Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 07:56 | 16/07/2024

Prohibició d'encesa de foc en zones forestals sense autorització a partir del 15 de març

A partir del 15 de març s'inicia la prohibició de fer foc al bosc sense autorització i finalitzarà el 15 d’octubre. Es tracta d'una prohibició recollida en el Decret 64/1995 que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa regula que en els terrenys forestals -estiguin o no poblats d'espècies arbòries- i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.

divendres 18 febrer 2022

Tot Viladecavalls es troba a menys de 500 metres de distància a zona forestal, i per tant, resta prohibit cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, els focs d'esbarjo, apicultura... Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb matagospires. 

El Departament d'Agricultura informa que també queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals 

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal: 

  • Les persones que han de realitzar la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal amb l'autorització de la persona propietària de la finca. 
  • Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar una activitat pirotècnica o focs d'esbarjo, i que disposin del vistiplau de l'Ajuntament. No es donaran permisos per a aquests tipus d'activitats a particulars. 

Les entitats o associacions legalment constituïdes que hagin de realitzar aquest tràmit com a conseqüència de festes majors i activitats pròpies de la seva gestió, caldrà que demanin autorització expressa amb un temps mínim de 15 dies d’antelació respecte a la data en què es vol fer l’activitat. 

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin de risc alt, molt alt o extrem, el departament d'Agricultura pot establir mesures extraordinàries i prohibir encendre qualsevol tipus de foc. En aquesta situació, tots els permisos que s'han donat per fer foc quedaran sense efecte. 

Consulteu el tràmit en el següent enllaç: https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/seu-electronica/tramits/permis-per-fer-foc-del-15-de-marc-al-15-doctubre