Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 12:01 | 24/07/2024

Respostes a les preguntes formulades en el ple del passat 30 de març de 2017

dilluns 08 maig 2017

Verbalment en la mateixa sessió: (consten a l'acta de la sessió 30 de març de 2017)

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa responent:

En relació al tema de males olors, contesta a C's que el divendres li va dir que es faria reunió de dimarts, que ella no li va dir que es faria, sinó que estaven valorant-ho i ja els va dir que hi havia una moció que va estar voltant a la taula de plens i que finalment es va retirar i es va plantejar una reunió amb el conjunt de la població per part de tots els grups 

municipals.

En la reunió prèvia que va tenir cap grup va dir-li que no estaria a la taula sinó a baix com a públic, no li van dir a la cara i en canvi li van enviar mails posteriors dient-li que consideraven que era l'equip de govern qui ha de 

donar explicacions a la població.

D'acord amb això l'equip de govern ha valorat donar la informació en format díptic i també s'ha fet un plafó informatiu. Alhora aquesta informació s'ha fet en català i en castellà. Potser sí 

que també es farà una reunió amb els veïns ho estan acabant de valorar.

També vol deixar constància que aquest és un tema que amb el que s'està jugant a la desinformació i l'alarmisme, i aquest cap de setmana l'associació Plataforma Hartos de Olores, ha bustiat als veïns de Can Tries un escrit que diu autèntiques barbaritats, i s'ha requerit a aquesta plataforma per part de l'Ajuntament per tal que aportes un informe al qual 

fa referència en relació al que diuen.

No només no s'ha fet arribar aquest informe, sinó que ha arribat aquesta resposta signada pel president de l'entitat Sr. Joan Ramón Santesmasses, president de l'Associació Plataforma Hartos de Malos Olores y Contaminación, que demana que consti en acta literalment i procedeix a la seva lectura:
 
 Carta de la plataforma
 
 
Finalitzada la lectura demana responsabilitat per part de tothom, no es pot fer política "barruera" en un tema com aquest. Per això s'ha presentat denúncia davant dels jutjats, perquè s'ha creuat un límit que és el benestar i tranquil·litat dels veïns.
Pren la paraula el regidor Sr. Carlos Mendez del grup municipal de C's indicant que aquest és un tema molt seriós, que porta tot el dia parlant amb persones que no formen part de res i que estan alarmades per la situació. Hi ha molta gent preocupada i el que se li està dient a la gent és que truqui a la policia. Vol deixar constància que el seu grup no fa política "barruera", sinó que dóna trasllat de la preocupació dels veïns, per què està referint-se a persones que no tenen res a veure amb aquesta plataforma.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, indicant que no ho estava dient pel seu grup, sinó pels que estan intentant fer política a base de difondre informacions que no són reals, hi ha olors molestes però en cap cas són perilloses per la salut.
Pren la paraula el regidor Sr. Carles Rodríguez del grup municipal de FEM, consideren que s'està 

titllant de bons i dolents als veïns i ells no volen entrar en aquest joc.

Pren la paraula la regidora Sra. Glòria Ulles del grup municipal d'ERC, manifestant que no estan d'acord amb el que s'ha dit, perquè tot i que és veritat que es va proposar per un regidor a la Comissió Informativa que estiguessin tots a la taula informativa als veïns i que ningú va dir que no, entén que no és atribuïble als grups de l'oposició que no es fes la reunió, i pregunta a què juga també l'equip de govern que ja tenia preparat el pamflet en el qual 

surten fotografies amb la Plataforma i amb l'associació de veïns.

Intervé l'alcaldessa indicant que la intenció era repartir-los en la reunió i que amb l'associació es van reunir per donar la mateixa informació que ja se'ls havia donat a ells.

 

Per escrit al finalitzar sessió 27 abril

Grup municipal C’s:

 

"Quin compromís tenien amb els partits?, es farà la reunió participativa amb tots els veïns o seguiran contestant només al que truquen o diuen alguna cosa per les xarxes socials?"

