Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 20:41 | 23/07/2024

Sol·licitud prèvia per al fraccionament dels tributs

dijous 30 abril 2020

Aquells contribuents que excepcionalment s’hagin vist afectats davant l’estat d’alarma decretat pel govern per la COVID-19 poden sol·licitar un fraccionament davant l’ORGT acreditant la impossibilitat transitòria de realitzar el pagament dels tributs i evitar així el pagament de recàrrecs.

Com presentar la sol·licitud del fraccionament:

• De forma telemàtica al web de l’ORGT seguint l’enllaç: Sol·licitar un ajornament o fraccionament.
Aquest tràmit requereix accés previ amb un dels mitjans d’identificació electrònica vàlids.
La sol·licitud per aquest mitjà és obligatòria per aquells contribuents obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics.

• De forma presencial davant l’oficina de l’ORGT. (Actualment no disponible fins l’aixecament de l’estat d’alarma)
Aquest tràmit requereix cita prèvia que podeu sol·licitar a l'enllaç: orgt.cat/cites o bé trucant al 93 202 98 02.

Requisits i documentació per a la concessió dels fraccionaments:

• Indicar els dèbits objecte de fraccionament.
• Fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute. Amb caràcter orientatiu, la documentació necessària per a efectuar el tràmit és la següent:
Documentació que acrediti les dificultats de tresoreria: acreditació d’ingressos (rebut de les últimes dues nòmines, IRPF, o altra documentació que el contribuent estimi convenient) i despeses corrents si escau (rebuts de préstecs, lloguers o hipoteca).
• Fer constar el nombre de terminis en el que es vol fraccionar el deute.
• Fer constar un compte corrent en el qual es realitzarà la domiciliació bancària.
• Si la sol·licitud es realitza mitjançant un representant, caldrà acreditar la representació.

Les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs es detallen a continuació:

Per a més informació sobre el tràmit, podeu adreçar-vos a:

http://www.orgt.diba.cat
Per telèfon: 93 202 98 02
Correu electrònic: orgt.atencióciutada@diba.cat

També recordem que si us trobeu en un moment d’especial vulnerabilitat us podeu adreçar a Serveis Socials i exposar la vostra situació amb l’única finalitat d’activar un recurs econòmic d’acord als criteris existents per a l’atorgament d’ajuts d’urgència.

Per contactar amb Serveis Socials de l’Ajuntament podeu trucar al 93 788 71 41 i demanar cita amb el departament de Serveis Socials.