Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:05 | 15/07/2024

Preinscripcions escolars del 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO

divendres 08 maig 2020

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes (ambdòs inclosos) de 2020 es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de 1r i 2n cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Enguany a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, el procés tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials.

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà:

 • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny 2020.
 • Cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny: del 2 al 8 de juny 2020.
 • Cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny: del 10 al 17 de juny 2020.

📍 Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 amb diverses possibilitats

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilizar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet.

📍 Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig de 2020

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible,
inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.

A causa del tancament de centres per la covid-19, enguany molts centres educatius no han estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Atès que aquests només podran obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible realitzar visites als centres. Per això, hauran
d’incloure informació a la pàgina web amb tot el detall possible de les característiques del centre i del seu projecte educatiu, per oferir tota la informació que les famílies necessiten per a fer la tria de centre.

📍 Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf.

Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.

No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D’altra banda, s’estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles
protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

📍 Establiment del barem en els criteris de prioritat

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte a la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxillerat, només per a alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments
professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
- A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 • Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

📍 Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

Formalització de matrícules:

 • 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO: del 13 al 17 de juliol.
 • 1r cicle d’educació infantil: del 17 i el 23 de juny.
 • Batxillerat: del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-.
 • Cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny: de l’1 i al 7 de setembre.

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per la resta d’ensenyaments a preinscripcio.gencat.cat