Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:49 | 22/07/2024

Més de 868 tones de CO2 estalviades a l’any amb el projecte Viladecavalls Clima

S’implementa l’ús d’energies renovables als equipaments municipals i el baix consum en l’enllumenat públic

dijous 11 gener 2024

El nostre municipi continua estenent el programa Viladeca­valls Clima, un projecte impulsat per l’Ajuntament dirigit a promoure un conjunt de mesures de caràcter mediambiental. En­tre aquestes, al llarg de l’últim trimestre del 2023, s’han con­clòs diverses actuacions amb un important impacte sobre la despesa energètica del nostre municipi.

Concretament, s’han posat en marxa dues noves plantes fotovoltaiques en equi­paments: una d’elles, de 55 kW, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, la qual permet gene­rar 80.550 kWh anuals i estalviar la producció de 37,7 tones de CO2 i 12.000 euros a l’any; d’altra banda, les plaques de 17 kW ins­tal·lades a la Llar d’Infants Muni­cipal Roc Blanc, les quals, amb una producció de 23.200 kWh l’any, eviten produir 11,13 tones de CO2 i suposen un estalvi de 3.480 euros anuals. Aquests tre­balls inclouen la pròxima execu­ció d’una tercera planta, de 36 kW, al Centre Cívic Paco Cano durant el primer trimestre del 2024, amb una estimació de ge­neració de 59.200 kWh i d’estal­vi anual de 27,82 tones de CO2 i 5.140 euros.

Paral·lelament, s’hi suma la substitució de calderes de gas per calderes de biomassa en diversos equi­paments municipals, com la que es preveu instal·lar durant el primer semestre del 2024 per a donar servei a l’Escola Roc Blanc i al Centre Cívic Paco Cano, amb un estalvi de 56,7 to­nes de CO2 i 55.800 euros anu­als. A més, també s’espera un estalvi addicional de 38,62 to­nes de CO2 i 4.850 euros anuals amb la caldera que se situarà a la Zona Esportiva Municipal del Nucli Urbà. Aquests treballs ani­ran acompanyats de la redac­ció i el procés d’aprovació dels projectes d’instal·lació d’una caldera de biomassa a la Zona Esportiva Can Trias; de plaques fotovoltaiques a l’Escola Rosella i al futur espai d’arts escèniques, i de pèrgoles fotovoltaiques vin­culades a punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament del carrer Orenetes.

Totes aquestes accions s’em­marquen en el Pla de Transició Energètica municipal i s’afegei­xen a les instal·lacions ja exis­tents, com la caldera de biomas­sa de l’escola de música i l’Escola Rosella i les cobertes fotovoltai­ques de l’ajuntament, la biblio­teca, el Centre Cívic de Can Cor­bera i la piscina municipal.

Millores en l’enllumenat públic

Ha finalitzat la tercera fase del canvi massiu de l’enllumenat públic, que ha suposat la renovació de 1.236 punts de llum amb tecnologia de LED. Aquesta acció ha supo­sat un estalvi de 244 tones de CO2, així com de 507.000 kWh i 76.000 euros anuals. Durant el primer semestre del 2024 es farà una segona actuació per a millorar els sistemes elèctrics en quadres de govern i cablejat.