Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 07:38 | 15/07/2024

Respostes a les preguntes formulades en el ple de gener 2018

dimecres 07 març 2018

GRUP MUNICIPAL AperV:

Demanen se’ls informi com està pensada la sortida al carrer principal des de la Masia de Can Tarumbot.

La nova traça del Camí de Can Tarumbot va ser definida a la Modificació puntual del Pla parcial núm. 11, Can Coromines, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 17 d’abril de 2012, i va ser publicada al Dogc del 14 de maig de 2012. D’acord amb aquest document, la nova traça queda com mostra la imatge següent:

Volen saber quin és l’estat actual de les parcel·les propietat de l’ajuntament que hi ha a Can Coromines, quantes són i on estan ubicades exactament?

Les finques provinents de la cessió del 10 % de l’aprofitament mig del Pla parcial nñúm. 11 Can Coromines, es troben ubicades al peu del Camí de Can Tarumbot. Es corresponen a 8 finques edificables, en ordenació de l’edificació apariada. Actualment es troben lliures d’edificació i l’ajuntament duu a terme el manteniment ordinari per evitar que s’omplin de matolls i hi aboquin deixalles. Al plànol adjunt, la seva localització exacta.

Nova traça del Camí de Can Tarumbot

c/ Camí de Can Tarumbot

c/ de Ponent

 

Pregunten si s’està controlant l’abocament de terres cap al Torrent del Frare, que s’estan portant a terme en la construcció de cases al final del camí de Can Tarumbot, ja que han pogut observar que juntament amb el moviment de terres s’està avocant restes de formigó.

L’Àrea d’Urbanisme de l’ajuntament de Viladecavalls és coneixedora dels abocaments de terres i restes de formigó que les persones titulars de les llicències d’obres situades immediatament han dut a terme. Aquests abocaments han estat reportats i hauran de ser enretirats a l’acabament de l’obra, d’acord amb els condicionants imposats. En cas contrari, l’ajuntament, previ advertiment, executarà subsidiàriament la retirada del material amb càrrec a les fiances dipositades per les persones titulars de les llicències.

Per una altra banda, l’Àrea de Territori va col·locar un cadenat per evitar l’abandonament de residus en la nova traça del Camí del Bosc de Can Tarumbot, atès que arran la seva obertura s’havien produït diversos episodis d’aquesta mena. No ens consta que s’hagin reproduït.

c/ Camí de Can Tarumbot

 

Volen conèixer el cost separat per partides i per barri de Can Tries i poble, dels reis d’enguany.

Cavalcada reis Nucli Urbà 2018

Partides : 330/22614 del pressupost 2017 i 330/22614 del pressupost 2018.

Despeses generals

Proveïdor

2018 ( iva inclòs)

· Sonorització carrosses i Plaça de la Vila

Sonidu

1.481,04 €

· Sopar post Cavaldada a l'Escola Rosella

El Rebost

680,00 €

· Caramels 1.000 kg

Dolce

1.870,00 €

. compra de guants blancs

La Bolsera

136,90 €

· Rentar i pentinar perruques i barbes Reis

Damaret

438,00 €

· Animació (speaker, projecció pantalla, iluminació, confeti)

Sonidu

3.920,00 €

Animació cavalcada

eventual bcn

4.719,00 €

· Xocolatada

Ristol

500,00 €

. Varis ( maquillatge, personal control carrosses, ..)

820,00 €

neteja vestits reis

Tintoreria

1.089,00 €

· Modista (Maria)

200,00 €

lloguer de cotxes

Ramaq

375,00 €

Total

16.228,94 €

Cavalcada reis Can Trias 2018. Aquesta cavalcada està organitzada per l’Associació de veins del barri i compta amb la col.laboració del personal dels següents serveis municipals: Servei de Polica, Protecció Civil i Obres i Serveis.

Partides : 330/22614, 1532/22605 i 150/22706 del pressupost 2017.

1532/22605 del pressupost 2018.

Despeses generals

Proveïdor

2018 ( iva inclòs)

Lloguer generador monof. 2,5 KVAS

Ramaq Vallés

54,98 €

Caramels 500 kg

Dolce

935,00 €

1 bombeta led 6W

Ferre. Egara

14,59 €

Cessió de 3 plataformes amb rodes

Brigada

0,00 €

Vehicle i 2 persones suport cavalcada

Brigada

0,00 €

Cessió 1 generador

Brigada

0,00 €

Material per decoració carrosses reutilitzat

Brigada

0,00 €

Total

1.004,57 €

 

Volen conèixer quines han estat les conclusions finals del procés participatiu per al Viver d’Empreses i com queda finalment aquest projecte.

