Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 07:55 | 16/07/2024

Suspensió temporal de les tarifes del sistema integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità

En el marc de les mesures que les administracions i els organismes estan implementant arran de l’epidèmia de COVID-19, el Consell d’Administració de l’ATM ha acordat, en data 31 de març del 2020, deixar en suspens les tarifes vigents al sistema integrat de transport públic.

dimecres 01 abril 2020

En aquest sentit, s’han acordat els punts que passem a detallar a continuació:

  1. Suspensió de les tarifes A partir del dia 2 d’abril del 2020, les tarifes del sistema integrat queda en suspens, de manera que l’accés al transport públic és gratuït. Aquesta suspensió es mantindrà mentre sigui vigent el RDL 10/2020, de 29 de març, que restringeix la mobilitat laboral a les persones que treballen en serveis essencials. En aquest sentit, doncs, la suspensió s’aixecarà automàticament el dia 9 d’abril, data final de vigència de l’esmentada restricció.
  2. Aplicació operativa Cada OPT determinarà el mecanisme més adequat per a la seva aplicació, en funció de les seves pròpies capacitats operatives, essent preferible la pista lliure (validació sense descompte de viatge) a l’accés lliure (sense validació). En tot cas, és recomanable que el sistema ferroviari busqui una solució comuna en la mesura que sigui possible. L’ATM estarà a disposició dels OPT per a la definició de les millors solucions. En qualsevol cas, cada OPT haurà de comunicar a l’ATM la solució adoptada.
  3. Per a la pèrdua d’ingressos ocasionada, seran aplicables els mecanismes de compensació previstos a la circular 4/2020.
  4. Assegurança obligatòria de viatgers L’ATM realitzarà les actuacions oportunes per tal de garantir la cobertura de l’assegurança obligatòria de viatgers a tots els usuaris que gaudeixin d’aquesta suspensió temporal de tarifes.