En les diverses reunions dels grups polítics del tema males olors a Can Trias, s'havia acordat portar a terme una reunió explicativa als veïns de la situació actual i de les actuacions portades a terme amb la participació conjunta de tots els grups municipals com a components de la taula de ponents. Un cop es rep per escrit, via correu electrònic, la no participació en la taula de ponents de tres formacions polítiques que argumenten que és l'equip de govern qui ha de donar aquesta explicació, l'equip de govern decideix comunicar de la manera que es creu més efectiva per fer arribar la informació a tots els veïns de la zona. Segons evolucionin les actuacions obertes ara com ara es prendrà la decisió que es trobi oportuna.


"En relació a l'església de la Cienciologia, volen saber en relació al viatge que l'alcaldessa va realitzar temps enrere a Londres per aquest tema, amb qui es va reunir? Que és el que es pretén instal·lar? Quan es posarà en funcionament, per quin mes o any?"

Es va participar en diferents jornades explicatives de la funció social de la Cienciologia. La persona que va convidar a aquestes jornades va ser el Sr. Ivan Arjona, President de l'Associació espanyola de Cienciologia.
Tenim constància formal de l'adquisició de la finca i de la intenció de redactar un projecte de millora d'aquest espai.
Respecte a la seva posada en funcionament no disposem de cap mena d'informació, ja que no s'ha presentat encara el projecte.


"En relació al c/Pintor Greco, per quin motiu estan els contenidors a l'asfalt?!"
Sembla ser una incidència de desplaçament dels contenidors de la qual l'empresa que realitza el servei no havia tingut constància.

Hem procedit a moure els contenidors (a l'alçada del c. Pintor Velàzquez) per col·locar-los fora de la calçada i s'ha passat avís a l'empresa per si algú els torna a moure.

"En el barri de Can Tries segueixen passant molts camions de gran tonatge, es pot fer alguna mesura dissuasiva?"
Pel que fa al servei de policia es fa vigilància i seguiment del tema, i es denuncien les infraccions que s'observen.

La proximitat del polígon industrial, i el nombre serveis que s'atenen diàriament fa que no es pugui fer una vigilància permanent d'aquesta situació per part de la policia local.

Cal dir que la senyalització de l'accés des de la C-58 tant al polígon industrial com a la zona residencial és confusa, motiu pel qual s'han portat a terme diverses reunions i gestions en diferents moments per tal de modificar aquesta senyalització, però la competència és de carreteres i fins al moment no s'han obtingut resultats.

"En relació a l'activitat Opera Garden, segueixen havent-hi queixes per soroll. S'ha fet alguna cosa?"
Durant l'exercici passat ja es va demanar informe d'avaluació del nivell sonor produït per l'activitat a l'Oficina d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona.

Les mesures han estat realitzades el cap de setmana de 17-19 de març de 2017. Esperem disposar aviat dels resultats (s'ha fet seguiment de l'expedient a la Diputació de Barcelona i ens han informat que es preveu que arribi en uns dies).

Així mateix, es va enviar comunicat a l'empresa Opera Garden al desembre 2016 advertint de l'existència de molèsties al veïnat i sol·licitant mesures al respecte. En rebre la carta, l'empresa va venir a veure l'estudi (13/01) fet l'any passat per la UPC (LEAM) i van manifestar que volien solucionar la problemàtica. Han informat que faran mesures de soroll durant l'abril i el maig.


"En relació a la taula de vulnerabilitat, s'havia de fer reunió al febrer i de moment res. Que es pensa fer?"
La Taula de Vulnerabilitat es convocarà per al pròxim 11 de maig de 2017.


Grup municipal AperV:

“En relació al tema males olors, s’adhereixen al que s’ha dit per part de C’s, i pregunten si el fet d’haver suspès la reunió de dimarts ha estat bé pels veïns?”

