Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 07:44 | 23/07/2024

Projecte d'ordenança municipal per a la prevenció i el control del mosquit tigre

dijous 11 març 2021

Tenint en compte que l’ordenança reguladora per la prevenció i el control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus), és una norma que afecta als dret i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte d’ordenança en el portal web municipal, a fi de donar audiència als ciutadans i ciutadanes afectades i recavar totes es aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats de conformitat amb art.133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Els suggeriments o aportacions es poden enviar mitjançant correu a l’adreça: participaciociutadana@viladecavalls.cat

El termini d’audiència serà de deu dies hàbils, de conformitat amb l’article 82.2 de la LPACAP, durant els quals les persones destinatàries podran realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Anunci del projecte d'ordenança municipal per a la prevenció i el control del mosquit tigre (PDF)