Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 22:10 | 25/07/2024

Subvenció pel pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l’any 2022

Avui s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022. Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, de les bases que regulen els ajuts i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

dimarts 28 juny 2022

A tenir en compte:

  • El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.
  • Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir del 28/6. Es recomanen les sol·licituds electròniques.
  • El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
  • Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió: 900 euros i 450 euros en els supòsits d’habitació

Bases reguladores

Formulari de sol·licitud