Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 11:09 | 22/07/2024

Estat de les obres de reparació de l'esvoranc del carrer Ferrocarril

Els treballs de reparació del tram afectat per l'esvoranc del carrer Ferrocarril avancen a bon ritme i s'estima que, depenent de les obres de drenatge, es completin en 6 o 8 setmanes.

divendres 21 abril 2017

D'ençà que es va produïr l'esvoranc el passat 25 de març, s'ha realitzat una desena d'actuacions de consolidació estructural, protecció d'infraestructures i excavació d'emergència, en contacte permanent amb Adif i les companyies de subministrament i telecomunicacions.

En un primer moment es va procedir al tancament i delimitació de la zona afectada per garantir la seguretat dels veïns, així com reduir la velocitat de pas dels trens, als efectes d'evitar majors danys en les estructures i talussos afectats.

També s'han sanejat i enderrocat els talussos adjacents i els elements urbans malmesos, amb la retirada de paviments asfàltics, voreres i vorades, retirada d'infraestructures de serveis, i la construcció de derivacions de les xarxes de transport d'aigua, telecomunicacions, enllumenat públic i gas natural.

Una vegada assegurada la infraestructura i per adequar un accés frontal a la zona de l'esvoranc s'ha realitzat la construcció d'un vial d'accés lateral.

Després d'excavar fins a una fondària aproximada de 20 metres, s'ha drenat l'aigua acumulada, producte del col·lapse i les darreres pluges, aconseguint extreure el vehicle accidentat i retornar-lo al seu propietari.

L'empresa Contratas Vilor SL està duent a terme l'execució d'aquestes obres d'emergència i s'ha nomenat l'enginyer de camins, canals i ports J.L. Blanch com a director de les obres.

L'Ajuntament està treballant per normalitzar la situació a la zona afectada al més aviat possible i està cercant ajuts econòmics a altres administracions i organismes oficials donada la magnitud d'aquestes obres.

Galeria d'Imatges

Obres carrer ferrocarril
Treballs d'excavació
Esvoranc carrer Ferrocarril