Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 20:45 | 23/07/2024

Respostes a les preguntes formulades en el ple del 25 de maig de 2017

dijous 06 juliol 2017

Grup municipal C’s

Pregunten com van anar les reunions amb els comerciants del municipi, en relació a la convocatòria relacionada amb la dinamització econòmica.

S’ha treballat especialment a crear un bon clima de treball i fer relacions en tots els sectors, associacions i veïnatge per aconseguir millors sinergies i resultats, oblidant experiències anteriors per avançar en visió de futur.

Si bé en un principi hi havia força escepticisme sobre la utilitat de les trobades per part dels comerciants, els assistents en finalitzar la segona sessió, es mostraven força receptius i motivats per engegar nous projectes de dinamització del comerç.

Conèixer experiències d’altres municipis semblants i disposar d’algunes d’eines de gestió per avançar de manera senzilla i conjuntament en la millora del sector, ha motivat una actitud més engrescadora i positiva.

Amb les dues primeres sessions s’ha aconseguit implicar a uns quants empresaris/es per a liderar una nova etapa i a la propera sessió es començarà a treballar en dos projectes: visibilitat dels negocis i urbanisme comercial.

 

Com ha anat la campanya d’escolarització per al curs vinent? Quines són les dades?

La campanya d’escolarització en el municipi ha estat plenament satisfactòria, cap alumne del nostre municipi s’ha quedat sense plaça en cap dels centres educatius pel curs escolar 2017-2018.  S’ha de fer esment que aquest any ha sigut el primer en que s’ha obert el tràmit online en el web municipal per fer tot el procediment d’inscripcions i matriculacions de les Llars d’Infants Municipals.

 

ESCOLA ROSELLA

 

promoció

preinscripció

TOTAL

P3

 

49

49

P4

40

2

42

P5

48

1

49

1r

49

2

51

2n

50

 

50

3r

55

1

56

4t

53

1

54

54

 

54

49

 

49

 

 

 

454

 

ESCOLA  ROC BLANC

 

promoció

preinscripció

TOTAL

P3

 

26

26

P4

25

 

25

P5

22

1

23

1r

26

1

27

2n

41

 

41

3r

44

 

44

4t

46

 

46

43

1

44

49

 

49

 

 

 

325

 

INSTITUT VILADECAVALLS:

Noves Inscripcions 1er ESO: 133 alumnes

Alumnes Total Institut: 700

 

LLAR BARROMINA:

Matrícules Curs 2017-2018 : 29 infants

Total Llar: 44 infants

 

LAR CAN TRIAS:

Matrícules Curs 2017-2018 : 21 infants

Total Llar: infants : 38

 

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA PAU CASALS

Encara s’està en procés de matriculació, però hi ha una previsió de 160 a 180 usuaris/es matriculats pel curs 2017-2018.

 

En relació al terreny de l’Av. de Barcelona que es troba brut, pregunten quines gestions es poden fer i com es pot pressionar per part de l’ajuntament per tal que es procedeixi a la neteja.

L’Ajuntament va mantenir una reunió amb la junta de propietaris del terreny al qual fa referència la pregunta. La junta de propietaris va proposar cedir aquest espai a l’Ajuntament per la seva millora i manteniment. Actualment s’està analitzant la viabilitat de la proposta.

 

Al mes de febrer va preguntar sobre la gala de l’Esport, i posteriorment un altre grup va preguntar també per aquesta gala i es va donar una nova resposta, hi ha 2.000€ de diferència entre una resposta i l’altra, perquè hi ha aquesta diferència?

La diferència entre la primera i la segona resposta es deu al fet que la primera resposta, corresponent al Ple ordinari de febrer, es va fer majoritàriament d'acord a previsions de despesa (pressupostos), mentre que la segona resposta, corresponent al Ple ordinari de març, es va fer amb despesa ja facturada.

L’augment de 1.994,60.-€ respecte a la despesa prevista inicialment per la Gala de l’Esport és resultat de l’augment de la despesa del sopar, inicialment pressupostat en 10.212,00.-€, fins als 12.032,59.-€ finals com a resultat de l’afegit d’última hora dels còctels de benvinguda oferts tant als assistents com a les autoritats convidades i el cost de les fundes que es van col·locar a les cadires per motius ornamentals i no previstes en un primer moment, amb un total de 1.820,59.-€ d’augment del cost real. La resta prové de petites variacions entre els pressupostos previstos i la despesa facturada en el material publicitari de l’acte (roll-up, cartells..), amb un augment de la despesa de 174,00.-€.