En les diverses reunions dels grups polítics del tema males olors a Can Trias, s’havia acordat portar a terme una reunió explicativa als veïns de la situació actual i de les actuacions portades a terme amb la participació conjunta de tots els grups municipals com a components de la taula de ponents. Un cop es rep per escrit, via correu electrònic, la no participació en la taula de ponents de tres formacions polítiques que argumenten que és l’equip de govern qui ha de donar aquesta explicació, l’equip de govern decideix comunicar de la manera que es creu més efectiva per fer arribar la informació a tots els veïns de la zona. Segons evolucionin les actuacions obertes ara per ara es prendrà la decisió que es trobi oportuna.

“En relació al Butlletí municipal no s’ha penjat al web, i pregunta per què el grup de CiU han fet servir 1.513 caràcters superant els que tenen assignats la resta de grups?”

S’ha pogut constatar que el butlletí municipal del primer trimestre del 2017 s’ha publicat en el web Corporatiu amb retard, i que efectivament hi havia més caràcters dels que habitualment s’utilitzen, en tot cas, s’han donat les instruccions oportunes perquè no torni a passar i es demana disculpes a la resta de grups.

“Pregunten si ja s’han pagat les subvencions a entitats?”

En resposta a la pregunta formulada, encara no s'han pagat les subvencions a les entitats, ja que la data límit per la presentació dels justificants de les subvencions va acabar el 24 de març, després s'han hagut d'emetre els respectius informes dels tècnics i  a posterior s’està fent la revisió per part d'intervenció. 

Una vegada fetes aquestes comprovacions, s'ha de donar compte a la plataforma del Ministeri d'Hisenda.  Per tant, en el moment que aquest requisit s’hagi complert es procedirà al seu pagament aviat.


“Pregunten el cost de la gala de l’esport i nombre de tiquets invitacions i criteri de distribució dels  mateixos?” 

Quadre de cost Gala de l'Esport

Invitacions a la Gala de l'EsportEls criteris queden reflectits en l’anterior quadre de distribució de les invitacions. 


“En relació al Pavelló d’esports pregunten per l’aforament màxim la nit de Carnestoltes, ha canviat a 800, abans era prop de 400?”

D’acord amb el PAU (Pla d’Autoprotecció) del pavelló municipal, per a Activitats Festives Extraordinàries la capacitat màxima tenint en compte les sortides d'evacuació, és de 1.400 persones.

El plànol de distribució adjunt al PAU on hi ha les taules marcades, és una ocupació teòrica tenint en compte les necessitats del moment en que es va redactar el Pla (i que en aquell moment era de 450 persones).

En el plànol del projecte de l’acte de carnestoltes, de la distribució de taules es va  ampliar a la necessitat de l’acte, tenint en compte l’evacuació de:

            Sortida 2: 324 persones (taules 8,9,10,11,1213,14,17,19)

            Sortida 3: 216 persones (taules 1,2,3,,18)

            Sortida 1: 270 persones (4,5,6,7,15,16)

 

            Sortida altell: taules ubicades a l’altell

 

 

“Pregunten pel cost de Carnestoltes?”

Cost Carnestoltes"Fa uns mesos una vilatana feia ús de la paraula en finalitzar el Ple, mesos després el carrer al qual es referia segueix igual que es pensa fer al respecte?"

Han estat diferents usuaris que han intervingut en aquestes sessions participatives posteriors al Ple, per això, i als efectes de respondre correctament, seria convenient conèixer el nom concret de l'usuari i el tema al qual fa referència.

No obstant això, atenen a què la pregunta fa referència a una vilatana, podem deduir que fa referència a la intervenció de la Sra. M. F. S. (petició RE2016/2303) per participació oberta finalitzada la sessió ordinària de ple de data 28 d'abril de 2016. La ciutadana, resident al c/Mirador de Montserrat, feia referència als punts següents sense concretar cap carrer o zona del municipi en concret:

1.     Tallar tota la vegetació que envaeix la vorera i no es pot circular quan es va en cotxet o cadira de rodes

2.     Velocitat de cotxes excessiva

3.     Control dels nens que circulen sobre patinets al carrer

4.     Retransmissió dels plens municipals en directe a través d’una unitat mòbil de ràdio Vila.

 

Responent punt per punt a les peticions, informem del següent:

1. S’han efectuat desbrossaments i neteges al c/ Mirador de Montserrat, les més recents han estat

2.3. Les de les voreres de Can Turu, realitzades entre finals de març i primers d’abril.

Aquesta zona està restringida a 30 km per hora, no obstant això, s’ha traslladat la petició al Servei de Policia per al seu seguiment.