L'Ajuntament de Viladecavalls va iniciar el passat 2017 un procés participatiu per tal de comunicar a la població la possibilitat de crear un centre de recursos i viver d'empreses al municipi, detectar les necessitats que hauria de cobrir aquest equipament municipal i analitzar els resultats d'aquest procés per prendre una decisió contrastada amb els possibles beneficiaris d'aquest espai i amb la ciutadania.

Durant la realització d'aquest projecte es va nomenar un grup promotor format per tècnics i representants municipals que varen realitzar diverses sessions de treball per tal de preparar el procés participatiu, es varen dur a terme 3 sessions informatives internes, 2 esdeveniments de comunicació externa i 28 entrevistes a empresaris, polítics, mentors, emprenedors, docents i persones aturades del municipi, així com a representants de la Universitat Politècnica de Catalunya, CECOT, PIMEC o el Servei d'Ocupació de Catalunya, entre altres.

Resultats:

Després de l'estudi dut a terme per l'Ajuntament de Viladecavalls a través de l'empresa especialitzada en Design Thinking, Monday Happy Monday, s'ha determinat el següent:

 Que hi ha poca consciència de la necessitat de tenir un espai com el que ens ocupa al municipi

 Cal "moure" el poble per tal de crear un somni compartit per la qual cosa serà clau que estiguin vinculades a l'espai persones actives i compromeses amb el municipi.

 El concepte "professionals de proximitat" fa referència el posar en valor la marca Viladecavalls

 El centre de recursos no pot oferir els mateixos serveis per aturats que Terrassa i per tant, s'haurà d'idear quelcom propi i diferenciador

 Amb aquest espai cal empoderar les persones de Viladecavalls, més enllà de les entitats.

Aquest treball d'investigació conclou que les persones usuàries del futur espai haurien de ser "les pimes, emprenedors i autònoms" i que els principals grups d'interès haurien de ser: les associacions empresarials, la Universitat, les grans empreses, els aturats i l'IES.

Arribats a aquest punt, vist que la construcció d'un viver d'empreses no és un projecte prioritari pel grups d'interès entrevistats, l'Ajuntament treballarà en aquest projecte amb uns tempos que permetin centrar-se en la primera fase de construcció del nou espai de la Brigada Municipal del ja s'ha iniciat la redacció de l'avantprojecte. Amb aquest espai per la brigada Municipal s'aconseguiran reduir costos de lloguer i crear la primera planta del futur viver d'empreses. D'aquesta manera l'edific començarà a ser una realitat.

 

GRUP MUNICIPAL D’ERC:

Volen conèixer el cost de les festes de Nadal desglossades per conceptes i actes: patge, cavalcada centre i Can Tries, etc..

Cavalcada reis Nucli Urbà 2018

Partides : 330/22614 (pressupost 2017) i 330/22614 (pressupost 2018).

Despeses generals

Proveïdor

2018 ( iva inclòs)

· Sonorització carrosses i Plaça de la Vila

Sonidu

1.481,04 €

· Sopar post Cavaldada a l'Escola Rosella

El Rebost

680,00 €

· Caramels 1.000 kg

Dolce

1.870,00 €

. compra de guants blancs

La Bolsera

136,90 €

· Rentar i pentinar perruques i barbes Reis

Damaret

438,00 €

· Animació (speaker, projecció pantalla, iluminació, confeti)

Sonidu

3.920,00 €

Animació cavalcada

eventual bcn

4.719,00 €

· Xocolatada

Ristol

500,00 €

. Varis ( maquillatge, personal control carrosses, ..)

820,00 €

neteja vestits reis

Tintoreria

1.089,00 €

· Modista (Maria)

200,00 €

lloguer de cotxes

Ramaq

375,00 €

Total

16.228,94 €

Cavalcada reis Can Trias 2018

Aquesta cavalcada està organitzada per l’Associació de veins del barri i compta amb la col.laboració del personal dels següents serveis municipals: Servei de Polica, Protecció Civil i Obres i Serveis.

Partides : 330/22614, 1532/22605 i 150/22706 del pressupost 2017.

1532/22605 del pressupost 2018.

Despeses generals

Proveïdor

2018 ( iva inclòs)

Lloguer generador monof. 2,5 KVAS

Ramaq Vallés

54,98 €

Caramels 500 kg

Dolce

935,00 €

 

1 bombeta led 6W

Ferreteria Egara

14,59 €

Cessió de 3 plataformes amb rodes

Brigada

0,00 €

Vehicle i 2 persones suport cavalcada

Brigada

0,00 €

Cessió 1 generador

Brigada

0,00 €

Material per decoració carrosses reutilitzat

Brigada

0,00 €

Total

1.004,57 €

Patge Martí 2017

Partides : 330/22614 (pressupost 2017) i 330/22614 (pressupost 2018)

Concepte

Proveïdor

IVA inclòs

· Haima reial

compra

2.159,85 €

· Tallers de Nadal

GAAC

726,00 €

. Carrilló

Cia La tal SCCL

3.569,50 €

· Xocolatada amb melindros

El Rebost

180,00 €

Total

6.635,35 €

La haima reial enguany s’ha fet la inversió de comprar-la, per tal de tenir-la i no haver-la de llogar cada any. El lloguer costa 1.500€ per any.

