Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 22:59 | 16/07/2024

Pere Nogués, nomenat alcalde accidental de Viladecavalls

Amb motiu de les vacances de l’Alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, s’ha nomenat el segon tinent d’alcaldia, Pere Nogués, com a alcalde accidental del 12 al 22 d’agost, ambdós inclosos.

dijous 12 agost 2021

La suplència accidental de les funcions de l’alcaldia correspon als tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament, de conformitat amb allò que preveu l’article 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.