Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 09:49 | 15/07/2024

Els usuaris de la Deixalleria Municipal poden beneficiar-se de reduccions en la taxa d'escombraries sense necessitat de realitzar cap tràmit

dimarts 14 gener 2020

Arran de la recent aprovació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020, els usuaris de la Deixalleria Municipal tenen a la seva disposició una reducció de la taxa d'escombraries recollida a l'Ordenança Fiscal núm. 10, per a la prestació del Servei de Residus Municipals, de la qual se'n poden beneficiar les persones que compleixin els següents requisits:

  1. La persona beneficiària ha de ser una persona física empadronada a Viladecavalls.
  2. La persona beneficiària ha de ser subjecte passiu de la taxa d'escombraries en relació al domicili on es troba empadronada.
  3. Només es contemplaran com a vàlides les aportacions de deixalles que no estiguin incloses a la recollida selectiva.
  4. Es considera recollida selectiva, la que es fa mitjançant els contenidors instal·lats en la via pública (matèria orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig, etc).
  5. No es tindran en compte les entrades del mateix dia.
  6. La persona beneficiària no pot haver estat sancionada o amonestada per infraccions de les normes de recollida selectiva.

Per a obtenir aquest benefici fiscal no cal realitzar cap tràmit de sol·licitud per part del ciutadà. Si es compleixen els requisits esmentats, que també es poden consultar a la fitxa del tràmit, l'Ajuntament comprovarà d'ofici les aportacions que ha efectuat l'usuari a la deixalleria durant l'any anterior i, en relació al domicili de referència, s'aplicarà la reducció que correspongui en el rebut de l'exercici actual.

L'històric d'aportacions dels usuaris de la Deixalleria Municipal es poden consultar en el següent enllaç: Històric d'aportacions a la deixalleria