Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 13:38 | 19/07/2024

Les subvencions d’ajuda al pagament del lloguer es poden demanar fins el 7 de juny

Fins el dia 7 de juny els veïns i veïnes de Viladecavalls poden demanar les subvencions per al pagament del lloguer.

dijous 16 maig 2019

Les ajudes van destinades a persones que tinguin un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual, a més de complir una sèrie de requisits: 

  • Han de tenir la seva residència legal a Catalunya.
  • Els seus ingressos han de ser els suficients per pagar el lloguer.
  • Ha de ser el titular del contracte de lloguer i estar empadronat. No podran percebre l’ajut si tenen vincles parentius de fins a segon grau amb els arrendadors.
  • L’import màxim mensual del lloguer ha de ser de 750€. El límit és de 900€ en el cas de famílies nombroses.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i del pagament del lloguer.
  • S’ha de pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut de l’administrador finques. Hi ha de constar la identificació del pagador, la persona beneficiària i la mensualitat que es paga.
  • No poden percebre l’ajut si són propietaris i/o usufructuaris d’un habitatge situat al territori espanyol, excepte que no disposin de l’ús i gaudi.

Per accedir a més informació i als criteris per a l’atorgament de les subvencions d’ajuda al pagament del lloguer, consulteu la pàgina de l’Agencia Catalana d’Habitatge. Les persones que hagin comprovat que reuneixin els requisits de la convocatòria i estiguin interessades en tramitar la sol·licitud, poden demanar cita prèvia amb els Serveis Socials de l’Ajuntament per tal que els assessorin i ajudin en la tramitació. Posteriorment, les sol·licituds es podran transmetre des del registre electrònic de l’Ajuntament ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Les ajudes concedides arribaran fins el 40% de l’import del lloguer, amb un màxim anual de 2.400 euros. Es tracta d’unes subvencions que concedeix l’Agència Catalana de l’Habitatge i per les quals l’Ajuntament fa el servei de recollida de documentació, evitant així que els usuaris hagin de desplaçar-se físicament a les oficines de l’organisme corresponent.