Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:40 | 19/06/2024

Campanyes institucionals del 2019

Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2019 en concepte de publicació d'anuncis oficials, comunicacions a la ciutadania i difusió d'esdeveniments.

Publicació anuncis oficials

Anunci Mitjà Comunicació Import
217- Quota Eurocities 2019 Ajuntament De Terrassa 273,17 euros
342- Consultoria Ajuntament On-Line- Periode 09-2018 A 11-2019- Disp.157779 Wolters Kluwer España S.A. A3 2.856,81 euros
705- Quota 2019 Associacio Catalana De Municipis I Comarques 1.494,00 euros
874- Dogc- Anunci Convocatoria Borsa Agents Policia Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 327,60 euros
922- Dogc 19.064.091 Nomenament Personal Diversos Llocs Treball Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
885- Quota Anual 2019 Associacio De Municipis Per La Independencia 745,50 euros
1060- Dogc 19.073.064- Convocatoria Concurs-Opos 2 Conserges I Borsa Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1061- Dogc 19.073.072 Convocatoria Concurs-Oposic Administrat C1 Serv. Juridic Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1088- Dogc- Conv Concurs-Oposicio Personal Admnistratiu C1 Serveis Economics Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1404- Dogc 19.094.072 Anunci Modificacio Plantilla Organica Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1176- Anunci Proj Bombam Aigües Residuals Anunci Oficial 2x3 Publicat 7/12/2018 Julian Sanz Soria, S.L. (Sdad. Unipersonal) Diari De Terrassa 275,52 euros
1548- Dogc 19.107.004- Anunci Aprov Bases Concess Subvencions Empreses... Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1556- Dogc- Anunci Aprov Bases Subvenc Suport Escolaritat 19-20 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1557- Dogc- Anunci Aprov Subvencio Casals Estiu I Activ Extraescolar Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1632- Dogc- Anunci Subvencio Transport Adaptat 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1633- Dogc- Anunci Subvencio Transport Public 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
1647- Anunci Oficial Turó De Can Mitjans 30/04/2019 Mida 2x2 Julian Sanz Soria, S.L. (Sdad. Unipersonal) Diari De Terrassa 183,68 euros
1863- Dogc- Adhesio Associacio Parc Rural Montserrat Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
2208-Bopb-Estatuts I Bases Junta Compensació Sector Pla Parcial Num.13 Turó Can Mitjans Diputacio De Barcelona 75,00 euros
2181- Quota Anual 2019 Fmc Federacio De Municipis De Catalunya 1.240,92 euros
2731-Dogc 19.192.034 Anunci Oferta Pública Ocupació 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 327,60 euros
3158-Dogc 19.217.040 Anunci Aprovació Def. Relació Llocs De Treball 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 327,60 euros
3159-Dogc 19.224.027 Anunci Ampliació Oferta Pública Ocupació 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3160-Dogc 19.226.027 Bases Concessió Subv. Pagament Ibi Col•Lectius Específics Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3162-Bopb-Convocatòria Plans Ocupació Locals- Data Publi. 10/07/2019 Diputacio De Barcelona 250,00 euros
3163-Bopb-Aprov. Def. Estatuts I Bases Junta Comp. Pla Parcial Nº13 Turó Can Mitjans- Data Publ. 15/07/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3168-Bopb-Aprov. Inicial Proj. E.D.C. Obra Mur Camp Futbol Jaume Collado Llorach-Data Publ. 01/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3169-Bopb-Aprov. Inicial Proj. Estabilit. Talussos, Aigues I Vorera C/Barcelona- Data Pub. 01/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3170-Bopb-Aprov. Inicial Proj. Obra Repar. I Substit. Escullera Pont Del Molinot-Data Pub. 01/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3171-Bopb-Aprov. Inicial Proj. Urbanit. Prolongacio C/De Sabadell- Data Pub. 05/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3172-Bopb-Aprov. Inicial Proj. E.D.C. Obra Exec. Costat Pavelló Sebastià Homs- Data Publ. 06/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3173-Bopb-Aprov. Inicial Proj. E.D.C. Obra Esllavissades Ctra. Sant Llorenç-Data Pub. 06/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3174-Bopb-Aprov. Inicial Proj. E.D.C. Consol. Obra Crta. De Sant Llorenç-Data Pub. 06/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3175-Bopb-Aprov. Inicial Proj. Const. Local Social Can Trias-Data Pub. 20/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3176-Bopb-Aprov. Inicial Proj. 1º Fase Centre Recursos-Data Pub. 20/08/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3425-Còpies Presentació Davant Jutjat (Disp.161013) Centre Digital Unio, Slu 241,24 euros
3536-Dogc 19.276.050 Aprovació Def. ""Projecte Final Obra"" C/Barcelona Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3537-Dogc 19.276.049 Aprov. Def. ""Projecte E.D.C."" Zona Esportiva Jaume Collado Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3538-Dogc 19.276.052 ""Projecte Final Obra"" Escullera Pont Molinot Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3539-Dogc 19.276.046 Aprov. Def. ""Projecte E.D.C. Obra Risc Esvoranc Carretera Sant Llorenç"" Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3545-Dogc 19.280.010 Aprov. Def. ""Projecte E.D.C. Obres Talús Carretera Sant Llorenç"" Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3546-Dogc 19.280.008 Aprov. Def. ""Projecte E.D.C. Obra Talús Pavelló Sebastià Homs"" Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
3687-Bopb Aprov. Inicial Projecte Urbanització C/Sabadell-Data Pub. 04/10/19 Diputacio De Barcelona 75,00 euros
3756-Anuncis Oficials Diari Terrassa Projecte Urb. C/Sabadell I Reduc. Densitat Arbrat Julian Sanz Soria, S.L. (Sdad. Unipersonal) Diari De Terrassa 551,03 euros
3870-Anunci Oficial Diari Terrassa Proj. Urb. C/Sabadell Julian Sanz Soria, S.L. (Sdad. Unipersonal) Diari De Terrassa 275,52 euros
4220-Bopb Aprov. Proj. Reducció Arbrat Nucli Can Corbera-Data Pub. 11/10/19 Diputacio De Barcelona 325,00 euros
4221-Bopb Aprov. Inicial Modific. Ordenances Fiscals Exercici 2020-Data Pub. 30/10/19 Diputacio De Barcelona 250,00 euros
4222-Bopb Aprov. Inicial Projecte E.D.C. Pavelló Municipal Sebastià Homs-Data Pub. Diputacio De Barcelona 75,00 euros
4281-Dogc 19.331.056 Edicte ""Projecte Bàsic I Executiu Constr. Local Social Can Trias"" Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
4282-Dogc 19.331.054 Edicte ""Projecte Bàsic I Executiu Constr. Centre Recursos"" Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros
T/2020/85-Dogc 19.364.018 Modificació Plantilla Personal 2019 Entitat Autonoma Del Diari Oficial I Public 218,40 euros

Promoció d'esdeveniments

Anunci Mitjà Comunicació Import
Anunci a portada de la 39a Cursa Popular
Diari de Terrassa 148,83 euros
Campanya publicitat Festa Major juliol 2019 Diari de Terrassa 1.331 euros
Festa Major Viladecavalls  (del 29/06 al 08(07) xarxes socials / Digital Diari de Terrassa 242 euros
Publicitat Festa Sant Martí al portal Festa Catalunya FestaCatalunya.cat 133,10 euros
Publicitat Festa Sant Martí Diari de Terrassa 834,90 euros