Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 16:06 | 12/07/2024

Presentat l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Viladecavalls

El document inclou 37 actuacions destinades a millorar la mobilitat al municipi

dimecres 29 març 2023

Ahir es presentava al Centre Cívic Paco Cano l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) elaborat per al nostre municipi a través de la Diputació de Barcelona. Tot i que aquest estudi no és obligatori per a poblacions amb el nombre d’habitants de Viladecavalls, des de l’Ajuntament s’impulsava la seva creació per a trobar vies que millorin la manera en la qual ens desplacem i que siguin, a més, mediambientalment sostenibles. Aquest treball s’emmarca també en el Pla de millora de l'aire del Vallès Occidental subscrit pel nostre municipi, i està en la línia del que marquen el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible (PAES) del municipi i la declaració de l'Emergència Climàtica de Viladecavalls.

 

L’estudi

L’EMUS presentat se centra en 7 àmbits d’acció diferents: la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat, l’aparcament, les actuacions ambientals i, finalment, la promoció, educació i sensibilització per a l’ús de modes sostenibles. En total s’estableixen 37 actuacions que tenen objectius diversos com ara pacificar el trànsit, reduir la presència de trànsit rodat, fomentar el transport sostenible i la intermodalitat o guanyar espai públic per a les persones, entre altres.

La redacció de l’estudi es dividia en tres fases diferents. S’iniciava amb una prediagnosi per a identificar les problemàtiques respecte a la mobilitat a través de trobades entre l’equip redactor i l’Ajuntament i amb l’anàlisi de documentació. Seguia amb una diagnosi a través de treball de camp i amb sessions de participació ciutadana i, finalment, amb l’establiment de les propostes.

 

Les actuacions proposades

 Mobilitat a peu:

 • Pacificar la B-120 (entre les futures portes d’entrada previstes)
 • Pacificació al centre del municipi: c/ Nou, c/Rosari i c/ de Dalt
 • Pacificació al centre del municipi: c/ Major i c/ Sant Martí
 • Creació d’itinerari entre el centre i la zona d’equipaments educatius: c/ de Baix
 • Millora dels itineraris a peu a la urbanització de Can Turu
 • Potenciar l’itinerari entre l’Av. Barcelona i la futura zona verda c/ Pintor Greco
 • Potenciar l’itinerari per a vianants cap a la ZEMCT
 • Zona pacificada Can Tries
 • Adequació de passos de vianants existents i ubicació de nous
 • Millora de l’accessibilitat als entorns escolars

 

Mobilitat en bicicleta

 • Creació d’un itinerari compartit entre vianants i bicicletes de connexió amb Terrassa
 • Creació d’itineraris pedalables urbans
 • Completar els aparcaments per a bicicletes als equipaments

Mobilitat en transport públic

 • Fomentar amb les administracions competents la millora de freqüència dels trens
 • Instar a la Generalitat a millorar el servei de bus interurbà
 • Creació d’un Park&Ride a l’Estació de Viladecavalls
 • Millorar l’accessibilitat a les parades
 • Nou itinerari d’accés a l’estació de Viladecavalls
 • Aparcament segur per a bicicletes al voltant del transport públic
 • Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació de la línia de pas, l’horari i el recorregut en format paper

 

Mobilitat en vehicle privat

 • Nou vial d’accés i sortida al centre
 • Nou vial de sortida a la urbanització de Can Turu
 • Transformació a sentit únic del c/ Orenetes
 • Pla de millora de la senyalització del municipi
 • Integració del nou esquema viari a la mobilitat global del sector
 • Proposta de nova jerarquització viària al nucli urbà
 • Potenciar l’eix viari perimetral previst

 

Aparcament

 • Millorar la senyalització de les bosses d’aparcament
 • Potenciar l’aparcament dissuasiu del centre
 • Nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament del Centre

 

Actuacions ambientals

 • Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica
 • Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals
 • Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica

 

Promoció, educació i sensibilització per a l’ús de modes sostenibles

 • Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta
 • Foment de la mobilitat en transport públic
 • Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic
 • Promoció d’iniciatives de mobilitat col·laborat iva i elèctrica