4. S’està estudiant per part de Secretaria i Comunicació. 

 

“Pregunten sobre les raons per què la línia de Can Turu a Terrassa triga 45 minuts a arribar?”  

El recorregut del servei regular de transport públic de viatgers per carretera a Viladecavalls, és un servei regulat per conveni renovable per anualitats i  signat per les diferents administracions implicades juntament amb l’operador del transport. Les anteriors són: el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Viladecavalls i l’actual operador Transports Generals d’ Olesa, SAU.

Per l’anterior, el recorregut, horaris, nombre de serveis i temps de trajecte queda regulat i establert en l’anterior conveni.

Segons els anteriors horaris, i si no hi ha hagut cap incidència, els autobusos que surten de la parada “Obagues” ( Can Turu) triguen  quinze minuts a arribar a la parada de l’estació de bus de Terrassa.

 

"En relació a les darreres pluges pregunten si hi ha previst algun protocol de neteja i manteniment?"

En referència aquest punt, s’informa que davant de previsions de pluges, Obres i Serveis planifiquen actuacions de neteja, i a més a més també es realitzen les neteges responen a les peticions que els veïns traslladen via OAC.

 

“Han detectat empreses de serveis que superen els 60.000’- € de contractació i per tant caldria fer concurs públic, tenen previst fer-ho?”

Sí, s’estan portant a terme les diferents gestions necessàries per anar regularitzant totes les qüestions relacionades amb la contractació administrativa de l’Ajuntament i l’aplicació de la nova normativa.

 

Grup FEM:

“Pregunten cost pamflets distribuïts a Can Tries pel tema males olors, i l’argumentació tècnica i política per que només es fes en castellà?”

El cost dels fulletons del centre cívic distribuïts a Can Trias,  és de 1.464, 10 euros. Es va fer en les dues llengües en dos fulletons per separat donat el volum d'informació.

 

“Solar de c/Prat de la Riba i c/Cardedeu, pregunten de qui és? I preguen que es netegi.”

S’entén que es refereix al carrer del Cardener, atès que el carrer de Cardedeu no existeix a Viladecavalls.

La titularitat del gruix de les finques situades al peu del carrer del Cardener, dins de l’àmbit de l’Ampliació de Can Turu és privada i subjecte a protecció per la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, excepte una que és de titularitat municipal.  

Ens consta que l’empresa promotora del sector i dels habitatges VIELLA SIGLO XXI SL va fer fallida i que les finques han estat incorporades com a garantia en les corresponents execucions hipotecàries. Sense poder acreditar la propietat per qui subscriu, el Banc de Sabadell hi tenia un rètol de promoció.

 

 

“Quart cinturó, s’està avançant amb el tram de connexió amb Olesa, quin és l’estat de les obres, pressupost i calendari?  

El Ministeri de Foment està duent a terme exclusivament les obres de perforació del túnel que connecta Viladecavalls amb Abrera. La resta d’actuacions dins el terme municipal de Viladecavalls són aturades, sense que el Ministeri hagi traslladat al Consistori cap calendari de finalització ni d’execució de les obres. El pressupost d’execució material de l’obra que resta tampoc està determinat i atès l’endarreriment que està patint l’obra, correspondrà que el revisin.

Com no s'han finalitzat les obres, aquestes s’han deteriorat i perdut les característiques resistents exigides, sobretot esplanades i talussos, amb la qual cosa caldrà emprendre obres de readequació no valorades fins al moment.

