Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 18:56 | 14/07/2024

Inici del període de prohibició d'encesa de foc en zones forestals sense autorització

Avui dimecres 15 de març s'inicia la prohibició de fer foc al bosc sense autorització. Es tracta d'una prohibició recollida en el Decret 64/1995 que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa regula que en els terrenys forestals -estiguin o no poblats d'espècies arbòries- i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.

dimecres 15 març 2017

Tot Viladecavalls es troba a menys de 500 metres de distància a zona forestal, i per tant, resta prohibit cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, els focs d'esbarjo, apicultura... Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb matagospires.

El Departament d'Agricultura informa que també queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinàriarealitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal:

  • Les persones que han de realitzar la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal amb l'autorització de la persona propietària de la finca.
  • Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar una activitat pirotècnica o focs d'esbarjo, i que disposin del vistiplau de l'Ajuntament. No es donaran permisos per a aquests tipus d'activitats a particulars.

Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar aquest tràmit com a conseqüència de festes majors i activitats pròpies de la seva gestió, caldrà que demanin autorització expressa amb un temps mínim de 15 dies d’antelació respecte a la data en què es vol fer l’activitat.

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el departament d'Agricultura pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc. En aquesta situació, tots els permisos que s'han donat per fer foc quedaran sense efecte.

 

Consulteu el tràmit en el següent enllaç: https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/seu-electronica/tramits/permis-per-fer-foc-del-15-de-marc-al-15-doctubre