Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 03:42 | 19/07/2024

Eleccions municipals 2015

El diumenge 24 de maig de 2015 es celebraran les Eleccions Municipals 2015. Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes espanyols inscrits en el cens electoral (tan residents a Espanya com a l’estranger) així com els nacionals d’altres països de la Unió Europea i d'aquells països que tinguin acord de reciprocitat i hagin manifestat la seva voluntat de votar a Espanya en les eleccions municipals.

dimarts 14 abril 2015

El cens d’aquestes eleccions inclou les persones de nacionalitat espanyola i els ciutadans de la Unió Europea inscrits expressament, majors d’edat i empadronades fins el  31 de desembre de 2014. L’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens electoral i de la Secció i Mesa en la que li correspon votar.

Consultes del Cens Electoral

En compliment de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General (LOREG), els electors poden consultar o rectificar les seves dades al Cens Electoral,  en el termini del 6 al 13 d’abril del 2015.

Si disposeu de signatura digital podeu efectuar les vostres consultes al web:https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728608&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

Les reclamacions podran efectuar-se directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral o a través dels Ajuntaments o Consolats, els quals enviaran les reclamacions a la Delegació corresponent.

La Delegació Provincial del Cens Electoral, en un termini de 3 dies a partir del 14 d’abril, resoldrà les reclamacions presentades i ordenarà les rectificacions que corresponguin. Aquestes rectificacions seran exposades al públic el 17 d’abril del 2015.

Els habitants majors de 18 anys empadronats a Viladecavalls, podran realitzar les seves consultes o rectificacions directament a l'Oficina del Cens Electoral o davant a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en horari d'atenció al públic

Només es consideraran les reclamacions que facin referència a:

 • La rectificació d’errors en dades personals
 • Canvis de domicili dins de la mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció a la que li correspondria estar inscrit
 • Al model de reclamació, cal adjuntar-hi : DNI, passaport,  permís de conduir o permís de residència de la persona interessada en vigor

No seran tingudes en compte les reclamacions que corresponguin a un canvi de residència d'una circumscripció a una altra, realitzat amb posterioritat al 30 de desembre del 2014 ( data de tancament del cens electoral), havent d'exercir el vot a la secció corresponent al domicili anterior.

En el cens per a les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015 hi consten els espanyols residents a Espanya, els ciutadans de la Unió Europea i dels països amb acords amb Espanya en matèria electoral que expressament s'hagin inscrit per a aquesta convocatòria i que el 24 de maig seran majors de 18 anys: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Eslovènia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Regne Unit, República Txeca, Suècia, Xipre, Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia, Noruega, Trinitat i Tobago, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Xile. 

 

Llistat de Col·legis electorals a Viladecavalls

 • Biblioteca Pere Calders c/Pau Claris s/n
 • Centre Cívic Paco Cano c/Pintor Casas núm.6
 • Local Social Sant Miquel de Guanteres c/Mitjans, 22
 • Local Social Carenes de Can Turu Pl.Carenes de Can Turu s/n
 • Local Social La Planassa c/Barcelona s/n


Vot per correu

Els electors residents a Espanya que el dia de les eleccions no seran a la localitat on els hi correspon votar (sense sortir de l’Estat espanyol) o que no podran presentar-se en aquesta data en la Mesa Electoral per votar poden sol·licitar el vot per correu.  

Com es sol·licita?
 
1. La sol·licitud del “VOT PER CORREU” s’ha de realitzar a qualsevol Oficina de Correus a partir de l’1 d’abril  i fins el 14 de maig de 2015, inclòs.

Cal complimentar un imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral on ha de fer-se constar ben clarament, el domicili dins el territori de l’Estat espanyol on a l’elector/a l’interessa rebre la documentació electoral per poder votar per correu. Aquest imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral  l’ha de signar l’elector/a. 

 

2. Un cop complimentada tota la documentació, l’elector/a l’ha de lliurar, personalment,  fins el 14 de maig de 2015, inclòs, a qualsevol Oficina de Correus, anant proveït del Document d’Identitat, del passaport o del permís de conduir originals (no fotocòpia). Aquest tràmit és de caràcter gratuït.

 

3. Un cop l’elector/a ha fet la sol·licitud, les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, a partir del 4 de maig i fins el 17 de maig de 2015, enviaran per correu certificat al domicili indicat per l’elector/a, tota la documentació electoral necessària per poder votar per correu. 

Aquesta documentació consta de: 

 • Les paperetes de votació de tots els partits, coalicions i federacions que concorren a les eleccions.
 • El sobre de votació
 • La certificació d’inscripció en el Cens Electoral de l’elector/a
 • Un sobre on hi  figura l’adreça de la Mesa Electoral on li correspon votar a l’elector/a
 • Un full d’instruccions

El justificant de recepció de la documentació electoral l’ha de signar, personalment, l’elector/a quan la rebi, prèvia acreditació de la seva identitat. En el cas de no trobar-se l’elector/a en el domicili, se li comunicarà que haurà de presentar-se, personalment, a l’Oficina de Correus indicada,  per tal de poder retirar la documentació electoral. 

4. Un cop rebuda la documentació electoral, l’elector/a ha d’introduir la papereta de votació escollida en el sobre de votació i l’ha de tancar. El sobre de votació, juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on hi  figura l’adreça de la Mesa Electoral on li correspon votar a l’elector/a. Aquest sobre s’ha de certificar a qualsevol Oficina de Correus fins el 20 de maig de 2015, inclòs. Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona, no cal que el faci l’elector/a personalment. Aquest tràmit és de caràcter gratuït i no necessita segells.

És MOLT IMPORTANT tenir present que un cop FETA la sol·licitud del vot per correu, JA NO ES POT VOTAR PERSONALMENT davant la Mesa Electoral.


Candidatures polítiques presentades a les eleccions municipals 2015

Podeu consultar les sis candidatures a la circumscripció de Viladecavalls, per ordre de presentació.

 

Formación de les meses electorals

 Ple del sorteig dels membres de les meses electorals: 27 d´abril de 2015


Què és una mesa electoral?

És l’element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s’emet el vot.

Quina és la composició d’una mesa electoral?

Està formada per tres persones: 1 president/a i 2 vocals.

Com s’elegeixen els seus membres?

Els Ajuntaments escullen els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec per sorteig públic entre els censats dins d’una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, a través d’un programari aleatori.

Els elegits reben una notificació, amb un manual d’instruccions i la convocatòria per una sessió informativa prèvia a la jornada electoral.

En el cas de les eleccions municipals la sessió informativa es farà el 21 de maig, a les 19:00h, a la Sala Polivalent dels Baixos de la Biblioteca.

És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l’incompliment de la qual està castigat amb pena d’arrest major i multa. Titulars i suplents han d’assistir a la mesa a les 8h de la jornada electoral.

Quin és el procediment per al·legar i dispensar l'assistència?

Els impediments i excuses s’han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.
Només es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Terrassa.


Junta Electoral de Zona de Terrassa

Rambleta Pare Alegre 112 Baixos (edifici judicial) Terrassa
Telèfon 93 693 29 19
Horari: Laborables de 15 a 18h. Dissabtes de 10 a 13h Tancat: diumenges i els dies 1,3,10 I 17 de maig)

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Terrassa és de 7 dies des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l’excusa. Si es desestima l’excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s’admet s’excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi ha cap recurs ulterior.

Més informació sobre impediments i excuses justificades pels càrrecs de president i vocals de les meses electorals.