Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 18:35 | 14/07/2024

Instal·lada una caldera de biomassa per abastir l'Escola Rosella i l'EMM Pau Casals

Durant els mesos de juliol i agost, s’ha dut a terme l'execució de la instal·lació d’una caldera de biomassa per donar servei de calefacció als edificis de l’Escola Roselles i l’escola de música pau Casals.

dimecres 18 agost 2021

La instal·lació està formada per una caldera de biomassa de 300 kW, i una xarxa de distribució de canonada pre aïllada d’uns 320 metres. 

L’energia tèrmica anual prevista que subministrarà serà de 341.000 kWh, el que equival a un consum d’unes 94,6 tones d’estella forestal de pi.   

Les emissions de CO2 anuals evitades seran de 64,5 tones de C02, equivalent al consum anual mig de calefacció de 30 llars. 

La caldera està ubicada dins un mòdul prefabricat, annex a una sitja de combustible estella amb una capacitat de 53m3, el que permetrà una autonomia d’unes 3 setmanes en plena temporada d’hivern. La descarrega de combustible es farà pneumàticament amb un camió adaptat per fer-ho. 

L’estella que es farà servir, serà provinent dels boscos del Vallès, i serà subministrada per la central estelladora que gestiona el Consell Comarcal de Vallès Occidental en que l’ajuntament hi té un conveni de subministrament signat. 

La biomassa es considerada una energia renovable, doncs encara que emet CO2 en la seva combustió, aquest és equivalent al que l’arbre ha absorbit durant la seva vida, més l’evitat en la seva mort i posterior descomposició.  

Afegir que en la seva combustió controlada dins una caldera, és molt més eficient i amb menys emissions que la que tindria en un possible incendi forestal. 

Amb l’ús de la biomassa com a combustible, s’aconsegueix un triple objectiu:  

  • Afavorir la prevenció d’incendis amb una gestió forestal sostenible dels boscos de l’entorn. 
  • Reduir les emissions de CO2 associades a l’ús de gas natural que es feia servir fins ara en substitució de la biomassa. 
  • Generar llocs de treball de proximitat, gràcies a la gestió i transformació de la biomassa. 

El cost total de l’actuació a sigut de 279.082 €, i s’ha rebut dues ajudes econòmiques de 112.164 € per part del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de 108.083 € per part de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i el Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER), la resta de finançament de l’obra s’ha realitzat a càrrec de l’ajuntament. 

Galeria d'Imatges

Exterior mòdul caldera biomassa
Infografia biomassa