 

Grup AperV:

En relació a les inversions reals en asfaltats, pregunten a quins carrers correspon i dates previstes per la seva execució?

Les inversions d’asfaltat corresponen al projecte de millora del paviment de Can Turu.

 

Han vist un decret d’alcaldia que preveu una modificació de crèdit de 10.000’-€ en partides de comerç, volen saber de què es tracta exactament?

 

La modificació 2/2017, transferència de crèdit, és una modificació a petició del Servei de Promoció econòmica, ja que es pretén donar subvencions, mitjançant  convocatòries, a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facilitin la contractació de persones desocupades i a nous autònoms.

En el pressupost aquesta quantitat estava dintre de la partida 1/430/22761,desenvolupament pla directori, amb una quantitat de 20.000-€ de la que 10.000-€ es van transferir al capítol 4  per tractar-se de subvenció, la qual no es correspon amb el capítol 2 sinó al capítol 4, motiu aquest de la modificació, la quan no augmenta ni disminueix el pressupost.

 

Volen conèixer el llistat definitiu de les subvencions atorgades a entitats un cop finalitzat el període de justificació d'aquestes.

Un cop justificades totes les subvencions atorgades, aquests són els imports que s’han ingressat a les entitats sense ànim de lucre per raó de les subvencions concedides a aquestes.

 

 

ENTITATS

TOTAL

SUBVENCIÓ/€

DATA JUSTIFICACIÓ

IMPORT JUSTIFICAT

1

Associació Can Trias Comerç

7

664,74

24/03/2017

664,74

2

AMPA CEIP Rosella

4,5

427,33

24/03/2017

427,33

3

AMPA BARROMINA

4

379,85

24/03/2017

379,85

4

AMPA Escola de Música Pau Casals

7

664,74

24/03/2017

664,74

5

AMPA CEIP Roc Blanc

8

759,71

10/03/2017

759,71

6

Associació de gent gran Carnet Daurat

10,5

997,11

10/03/2017

997,11

7

Club petanca els XIII SL

8,7

826,18

08/03/2017

826,18

8

Club de patinatge artístic de Viladecavalls

8,5

807,19

24/03/2017

807,19

9

Corredors de fons Viladecavalls

6,66

632,46

13/03/2017

632,46

10

Club de Bàsquet de Viladecavalls

8,5

807,19

23/03/2017

807,19

11

Unió esportiva Can Trias

10

949,63

14/03/2017

949,63

12

Escola de futbol de Viladecavalls

10,33

980,97

24/03/2017

980,97

13

Associació grup de dones de Can Trias

9,54

905,95

17/03/2017

905,95

14

Consell Jove de Viladecavalls

10

949,63

24/03/2017

949,63

15

Associació Amics de Sant Miquel de Toudell

7

664,74

13/03/2017

664,74

16

Associació Cultural Cor Sant Martí

13

1.234,52

21/03/2017

1.234,52

17

Associació d’arts escèniques Bastim

11

1.044,60

24/03/2017

1.044,60

18

Associació Happydays

6

569,78

17/03/2017

569,78

19

Casal Familiar de Viladecavalls

10,73

1.018,96

03/03/2017

1.018,96

20

Associació Grup de Teatre Fatalitats

6,5

617,26

23/03/2017

617,26

21

Associació Sociocultural Paco Cano

12

1.139,56

10/03/2017

1.139,56

22

Associació Grup de Teatre Galop-ets

7,5

712,22

23/03/2017

621,64

23

A.VV.Can Corbera

5,5

522,30

08/03/2017

522,30

24

A.VV. la Planassa

13,00

1.234,52

13/03/2017

1.234,52

25

A.VV Sant Miquel de Guanteres

6,25

593,52

14/03/2017

593,52

26

A.VV Viladecavalls Centre

11,00

1.044,60

23/03/2017

348,20

27

A.VV. Carenes de Can Turu

12,00

1.139,56

22/03/2017

1.139,56

28

TEACCIO- Associació de pares i professionals PRO TEA Terrassa

9

854,67

15/03/2017

854,67

29

Associació Viladecavalls Vida i Pau

6,5

617,26

21/03/2017

617,26

30

Club de bàsquet Rosella

8,25

783,45

23/03/2017

783,45

31

Associació de Ball Paco Cano

4

379,85

24/03/2017

379,85

32

AMPA Llar Can Trias

3

284,89

24/03/2017

284,89

33

Avv. Can Trias

8,33

791,04

21/03/2017

791,04

 

