Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 14:47 | 17/07/2024

L’Ajuntament de Viladecavalls liquida el pressupost de 2014 amb un romanent positiu de 2.417.408 €

L’Ajuntament de Viladecavalls ha tancat l’exercici del 2014 amb un romanent de tresoreria positiu de 2.417.408 €, segons la liquidació del pressupost que es va aprovar en el Ple del 26 de març.

dissabte 28 març 2015

 L’equip de govern ha tancat els comptes de 2014 amb uns resultats molt positius, ja que s’han aconseguit més ingressos fruït de la recerca de subvencions per cobrir les obres executades al municipi, les gestions realitzades per aconseguir els pagaments pendents per altres administracions (Generalitat, Estat), la contenció de la despesa tot i haver portat a terme una gran nombre d’actuacions en el municipi, la negociació per reduir els interessos dels crèdits contractats amb anterioritat i estalvis en el capítol de compres de les diferents àrees de l’Ajuntament.

S’ha aconseguit preservar i millorar els serveis públics aconseguint una bona salut financera de l’Ajuntament. Aquesta fita és producte d’un treball de gestió econòmica molt acurat i innovador en l’Ajuntament de Viladecavalls. Existeix un equip format per l’Alcaldessa i Regidors, conjuntament amb els responsables dels serveis econòmics de l’Ajuntament que dissenyen estratègies per aconseguir més ingressos i planificar la despesa.

Cesca Berenguer, Alcaldessa de Viladecavalls ha manifestat que “aquests resultats són producte d’una política de rigor i eficiència econòmica sense deixar de banda les necessitats del municipi. Sempre hem defensat que l’Ajuntament de Viladecavalls no estava enfonsat econòmicament, diguessin el que diguessin veus interessades. És clau per Viladecavalls que les línies estratègiques de gestió econòmica estiguin molt definides per aconseguir que el pressupost municipal estigui sanejat. Aquesta situació ens permet veure el futur amb optimisme i poden donar resposta a les demandes dels nostres veïns i veïnes”.

Els principals indicadors de solvència financera de l’Ajuntament de Viladecavalls són molts positius destacant que l’endeutament ha baixat fins al 53,64% . El resultat pressupostari de 2014 ha sigut d’un superàvit de 1.182.455,49€ tot i la gran quantitat d’actuacions que s’han portat a terme (com ja s’ha explicat s’ha fet un gran esforç en aconseguir subvencions i ingressos externs). El romanent de tresoreria puja fins als 2.417.408euros que garanteix que les finances municipals tinguin capacitat suficient per front a imprevistos o necessitat d’inversions o finançaments futurs. Aquests números aprovats pel Ple de la corporació compleixen la regla de la despesa i les obligacions de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Financera.

Els estalvis permetran posar en marxa un pla extraordinari d’inversions pel municipi tot i que des de l’equip de govern avança que les inversions futures hauran de ser financerament sostenibles.