Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 14:51 | 24/07/2024

Preguntes i respostes del ple celebrat el passat 23 de febrer de 2017

Tot seguit us facilitem el llistat de preguntes i respostes per escrit del passat ple ordinari en data 23/02/2017

dimecres 05 abril 2017

Grup municipal C’s:

 

Gala de l’esport, quins costo tindrà o quina serà la finalitat?

La finalitat va ser donar reconeixement a la tasca realitzada per les entitats esportives de Viladecavalls en la promoció de l’esport al municipi, i el reconeixement a esportistes destacats del municipi.

 

Quadre de costos Gala de l'Esport

Núm. partida Partida Concepte Cost Total
22609 Esdeviments esportius (festes) Sopar Ristol 5.097,00 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Servei de lloguer de taules i cadires Ristol 5.115,00 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Planeta IMPRO 2.873,75 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Sonorització 1.149,50 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Xavi Bonastre 352,00 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Cartelleria: Roll-up i Photocall 435,60 €  
22609 Esdeviments esportius (festes) Cartelleria: disseny, cartell i vinil faristol 72,60 €  15.095,45 €

 

Ingressos Gala de l'Esport
 
Venda de tiquets del sopar de la Gala de l'Esport 3.996,00 €

Totals
 
Gala de l'Esport 11.099,45€


Noticia del web en relació a una oferta de llocs de treball a Sabadell, Terrassa, Rubí. Volen saber quanta gent del municipi opta i quanta ha entrat.

El CCVOC  ens va informar del procés de selecció de referència el dia 25 de gener.

La notícia va ser publicada al web municipal el dia 27 de gener.

L’oferta contemplava tres perfils diferenciats :  *ajudant/a de cuina i atenció al públic, *hoste/hostessa per atendre al públic i servei taula i  *encarregats/des d’equip.

L’anterior oferta de feina s’emmarca  dintre dels programes “FEM Ocupació per Joves” i “30 plus” i va ser gestionada directament des del CCVOC.

Des del CCVOC ens informen dels següent:

La tècnica itinerant del CCVOC assignada al nostre municipi va fer el seguiment de l’oferta amb els usuaris/es del servei.

Van optar a l’oferta 14 candidats del municipi i cap ha estat seleccionat. Els motius han estat : * perquè no complien requisits ( per exemple l’empresa necessitava disponibilitat absoluta per cobrir horari de 6h del matí a 2h de la matinada i vehicle propi) o *no s’han presentat a les sessions de selecció a les dependències del CCVOC.

 

Volen condemnar els actes vandàlics de crema de contenidors d’abans d’ahir. Volen saber quina tipologia de contenidors s’han cremat i si s’ha identificat a algú com a responsable.

El servei de Policia local informa que no s’han pogut identificar els responsables.

 Tipologia de contenidors cremats

*Els costos d’asfaltat s’han d’afegir als costos especificat a la taula


Grup municipal d'ERC:

 

Quin és el cost de la cistella de basquet més important de Viladecavalls, ja que surt a tots els mitjans per que és antivandàlica

El servei d’esport informa al respecte que el  preu de la cistella antivandàlica, és de 1.115,54.-€, IVA inclòs, tot i que val a dir que forma part de la subvenció de Millora del Material esportiu inventariable que ens va concedir la DIBA l’any passat per un import de 2.000.-€.

 

També volen saber costos de contenidors cremats i gala de l’esport.

Resposta amb anterioritat

 

Indiquen que s’ha vist un autobús que porta el nom de Viladecavalls amb “b” en el rètol. Que es reclami la correcció

S’ha traslladat a la informació a TGO reclamant la correcció.

 

El 15 de febrer un usuari de basquet va picar contra l’escenari que tenia claus sobresortint, i arrel d’això també es va detectar que la farmaciola no tenia el necessari, tot i que va estar acompanyat en tot moment. Prec, que es treguin els claus i que s’equipi adequadament la farmaciola.