TOTAL

273,79

26.000,00

25.213,00

 

Preguen se’ls hi faciliti informació sobre les partides de sopar i lloguer de cadires de la festa de l’Esport no quadren, es passa d’11.000€ de la primera informació a 13.000€ a la segona. Per això preguen que es passin tots el costos, mirant factures hi ha 5.000€ de més, preguen que es facin bé els números perquè estimen que a hores d’ara estan en 18.000€ de costos.

Aquesta informació ja s’ha facilitat en una resposta anterior.

 

Grup FEM:

En relació a l’activitat d’Opera Garden, s’ha anunciat que el dia 27 de maig s’inaugura, i sospiten que amb l'obertura de finestres per part de la població tornaran els problemes de molèsties. Quines mesures exactes a adoptat aquesta empresa i quin és el calendari d’execució de les mateixes?  

S’han realitzat controls sonomètrics el passat dia 4 de juny per part de l’Ajuntament.

A tal efecte es disposa del document: “Mesurament del nivell d’immissió sonor exterior produït per la discoteca Opera Garden en el c. Sant Joan, 21a de Viladecavalls”, elaborat per QUEROL&COLOMER consultors acústics, SL (codi 026-EC-PCA autoritzat per la Direcció General de Qualitat Ambiental), de 8 de juny de 2017.

El document obra a l’expedient X201700132 i disposa del registre E2017004522.

Les conclusions indiquen que no es sobrepassa els valors límit d’immissió en període nocturn per una zona de sensibilitat acústica moderada (B1).

Els nivells obtinguts tampoc superen els establerts per àrees  de sensibilitat acústica elevada (A4, predomini ús residencial)

 

En relació a la piscina municipal, hi ha un parell d’obres previstes potser son necessàries, però volen veure expedient de construcció de la piscina i certificació de les obres del projecte original.

El projecte de la construcció de la piscina municipal de Can Trias és a la disposició de qui el vulgui examinar a l’Àrea de Territori, que és qui en fa la custòdia del mateix. El projecte va ser redactat per l’arquitecte Lluís Rambla i Amat, l’any 2007 i l’ajuntament el va aprovar el 12 de juliol de 2007, i es va executar en dues fases, una l’any 2008 i l’altre l’any 2009.

Atès que la pregunta no indica les obres que consideren necessàries, no puc donar més informació al respecte.

 

Demanen se’ls faciliti relació del recursos contenciosos i altres procediments judicials que estiguin en curs.

 

ANY

TIPUS*

RECURS NÚM

DEMANDANT

OBJECTE

2010

Contenciós – adm.

535/2010-B1

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PEÑA

RECLAMACIÓ QUANTITAT PER OBRES SENSE  CONTRACTE

2011

Contenciós – adm.

174/2011

FONT DE LA TARTANA

RECLAMACIÓ QUOTES URBANITZACIÓ

2011

Contenciós – adm.

417/2011-D

SUEET 4,S.L

RECLAMACIÓ QUANTITAT PER OBRES SENSE CONTRACTE

2013

Contenciós – adm.

313/2013

ENRIC COSTA SALLES

AIXECAMENT SUSPENSIÓ IBI

2013

Contenciós – adm.

368/2013

ENRIC COSTA SALLES

RECLAMACIÓ IBI’s

2014

Contenciós – adm.

46/2014

TELEFÓNICA MÓVILES,S.A.

SILENCI ADMINISTRATIU RESP PATRIMONIAL

2014

Contenciós – adm.

109/2014

SUBDELEGACIÓ GOVERN

MOCIÓ PLE EXERCICI SOBIRANIA FISCAL

2014

Contenciós – adm.

178/2014

FUENSANTA SANCHEZ NAVARRO

CONTRA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU NÚM. 13 SECTOR TURÓ DE CAN MITJANS

2014

Contenciós – adm.

