Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 11:10 | 22/07/2024

Crònica del ple del 28 de setembre

La sessió servia, entre altres qüestions, per a aprovar el conveni de col·laboració per a la recuperació de piles i acumuladors o la posada en marxa del Consell Municipal de Cultura

dimarts 10 octubre 2023

Aquest passat 28 d’octubre es reunia el ple municipal de l'Ajuntament en sessió ordinària. El ple s’iniciava amb la lectura i aprovació per unanimitat de l'acta anterior de data 27 de juliol de 2023 i de l'acta anterior de data 4 de setembre de 2023. Seguidament, es posava a consideració dels diferents grups municipals l’aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual de la revisió del Pla General d'Ordenació de Viladecavalls per a la implantació de l’ús d’allotjament dotacional dins el sistema d’equipaments comunitaris i la seva regulació. En tot cas, finalment l’alcaldessa retirava de l’ordre del dia aquest assumpte per considerar que requereix un major estudi.

 

Subvenció per a la millora d’infraestructures

A continuació es tractava el punt 2.2 de l’ordre del dia per a aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de la societat Mina Pública d'Aigües de Terrassa, S.A. per finançar les despeses referents a millores de les infraestructures. Aquesta subvenció, de 237.026,18 € ve a compensar els treballs duts a terme al voltant de les obres de reurbanització als carrers Major i Sant Martí i de la construcció d’un mur al camí de l’Era amb la seva confluència amb el camí d’Ullastrell. L’atorgament s’aprovava amb els vots a favors dels regidors i regidores de TJxV i PSC i amb les abstencions dels representants d’ERC i FEM.

La sessió continuava amb l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per la recollida i transferència de residus de la deixalleria municipal amb els vots a favor de TJxV i PSC i amb les abstencions dels representants d’ERC i FEM i amb la revisió de l'IPC 2023 del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries a la qual es donava vistiplau amb els vots a favor de TJxV i PSC i amb les abstencions dels grups d’ERC, FEM i PP.

 

Qüestions mediambientals

Els següents dos punts de l’ordre del dia tenien en consideració qüestions mediambientals. Així, s’aprovava l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors amb l’objectiu de maximitzar la recollida selectiva d’aquests residus i aconseguir un alt nivell de reciclatge d’aquests. La proposta rebia el vistiplau de tots els grups municipals de la mateixa manera que també tots votaven a favor de l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP) de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE).

Seguidament, era el torn per a aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Viladecavalls per al desenvolupament del Programa Treball i Formació. L’aportació municipal de 3.000 € anuals rebia també un vot favorable unànime.

 

El Consell Municipal de Cultura de Viladecavalls

El punt 2.9 de l’ordre del dia proposava aprovar la creació del Consell Municipal de Cultura de Viladecavalls i aprovació de les seves normes de funcionament. Aquest a òrgan de participació, amb competències de caràcter informatiu, rebia també el suport de tots els grups per a la seva posada en marxa.

A continuació es ratificava el Decret número 2023DECR001130 de data 6 de setembre de 2023 de designació dels representants al Consell de la Formació Professional de Terrassa amb els vots a favor de TJxV i PSC i les abstencions d’ERC, FEM i PP i es procedia al debat per a l’aprovació del compte general de l'Ajuntament de Viladecavalls de l'exercici 2022. Aquest vistiplau rebia els vots a favor de TJxV, PSC i PP i les abstencions de FEM i PP.

En la recta final de la sessió es donava compte de la resolució d'alcaldia 2023DECR001055 d'aprovar el nomenament d'alcalde accidental per absència durant els dies 21 d'agost al 3 de setembre de 2023; dels decrets dictats per l'Alcaldia del 2023DECR001019 de data 22 de juliol de 2023 al 2023DECR001182 de data 22 de setembre de 2023 i dels acords de la Junta de Govern Local de data 27 de juliol, 3 i 31 d'agost i  14 i 21 de setembre de 2023.

El ple es tancava amb els precs i preguntes.

Podeu veure el desenvolupament complet de la sessió al canal municipal a YouTube.