Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 05:53 | 21/07/2024

Informació relativa al procediment de regularització cadastral Ministerio de Hacienda y Administaciones Públicas

L’Ajuntament ha detectat un augment de les consultes de veïns en relació al procediment de regularització cadastral.

dijous 22 gener 2015

El procediment de regularització cadastral s’està realitzant a tots els municipis i és de caràcter obligatori. Només afecta als titulars de béns immobles en els quals no hi ha concordança entre les dades cadastrals i la realitat.

Donat que aquesta competència no correspon a l’administració local, des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’està informant els usuaris que aquest procediment és responsabilitat de la Dirección General del Cadastro, i per aquest motiu es facilita tot seguit tota la informació necessària per dur a terme aquest procés de regularització. 

  • El procediment de regularització cadastral s’inicia d’ofici per la Secretaria de Estado de Hacienda, la qual comunica per escrit a la persona que consta com a titular a cadastre la necessitat de revisar l’expedient.
  • En cas de disconformitat, el ciutadà pot presentar al·legacions en un termini màxim de 15 dies després de rebre la notificació. Cal aportar documentació  com ara plànols acotats i superficials amb la documentació de l’escala realitzats per tècnics col·legiats.
  • La regularització de la descripció dels béns immobles està subjecte al pagament de la Taxa de Regularització Cadastral, que té un valor de 60 euros.

Per a més informació sobre la regularització cadastral es pot consultar tan a través de la Línia Directa del Cadastre (902 373 635) com de la pàgina web del Cadastre ( www.catastro.minhap.es)