247/2014

CONSTRUCCIONES MAITON,S.L

DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RESP. PATRIMONIAL

2015

Contenciós – adm.

429/2015 E

CARMEN AGUILAR VELASCO

DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ RESP. PATRIMONIAL

2016

Contenciós – adm.

212/2016 F1

SONY EUROPE LIMITED TRAIDING AS SUCURSAL EN ESPAÑA

CONTRA ACORD LIQUIDACIÓ ORGT

2016

Contenciós – adm.

391/2016 E

ENRIC COSTA SALLES - CONTRA DIBA

CONTRA ACORD DIBA DESETIMACIÓ RECURS IBI 2014

2016

Contenciós – adm.

442/2015

MARIA CORTES PRUNÉS

CONTRA ACORD DE LIQUIDACIÓ ORGT

2016

Civil

728/2016

AGUSTI BRUALLA FAURE

RECURS APEL·LACIÓ RC 728/2015

2017

Contenciós – adm.

129/2017

JURAT EXPROPIACIÓ BARCELONA

RECURS SOBRE LA SENTENCIA EXPROPIACIÓ FINCA 169 - EXECUCIÓ B-40

2017

Contenciós – adm.

57/2017

PLATAFORMA HARTOS DE OLORES Y CONTRAMINACION

CONTRA DECRET 2016/906 DESESTIMACIÓ RECURS

2017

Contenciós – adm.

197/2017

23 PARADISTES

MESURA CAUTELARÍSSIMA ACORD PLE 25/05/2017 SUPRESSIÓ MERCAT

 

 

En relació al camp de la Plana, hi ha cotxes particulars aparcats i no els consta que sigui municipals. Quina és la situació?

A l’espai tancat hi ha els vehicles de Protecció Civil, i a l’espai obert en alguna ocasió hi ha alguns vehicles estacionats, que són d’alguns veïns o d’alguns treballadors de la zona. A la policia no li consta cap queixa i es desconeix si s’ha produït alguna incidència.

 

Demanen se’ls hi facilitin les dades de la preinscripció del curs escolar 2017-2018.

Aquesta informació ja s’ha facilitat en una resposta anterior.

 

En relació  les obres del 4rt Cinturó, ja van preguntar i se’ls va respondre sobre la continuïtat cap a Olesa de Montserrat. Ara volen saber si s’han fet gestions amb el Ministeri sobre la seguretat de l plataforma del fals túnel i espais adjacents.

L’ajuntament de Viladecavalls al llarg de l’any 2016 va mantenir diverses entrevistes amb els gestors de la infraestructura (plataformes i espai adjacent), amb la finalitat de consensuar les actuacions de millora, impermeabilització i integració de l’espai adjacent a la trama urbana de Can Trias. De resultes d’aquestes entrevistes, el Ministeri de Foment va redactar el projecte tècnic derivat, el qual té per objecte:

a)    Ordenar i urbanitzar l’espai adjacent a les plataformes del IV Cinturó, d’acord amb l’avantprojecte redactat per l’Àrea de Territori de l’ajuntament de Viladecavalls.

b)    Impermeabilitzar i protegir les plataformes del IV Cinturó.

c)     Aïllar-les de l’espai adjacent, amb la finalitat d’evitar l’accés de persones.

d)    Resoldre adequadament les sortides d’emergència del fals túnel.

D’acord amb les dades facilitades pel Ministeri de Foment, aquesta actuació té un cost aproximat de 2,8 milions d’euros.

Per una altra banda, anualment, el Ministeri de Foment endega els treballs d’ esbrossada i control de la vegetació dels espais adjacents a les plataformes. A data d’avui, però, no l’han duta a terme.

 

 

Grup ERC-AM:

Reiteren la petició d’aclariment sobre els costos de la gala de l’Esport.

Aquesta informació ja s’ha facilitat en una resposta anterior.

 

En relació a l’asfaltat del camí de la estació, els contenidors que s’han protegit amb una estructura de fusta, es va dir que era prova pilot. Ja ha finalitzat la prova?, quina valoració se’n fa?, allà no pot aturar-se un vehicle, això facilita que es dipositin deixalles?, per que els consta que molta gent s’acostava en cotxe.

El feedback recollit es molt positiu respecte a la millora estètica de la bateria de contenidors.

