cures, aprovada per unanimitat

 

Els grups d'ERC, FEM Viladecalls i AperV van presentar una moció per instar al govern de l'Estat espanyol a ratificar el conveni 189 de l'OIT per garantir l'equiparació dels drets dels treballadors i treballadores de la llar i les cures a la resta de treballadors del Règim General de la Seguretat Social. Instar també al govern espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i prestació de l'atur. Explorar la viabilitat i l'impacte de vies alternatives al sistema actual de contractació de treballadors/es de la llar, promoure iniciatives socials, econòmiques i polítiques per millorar i dignificar aquesta activitat laboral i traslladar els acords d'aquest ple a la Generalitat de Catalunya, a la mesa del Parlament, del Congrés dels Diputats, al govern espanyol, organitzacions sindicals i col·lectius de treballadores domèstiques. La moció va ser aprovada per unanimitat.

 

En els següents punts, 8, 9, 10 i 11, es va donar compte al Ple de la sentència 106/2018 en referència al recurs contenciós administratiu 417/2011-D contra l'acord JGL de 3-2-20111 que desestimava les al·legacions per existència de contracte verbal d'execució d'obres, es va donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de l'exercici 2018, del seguiment del pressupost referent al primer trimestre 2018 i dels decrets d'alcaldia del 20 d'abril al 25 de maig del 2018.

 

Precs i preguntes

 

AperV

Van celebrar que després de dos anys s'hagin posat amb la neteja de vegetacions i pregunten, com és que això s'ha requerit a tots els veïns? Per què hi ha un plec de fulletons a l'Escola de Música?

En relació a les bandes berlineses del c/ Camí de Can Sanahuja, han consensuat l'actuació amb els veïns?, ho han demanat?, era l'única solució?

Van formular un prec perquè es faci la neteja de les escaletes de l'encreuament del c/ Lluís Companys amb c/ Francesc Macià, que està molt malmès, sobretot per la forma de l'asfalt i les pluges abundants.

 

FEM Viladecavalls

Van demanar en quin punt es troben les obres de l'escola Rosella? Van formular un prec en relació a la petició on line de la targeta de serveis, cal facilitar que pugui ser tramitada per tothom.

Pel que fa a la Deixalleria, hi ha problemes en la comptabilització de les aportacions, concretament a casa seva -regidora Sra. Teresa Pascual- està passant i suposa que deu estar passant a altres llars. Quin és el motiu?

En la reunió de l'alcaldessa amb el Ministeri de Fomento, en relació a les obres del IV Cinturó, a quins acords i compromisos es va arribar?

 

ERC

Van reiterar el que va indicar el grup d'AperV sobre reductors del c/ Camí de Can Sanahuja, pregunten quines són les mesures que s'indica a la notícia del web municipal?

Reglament de mitjans de comunicació, ERC va fer moltes aportacions, es proposen continuar amb reunions de treball? Es va dir que es faria al maig, quina és la data prevista?

Reglament d'honors i distincions, en quin punt està? Es proposen continuar reunions de treball?

Al ple d'abril es va preguntar pel IV Cinturó, se'ls va respondre que s'havia suspès la reunió, i van rebre pel grup de VVhatsApp de regidors que l'alcaldessa anava a Madrid i no els van dir res més. Ara ha sortit publicat al web municipal notícia sobre el tema i preguntaven quin va ser el resultat de la reunió.

En relació al WhatsApp de l'alcaldessa van tornar a preguntar per aquest mes de maig, número de consultes, tipus, quantes s'han respost, quantes s'han derivat a instància, hi ha algun mecanisme de registre d'aquesta eina? Alhora van indicar que per evitar fer cada mes aquesta pregunta, es retiri aquest canal.

 

Sobre el carrer Pintor Greco, pregunten si els bancs que s'han afegit són l'arranjament que s'havia de fer al carrer. I si s'ha de fer un arranjament íntegre, si és oportuna aquesta actuació.