Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:00 | 21/07/2024

Entra en vigor la prohibició de fer foc des d’avui 15 de març fins al pròxim 15 d’octubre

dijous 15 març 2018

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre del 2018, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata guspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

  • Llençar objectes encesos.

  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

La forma de demanar aquesta autorització és emplenant el formulari específic i adreçar-lo a l'Ajuntament de Viladecavalls, el qual el trametrà a l'oficina comarcal el Vallès Occidental (carrer de Sant Llorenç, 22-24, 08202 Sabadell, tel. 93 727 64 90) qui donarà, si s'escau l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures preventives i d'execució obligatòries i els casos i condicions en què l'autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l'activitat.

En els models de sol·licituds cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.


Enllaç al tràmit:

https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/tramits/permis-per-fer-foc-del-15-de-marc-al-15-doctubre


Altra informació d'interès:

Consells de seguretat en matèria d'incendis forestals: mesures de prevenció i autoprotecció

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/dar_prevencio_incendis_nou/dar_consells/