Aquest lloc no é ideal per estacionar vehicles ja que es troba ubicat en un tram de corba amb poca visibilitat. No obstant, existeix un espai on no està prohibit l’estacionament però permet fer una aturada d’un vehicle en cas de necessitat.

No hi ha constància d’abocament de deixalles.

 

En relació a actes vandàlics, a primers de mes es van trencar vidres de vehicles a sobre de la escola Roc Blanc. Pregunten si això ha succeït a altres indrets?

Al servei de policia no li consten actes vandàlics amb trencament de vidres de vehicles a Can Trias amb tot el que va d’any. Pel que fa a la pregunta si s’han produït en altres indrets, es fa constar que hi ha registrades dues incidències, totes dues a Sant Miquel de Guanteres, una el dia 29/03/2017, i una altre el dia 02/05/2017, en cap de les dues els titulars dels vehicle no van denunciar els fets.

 

Pregunten si les càmeres de videovigilància d’edificis ja estan en funcionament.

Sí, estan en funcionament.

 

En relació amb l’esvoranc del carrer Ferrocarril, quina és la situació actual?

La resta d’antecedents es consideren ja reproduïts en les respostes al ple anterior.

Les obres d’emergència per a la “Consolidació estructural, protecció d’infraestructures i excavació, arran l’aparició d’un gran esvoranc al carrer del Ferrocarril- carrer de la Tramuntana de Viladecavalls” avancen a un bon ritme.

El 24 de maig de 2017, l’ajuntament, mitjançant la Resolució d’alcaldia núm. 2017DECR000348, va autoritzar l’empresa CONTRATAS VILORS SL, la reparació de l’obra de drenatge col·lapsada i donar trasllat a ADIF de l’actuació d’emergència. Aquesta reparació ha consistit en la construcció d’una secció de l’obra de drenatge, d’uns 6 m de longitud, la qual ha de permetre el correcte pas de les aigües del torrent de Sant Miquel i a la vegada, permetre la reconstrucció del talús que la cobria fins a la rasant de la via.

A partir del forjat del formigó abocat en aquesta obra de drenatge, s’ha iniciat el rebliment de terres i la reconstrucció del talús afectat per l’esvoranc. A data d’avui, s’han reblert uns 8 m de terres per sobre de la clau de l’obra de drenatge. D’acord amb les dades facilitades per l’empresa i la direcció facultativa, les obres de reconstrucció es troben dins el calendari previst. Si les condicions meteorològiques són favorables, s’estima que les obres poden estar finalitzades la primera setmana de juliol.

 

En relació a la subvenció demanda per l’esvoranc del carrer Ferrocarril, hi ha possibilitat que arribi? L’import demanat cobreix tot el cost?

L’ajuntament de Viladecavalls ha sol·licitat la subvenció exclosa de concurrència pública per una quantia de 454.034,68 € (IVA inclòs). Aquesta quantia es basa en l’estimació pressupostària realitzada per l’Àrea de Territori el 26 d’abril, a partir dels informes emesos per la Direcció facultativa de les obres.

Quant a la possibilitat de què la Generalitat atorgui la subvenció, no disposem d’aquesta informació.

 

En relació a la modificació de crèdit de 10.000€ de promoció econòmica, també volen saber per que és?

La modificació 2/2017, transferència de crèdit, es una modificació a petició del Servei de Promoció econòmica, ja que es pretén donar subvencions, mediant convocatòries, a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que facilitin la contractació de persones desocupades i a nous autònoms.

En el pressupost aquesta quantitat estava dintre de la partida 1/430/22761,desenvolupament pla directori, amb una quantitat de 20.000-€ de la que 10.000-€ es van transferir al capítol 4  per tractar-se de subvenció, la qual no es correspon amb el capítol 2 sinó al capítol 4, motiu aquest de la modificació, la quan no augmenta ni disminueix el pressupost. (Dolors Estrada).

 

En relació a nomenament d’advocat i procurador per un contenciós administratiu que ha presentat la “Plataforma hartos de malos olores”, pregunten si hi ha altres procediments judicials associats a aquesta Plataforma.

En referència a la Plataforma Hartos de Malos olores y contaminación només consta l’expedient Recurs contenciós administratiu 57/2017 presentat per la Plataforma Hartos de Malos Olores contra l’Ajuntament de Viladecavalls que va ser nomenat advocat i procurador.