Respecte als claus es van posar pel muntatge del Festival del Club de patinatge, per part de l’entitat, sense donar avís als conserges de la instal·lació. Quan es va detectar que hi eren es van treure i es va repassar tota la instal·lació per buscar incidències similars.

Les farmacioles formen part del material dels treballadors del Pavelló en cas de contingències laborals, tot i que arrel d’aquest incident s’han reomplert les farmacioles existents i s’ha demanat una ampliació de la dotació de farmacioles a les instal·lacions esportives, doblant les que hi havia abans.

S’han pres les mesures correctores oportunes en relació als responsables tècnics del servei d’esports perquè al seguiment i control d’aquestes situacions.

 

Reunió que s’ha celebrat avui mateix amb el Delegat del govern, volen saber quin ha estat el contingut.

En la reunió i visita del delegat del Govern, Sr. Miquel Ángel Escobar es van tractar el següents temes:

 • Evolució de les obres del IV Cinturó (B-40). Necessitat d’arranjament de les plataformes de Can Trias
 •  Necessitat de les obres de construcció de les rotondes de la C-58 acordades amb la Generalitat
 • Problemàtica males olors
 • Visita a la zona de les plataformes de la B-40 al seu pas a Can Trias

 

Pregunten en relació a mocions aprovades pel ple quan es fara: agenda corporativa, Reglament d’honors i distincions.

Respecte a l’agenda corporativa es continua treballant en el projecte d’administració electrònica. Un del objectius és la millora del portal de transparència on s’ubicarà l’agenda corporativa.

Respecte al Reglament d’honors i distincions es continua treballant. Els recursos municipals no són il·limitats i el volum de tasques és molt gran. En tot cas qualsevol col·laboració, proposta o aportació serà molt benvinguda.

 

Propera revista municipal quan sortirà? Per que l’escrit de l’oposició anava amb continguts vinculats a la proximitat del Nadal i clar queden com desfasats.

La revista municipal del segon trimestre està programada perquè surti entre la darrera setmana d'abril i primera de maig.


Grup municipal de FEM:


En relació al mòdul instal·lat al c/Camp de la Plana que s’ha traslladat a Can Tries. Per que i per a que?

El mòdul s’ha traslladat  a la ZEMCT amb l’objectiu de ser la seu dels equips i practicants de Petanca a Can Trias.

Aquests mòdul anteriorment situat al camp de la Plana es trobava en condicions estètiques deploraves. Presentava pintades i graffitis no artístics per l’exterior i interior. Els veïns de la zona del carrer Francesc Macià van traslladar a l’Ajuntament la conveniència de retirar aquest mòdul del camp de la Plana. Aprofitant l’avinentesa s’ha reutilitzat per la ZEMCT.

 

Agent cívic de la Diputació de Barcelona, què està fent i quin és el encàrrec?

Les funcions de l’Agent cívic estan circumscrites  en el  serveis socials municipals , tanmateix les tasques que realitzen són de caràcter comunitari i per tant transversals a totes les àrees municipals.

En els inicis es va  realitzar una prospecció demogràfica de tot el territori amb una mirada externa al municipi, sense cap influència de criteri. Aquesta prospecció es va fer in situ, presencialment  i dirigida per les necessitats  detectades pels tècnics.  

El segon pas va ser  la confrontació de dades objectives del municipi, demogràfiques, geogràfiques, socials...obtingudes per altres administracions ,  amb  la prospecció detectada pel professional.

Amb aquest treball constant i  en el decurs dels dies  s’han detectat necessitats comunitàries, i s’estan  elaborant propostes de treball per donar resposta a aquestes necessitats.

Hi ha actuacions amb les que s’estan treballant en l’actualitat:

 • Un Pla municipal de prevenció en el consum de drogues en joves, en el que es conformarà la metodologia a seguir amb aquest col·lectiu nivell municipal en els àmbits escolars, d’oci i família
 • Unes jornades, d’un trimestre de durada, en les que l’objectiu és la sensibilització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, per tant de fomentar l’accessibilitat social per a aquest col·lectiu
 • Una prospecció específica de l’equipament Centre cívic Paco Cano per a definir amb major exactitud el projecte de gestió del espai municipal
 • Disseny cooperatiu i participatiu del disseny de l’skate park

 

“Insisteixen en les queixes de l’activitat Opera Garden, hi ha veïns que han de dormir amb taps. Quines mesures s’estan aplicant i quines solucions es donaran?”