 

 

Grup ERC:

“Volen saber per que moltes vegades se’ls ha dit que no es poden gravar i penjar a les xarxes les sessions del Ple quan si que es pot fer. S’ha dit que cal un acord plenari, però en tot cas no han trobat on digui que no es pot fer.”

 

Segons estableix l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal amb concordança amb la normativa vigent, correspon a la secretaria la redacció de l’acta de la sessió plenària dins de les seves funcions de fe pública que es recullen a l’article 104 i 105 del mateix text legal en concordança amb la normativa vigent.

Alhora, l’article 18 de la Llei 40/2015 de 2 d’octubre de règim jurídic del sector públic, que és de caràcter bàsic estableix:

“ Article 18. Actes.

1. De cada sessió que celebri l’òrgan col·legiat n’ha d’estendre acta el secretari, que ha d’especificar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.

 

Les sessions que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en suport electrònic que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.

 

2. L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El secretari ha d’elaborar l’acta amb el vistiplau del president i l’ha de remetre per mitjans electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en cas afirmatiu, es considera aprovada en la mateixa reunió.

 

Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i l’autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés a aquests per part dels membres de l’òrgan col·legiat.”

 

Per tant, no hi ha impediment en optar per sistema de gravació sempre i quan així ho hagi decidit l’òrgan col·legiat i es disposi del mitjans per garantir la integritat i autenticitat dels fitxer.

En l’actual situació de l’Ajuntament de Viladecavalls comportaria un modificació de l’article 18 del Reglament Orgànic Municipal i la implantació de mitjans electrònics per portar a terme una correcte gravació.

Pel que fa als mitjans electrònics s’ha fet consulta amb empreses especialitzades en aquest tipus d’instal·lacions i software amb el següent resultat:

OPCIÓ 1: adquisició equipament i llicència ús anual.

 

Subministrament Equip de megafonia sense instal·lació      7.742,70 € IVA inclòs, sense instal·lació

Subministrament Equip de gravació imatge                                  11.012,00 € IVA inclòs, amb instal·lació, configuració i formació al personal

TOTAL                                                                         18.754,70 € IVA inclòs.

 

Integració vídeo acta Genesys i3                                                  4.235,00 € IVA inclòs, no inclou cost integració Audifilm

 

Cost anual servei vídeo acta                                           4.235,00 € IVA inclòs

 

 

OPCIÓ 2: conveni ACM, lloguer equips i llicència ús

ACM lloguer mínim 4 anys                                                          10.258, 53 € IVA inclòs 1r any

                                                                                  14.517,68 € IVA inclòs 2n any i següents

 

TOTAL 4 anys                                                               53.811,57 € IVA inclòs

 

“Parades bus, pregunten si s’instal·laran marquesines a totes les parades, quan i com?”

L’adquisició de marquesines per la renovació de parades de bus i actualització de les mateixes  s’està realitzant des de l’any 2013 ininterrompudament.

La contractació anterior es realitza en funció de la partida pressupostària aprovada cada any i les adquisicions han estat les següents:

  •      L’any 2013 es va adquirir la marquesina “ Pol. Can Mitjans”
  •      L’any 2014 es va adquirir la marquesina “ Els Pinets”
  •      L’any 2015 es va adquirir la marquesina “Zona Esportiva Municipal de Can Trias”.
  •      L’any 2016 es van adquirir les marquesines  de  “Can Corbera, Orenetes, L’Era, La Creueta i Plaça del Comerç”.

Resta pendent la programació i decisió d’ubicació per l’any 2017. Els nous pressupostos del 2017 han quedat aprovats definitivament el 24 de març del 2017.

 

“En el seu moment es van treure uns “pirulins” on es penjava informació i es va dir que es substituirien, però a dia d’avui no esta fet i fa quasi dos anys, quina previsió hi ha?”

Actualment Obres i Serveis està estudiant una proposta de mobiliari urbà. Un cop tinguem aquesta informació us farem arribar les diferents opcions per tal de valorar-les conjuntament.