Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 15:16 | 14/07/2024

Inscripció al cens electoral per a persones estrangeres residents a Espanya per a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023

Per tal de facilitar la informació a les persones estrangeres residents a Espanya sobre el seu dret a sufragi a les eleccions municipals a Catalunya, que es duran a terme el pròxim 28 de maig de 2023, des de l’Ajuntament de Viladecavalls expliquem els passos a seguir, requisits i terminis per poder votar.

dijous 15 desembre 2022

Ciutadania europea no espanyola resident a Espanya

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar en les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 si estan inclosos en el cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació.

L’oficina del Cens Electoral (OCE) ha enviat els últims dies d'octubre  una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpresos. Aquestes comunicacions només les rebran aquells residents empadronats als qui la OCE no s'hagi dirigit en ocasió d'eleccions municipals anteriors (altes en Padró a partir de l'1 de setembre de 2018) i no hagin manifestat la seva voluntat de votar a Espanya en les eleccions municipals anteriors.

Per a la inclusió en el cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia en el Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals a Espanya, en el termini de l'1 de novembre fins al 30 de gener de 2023. 

Per manifestar la voluntat de votar? 

Les declaracions formals de manifestació de voluntat de votar a Espanya per a les eleccions municipals podran realitzar-se per internet, correu postal, o personalment a l'Ajuntament de la seva residència.

  • PER INTERNET: per a realitzar la declaració formal per internet pot accedir a la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística per Cl@ve. Aquest accés és permanent. Si no disposa de Cl@ve i ha rebut una comunicació postal, pot accedir a la següent adreça de la Seu electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT/presentacion, mitjançant la CTT rebuda en la comunicació postal.
  • PER CORREU POSTAL: les persones que rebin aquesta comunicació i desitgin inscriure's en el cens electoral de les eleccions municipals podran fer-lo sense més que emplenar la declaració formal continguda en aquesta, signar-la i remetre-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, per correu postal, que no necessita franqueig.
  • DAVANT L'AJUNTAMENTt: mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal de manifestació de voluntat de votar a Espanya (model DFA). Caldrà acreditar la identitat mitjançant la targeta d’estranger on figura el NIE + document d’identitat o passaport del país d’origen.  Podreu demanar cita prèvia a https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls/#nbb

 

Ciutadania no espanyola resident a Espanya de països amb acord de reciprocitat

Les persones estrangeres nacionals de països amb acords de reciprocitat podran manifestar la seva voluntat de votar a  les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, en el termini de l'1 de desembre de 2022 i fins al 15 de gener de 2023.

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, l'Oficina del Cens electoral (OCE) ha enviat els últims dies del mes de novembre un imprès als estrangers residents a Espanya que reuneixin les condicions establertes, amb les dades personals i de residència, juntament amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT).

Podran efectuar el tràmit d'inscripció al cens electoral les persones que compleixen els següents requisits:

  • Ésser major d'edat el dia de la votació, i ser nacional d'un país amb el que Espanya ha signat convenis de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Trinitat i Tobago i Xile
  • Estar empadronada
  • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya
  • Haver residit legalment a Espanya cinc anys en el moment de la sol·licitud (a les persones de Noruega se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la votació i a les del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la sol·licitud)

Com es pot tramitar la inscripció?

  • PER INTERNET: per a fer la declaració formal per internet pot accedir a la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística per Cl@ve. Aquest accés és permanent. Si no disposa de Cl@ve i ha rebut una comunicació postal, pot accedir a la següent adreça de la Seu electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090612&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout, mitjançant el NIE i la CTT rebuda en la comunicació postal.
  • PER CORREU POSTAL: els ciutadans que rebin aquesta comunicació i desitgin inscriure's en el cens electoral de les eleccions municipals podran fer-lo sense més que emplenar la declaració formal continguda en aquesta, signar-la i remetre-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, per correu postal, que no necessita franqueig.
  • DAVANT L'AJUNTAMENT: mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal de manifestació de voluntat de votar a Espanya (model DFA).  Podreu demanar cita a https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls/#nbb

Caldrà acreditar la identitat mitjançant la targeta d'identitat d'estranger de resident de llarga durada, si es disposa d'ella.  Els nacionals del Regne Unit, si s'han inscrit en el padró municipal abans de l'1.1.2021, Noruega o d'Islàndia podran acreditar la seva identitat, a més d'amb la Targeta d'identitat d'estranger, amb el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen.

Què passa després?

Les persones que hagin sol·licitat la inscripció dins el termini rebran al seu domicili la targeta censal on s'indicarà el lloc de votació.