Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 22:14 | 16/07/2024

Crònica del Ple de setembre del 2018

El Ple es va dur a terme el passat 27 de setembre a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Viladecavalls, amb l'assistència de tot el Ple de la Corporació.

diumenge 30 setembre 2018

En el primer punt de l'ordre del dia, el Ple va aprovar per unanimitat l'acta anterior en data 26/09/2018. Tot seguit, es va aprovar per unanimitat la revisió anual del padró d'habitants a 1 de gener del 2018 que xifra el total d'habitants en 7.484 persones: 3.707 homes, 3.777 dones.

 

El tercer punt, en relació a la modificació del Catàleg de llocs de treball 2018 es va deixar sobre la taula. Sí que es va aprovar el quart punt referent a la modificació de la plantilla orgànica 2018 per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU, PSC i C's, i 6 abstencions d'ERC, FEM Viladecavalls i AperV.

 

La modificació del pressupost núm. 5 2018 de crèdit extraordinari va ser el cinquè punt de l'ordre del dia i es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU, PSC i C's, i les abstencions d'ERC, FEM Viladecavalls i AperV.

 

El Ple de la Corporació va aprovar per unamitat la ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. A continuació, es va ratificar per majoria absoluta la ratificació del decret d'Alcaldia 827/2018 amb els vots a favor de CiU, PSC i C's, i les abstencions d'ERC, FEM Viladecavalls i AperV.

 

En el vuitè punt de la sessió, els grups municipals de CiU, ERC i AperV van presentar la moció per a la commemoració del Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'Octubre de 2017, que es va aprovar per majoria absoluta amb  els vots a favor de CiU, ERC i AperV, el vot en contra de C's i les abstencions de PSC i FEM Viladecavalls.

 

El punt 9 també era relatiu a una moció, en aquest cas, presentada pels grups d'ERC, AperV, FEM Viladecavalls i C's per a la presa de mesures amb caràcter d'urgència per arranjar el mur de contenció de l'edifici d'habitatges en filera del carrer Prat de la Riba, 2-44. La moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, AperV, FEM Viladecavalls i C's, i les abstencions de PSC i CiU.

 

En els punts 10, 11 i 12, el Ple va quedar assabentat del seguiment del pressupost i l'informe de morositat corresponents al segon trimestre de l'exercici 2018 i es va donar compta dels decrets d'Alcaldia dictats entre el 23 de juliol i el 21 de setembre.

 

La sessió plenària va finalitzar amb el 13è punt de l'ordre del dia corresponent als Precs i Preguntes.