Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 02:21 | 20/07/2024

Crònica del Ple de novembre del 2018

La sessió plenària corresponent al mes de novembre va tenir lloc a la Sala de Plens el passat 29 de novembre a les 20.30 hores amb l'assistència de tot el Ple de la Corporació.

dissabte 01 desembre 2018

La sessió es va obrir amb el reconeixement als voluntaris/es, treballadors/es municipals i regidors i regidores que han estat treballant intensament per donar solució a les múltiples emergències produïdes pels aiguats del passat 15 de novembre.

 

En el primer punt de l'ordre del dia es va fer la lectura del Manifest 25N Dia Internacional contra la violència de gènere. Tot seguit, es va aprovar l'acta anterior de 25 d'octubre per unanimitat.

 

El Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat el tercer punt, relatiu al Pla d'autoprotecció del pavelló esportiu municipal i el quart punt referent a l'aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

 

El cinquè punt feia referència a la modificació pressupostària 7 2018 crèdit extraordinari per tal d'adquirir un local pels Serveis municipals amb un cost de 32.750 euros. Aquest punt va ser aprovat per majoria simple amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions de la resta de grups.

 

A continuació, el Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat la modificació del pressupost 8 2018 Capítol 1 per incrementar les partides corresponents a personal en 57.000 euros per tal de cobrir les despeses de personal.

 

El setè punt relatiu a la modificació del pressupost 9 2018 crèdit extraordinari per cobrir la despesa final de les obres de l'esvoranc de l'avinguda Ferrocarril amb el carrer Tramuntana, va ser aprovat per majoria simple amb els vots a favor de CiU i PSC i les abstencions de la resta de grups.

 

El compte general corresponent a l'exercici 2017 va ser aprovat per unanimitat i es va continuar amb la moció presentada per tots els grups municipals per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre i per a la inversió en manteniment de les infraestructures de mobilitat del territori, que també va ser aprovada per unanimitat.

 

En el 10è, 11è i 12è punt de l'ordre del dia, el Ple de la Corporació va restar assabentat de l'informe de morositat i el seguiment del pressupost corresponent al tercer trimestre del 2018, així com dels decrets d'Alcaldia dictats entre el 22 d'octubre i el 23 de novembre del 2018 i es va aprovar per unanimitat dels punts d'urgència 13 i 14 relatius a la modificació de pressupost 10/2018 per crèdit extraordinari i les bases reguladores dels ajuts extraordinaris en concepte de subvenció per raó dels aiguats patits pel municipi el 15 de novembre. Ambdós van ser aprovats per unanimitat.

 

La sessió plenària va finalitzar amb el punt 15 de Precs i Preguntes.