Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 05:03 | 13/07/2024

El Ple acorda la modernització dels polígons industrials, la millora salarial dels treballadors públics, els ajuts a l'IBI per a col·lectius específics i es declara l'estat d'emergència climàtica

La sessió plenària corresponent al mes de juliol, celebrada el passat dijous 25 a la sala de Plens de l'Ajuntament de Viladecavalls, es va dur a terme amb l'assistència de tots els membres.

dilluns 29 juliol 2019

El Ple va començar a les 20.30 hores amb la lectura d'una nota de condol per part de l'Alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, amb motiu de l'assassinat d'una dona en mans de la seva parella a Terrassa el passat 24 de juliol. En acabar el parlament, es va procedir a guardar un minut de silenci en record de la víctima.

Aprovades les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a l'IBI per a col·lectius específics

Després de llegir i aprovar per unanimitat l'acta anterior, el Ple de la Corporació va aprovar les bases que regularan la concessió d'ajuts a l'Impost de Béns Immobles per a col·lectius específics amb pocs recursos, tals com les persones majors de 65 anys, vidus, pensionistes i famílies monoparentals, de l'exercici 2019. Tots els membres van votar a favor d'aquestes bases.

S'acorden les festes locals per a l'any 2020 de Viladecavalls

El Ple va aprovar per unanimitat que el pròxim 13 de juliol -dilluns de Festa Major- i l'11 de novembre -festa de Sant Martí- seran els dos dies considerats com a festa local de Viladecavalls per a l'any 2020.

S'incrementa un 0,25% la nòmina dels empleats i de les empleades públiques de l'Ajuntament

El quart punt de l'acta del Ple de juliol feia referència a l'increment de la nòmina dels treballadors i treballadores de l'administració, amb efectes d’1 de juliol de 2019, en aplicació del que s’estableix a l’art.3. Dos del Real Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s’aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat i l'abonament d'aquest increment es començarà a aplicar a partir d'aquest mateix mes de juliol.

260.000 euros per a modernitzar els polígons industrials del municipi

L'Ajuntament de Viladecavalls disposarà d'una partida de 260.000 euros per a realitzar millores en la mobilitat i en eficiència energètica dels polígons industrials, gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa Complementari de modernització dels polígons, per valor de 212.610,29 euros i l'aprovació per unanimitat de la modificació de crèdit pressupostari per utilitzar 47.389,71 euros del romanent de tresoreria general que completi l'import necessari per a dur a terme aquest projecte.

L'Ajuntament invertirà 80.000 euros en les obres d'emergència de la Zona Esportiva Municipal del nucli urbà

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de pressupost presentada, per tal de donar cobertura econòmica a les obres de reparació de la Zona Esportiva Municipal del nucli urbà, arran dels darrers aiguats, amb la creació d'una partida de 80.000 euros finançada amb romanent de tresoreria general.

Viladecavalls reconeix i declara l'estat d'emergència climàtica amb una moció conjunta de FEM Viladecavalls, Treballem Junts per Viladecavalls i el Partit Socialista

En el setè punt de l'ordre del dia, els grups municipals de FEM, TJxV i PSC van presentar una moció per declarar l'estat d'emergència climàtica i assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Aquesta moció compta amb el suport d'una trentena d'entitats mediambientals.

En aquest sentit, s'elaborarà un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5ºC.

L'Ajuntament crearà una Taula de treball i de seguiment políticotècnica per a l’elaboració del Pla d’Actuació que estableixi objectius i indicadors verificables i quantificables i es compromet a fer-ne una avaluació. El Pla d’Actuació integrarà la perspectiva de gènere. D'igual manera, es treballarà unes  noves ordenances municipals per facilitat i bonificar la taxa per la instal·lació de sistemes d’energies renovables, siguin plaques fotovoltaiques o qualsevol altre, per autoconsum tant per persones físiques com jurídiques, sempre seguint la normativa vigent respecte a llicències i permisos d’instal·lació i se seguirà treballant en la instal·lació de fotovoltaiques en equipaments i instal·lacions municipals per autoconsum, continuant amb el projecte endegat a l’associació de veïns de Can Corbera d’eficiència energètica.