Al pressupost 2018 inicialment apareixia el Centre de Recursos i al final no hi és, que es pensa fer?

Entenem que en la pregunta quan el grup municipal ERC es refereix al "pressupost 2018" fa referència als esborranys de pressupostos 2018 entregats a tos els grups com a base per la negociació i treball conjunt per elaborar el pressupost 2018.

Vist que en les reunions mantingudes amb la consultora Monday Happy Monday encarregada de copsar la necessitat de desenvolupar un Centre de Recursos municipal, l'Ajuntament de Viladecavalls va ser coneixedor de que els resultats de les entrevistes per la construcció d'un viver d'empreses determinaven que no és un projecte prioritari per Viladecavalls segons els grups d'interès entrevistats.

Vist que el projecte seguirà avançant amb la construcció de la primera planta de l'edifici.

En les negociacions amb el portaveu del grup municpal FEM, Sr. Carles Rodríguez, va sortir la proposta de Millora del Carrer Pintor Greco. Aquesta proposta ja es tenia planificada pel pressupost 2019, un cop analitzada i estudiada econòmicament la proposta es va arribar a la conclusió que

 

econòmicament era viable. Això va provocar canvis en les partides d'inversions pel 2018. S'ha de tenir en compte que el projecte del Viver d'empreses continua avançant durant el 2018 i serà necessari valorar si en els pressupostos 2019 es dota econòmicament la 2ona. fase d'aquest projecte.

Contenidors grocs, han observat que els nous són de boca gran, s’ha canviat de directrius?

En funció del tipus de contenidor i tapa, la mida de la boca varia lleugerament. En els darrers mesos s’ha realitzat un seguiment de l’estat dels contenidors d’envasos lleugers (cos, rodes, fixacions i boques de les tapes) i s’han dotat d’adhesius informatius, coincidint amb procés de control de qualitat que ha programat Ecoembes. S’han reparat unes quantes tapes de contenidors de 800 litres, i s’ha posat amb boca sense proteccions de goma per la pluja, per la qual cosa pot ser que donin sensació de ser més grans.

A la revista municipal de desembre 2017 surten detallades actuacions amb una sèrie de fotos de les actuacions d’obres i serveis, volen conèixer els cost d’aquestes actuacions.

Manteniment de la Placeta Pintor Sorolla

Treballs neteja i jardineria realitzats amb personal de brigada. 1 hora d’oficial 1ª i 2 hores d’oficial 2ª.

34,53 €

Millores del Local Social de Can Corbera

Proveïdor

Despesa

Decasa Decoración S.L. (Pintura pista)

204,10 €

Calvente Bobila, S.L.U. (Material construcció)

322,60 €

Torras Suministros Industriales, S.L. (Senyalització emergència)

82,18 €

Reubicació contenidors i paperers realitzat amb personal de brigada. 2 hores oficial 1ª i 2 hores peó.

44,14 €

Repàs portes i tiradors realitzats amb personal brigada. 2,5 hores d’oficial 1ª.

32,83 €

Total

685,85 €

Manteniment Zona Esportiva Municipal

Proveïdor

Despesa

Carlos Costa Moya (plantes i escorça)

27,75 €

Cristòfol/Jesús Jimenez Castellano (Penjadors 364,39 €)

640,45 €

Decasa Decoración S.L. (Pintura Portes 76,67 €)

Decasa Decoracion S.L. (Pintura 88,45 €)

Ferreteria Egara S.L (topes portes 110,94 €)

Repintat aparcament amb realitzat amb personal brigada i material estoc. 3 hores oficial 1ª i 3 hores oficial 2ª.

71,49 €

Total

739,69 €

 

Millores a l'accés al P.I. La Bòbila

Proveïdor

Despesa

Ferros Climent, S.A. (pletina fanal)

27,32 €

Retirada tres pilones realitzat amb personal de brigada. 3 hores oficial 1ª i 3 hores de peó.

66,21 €

Total

93,53 €

Reparació del clavegueram a Can Coromines

Proveïdor

Despesa

Iseova, S.L. (Expedient 2017/1058)

38.566,31 €

Reparació voreres i asfalt a diversos punts municipi

Proveïdor

Despesa

Orl, SLU (vorera c/ Pintor Murillo cantonada c/ P. Velázquez)

2.416,37 €

Containers Viladecavalls, S.L. (Camí de la Riera)

1.152,00 €

La Planassa i Nucli urbà petites reparacions realitzades per personal de brigada i material estoc. 14 hores oficial 1ª i 14 hores peó.

308,98 €

Total

3.877,35 €