En l’actualitat durant el mes de març s’han realitzat mesures pera l’avaluació del nivell sonor produït per l’activitat Opera Garden, en domicili de veïns afectats, per part d ela Oficina d’Avaluació i Gestió Ambiental de la  Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament al mes de desembre.

Inicialment es va contactar amb un veí del c. Tibidabo que havia presentat queixes al consistori per tenir problemes per dormir derivat del soroll de l’activitat, i atès que no disposava de lloc adequat per instal·lar durant tot el cap de setmana, es va instal·lar en el domicili d’un altre veí afectat del c. Montcau, de forma consensuada amb els veïns.

Aquest divendres 31/03 el tècnic de DIBA ens ha informat que vindrà a fer unes mesures de reflexió. Tot i que ens han informat que habitualment es triga uns dos mesos des de les mesures a disposar de l’informe de DIBA per part de l’Ajuntament, des del Consistori es tractarà d’efectuar gestions per de disposar dels resultats abans.

Així mateix, en resposta a l’escrit de l’Ajuntament a l’empresa amb registre de sortida S2016003146 de 19/12/2016, pel qual es demanava mesures per evitar les molèsties per soroll, recentment s’ha comunicat per part de l’Entitat Acreditada de Control  LabCat que procediran a fer mesures de comprovació els dies 01 i 22 d’abril i 6 de maig.

Un cop es disposin dels resultats, es podrà determinar possibles accions al respecte del compliment dels valors normatius en matèria de sorolls.

No obstant, tal i com s’ha comentat, ja al desembre es va posar en coneixement de l’empresa l’existència de molèsties al veïnat i se’ls va sol·licitar actuacions al respecte.

Recull d’actuacions prèvies realitzades:

 • Notificació S-2016/487 a Beltxenea, del Decret 2016/487, de 10/02/2016, pel qual es sol·licita a l’empresa que efectuï mesures de control sonomètric degut a que s’han registrat queixes i se li marquen emplaçaments (condicionants establerts als informes de l’ajuntament vinculants en l’autorització de l’activitat) i certificat tècnic funcionament limitador de soroll
 • Entrada E-2016/1661, d l’empresa aporta estudi de soroll en els termes que es demanava al requeriment anteriorment citat. No es superen límits dels mapes de capacitat acústica
 • Ens comuniquem amb el tècnic de  l’Entitat Acreditada de Control DEKRA AMBIO encarregat de fer el control de soroll per la llicència d’activitats, i se li faciliten els punts on hem tingut queixes
 •  El tècnic de DEKRA Daniel Ruiz com a tècnic habilitat de l’Entitat Col·laboradora DEKRA AMBIO S.AU., va realitzar la visita de control ambiental inicial i mesures d’immissió sonores de l’establiment dedicat a ús recreatiu a nom de l’empresa BELTXENEA CATERING S.A. ubicat a la Masia Can Mitjans s/núm. de Viladecavalls.”

 

Terreny davant del c/ Prat de la Riba, qui és el propietari? Es fa alguna activitat? Esta previst fer quelcom? Els veïns diuen que se’ls va dir que hi hauria un parc.

Segons consta a la Seu Electrònica del Cadastre, la finca en qüestió pertany a l’empresa FOMENTO DE PROMOCIONES 2003 SL.

Aquesta finca es troba dins l’àmbit del Pla parcial urbanístic núm. 15 CARRER DEL LLOBREGAT. Aquest planejament va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del 16/07/2007. La tramitació no va prosseguir perquè l’empresa va fer fallida.

Segons consta a la documentació gràfica del PPU, aquesta porció del sector ha de ser destinada, en major mesura, al sistema d’espais lliures i zones verdes, a equipaments, i, en molt menor mesura, a completar la xarxa viària.