Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 18:35 | 19/06/2024

Campanyes institucionals del 2020

Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2020 en concepte de publicació d'anuncis oficials i difusió d'esdeveniments.

Publicació anuncis oficials

Anunci Mitjà de Comunicació Import

353-DOGC 20017044 CONVOCATÒRIA "PROCÉS CONSULTA CONSTRUCCIÓ LOCAL SOCIAL CAN TRIAS"

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

388-ANUNCI OFICIAL DIARITERRASSA 23/01/20-APROVACIO INICIAL

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

367.36 euros

639-DOGC 20.048.062 APROVACIO PROJECTE CLAVEGUERAM ZONA ESPORTIVA NUCLI URBA

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

666- DOGC ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE  DE BOMBAMENT AIGÜES RESIDUALS DE CAN CONTERES

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

667-DOGC ANUNCI TAXA URGENT APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ BORSA ARQUITECTES

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

846-ANUNCI PUBLICACIO APROV.BASES I CONV.CONCURS OPOSICIO TECNIC MITJA PROMOCIO INTERNA A2

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

748-ANUNCI OFICIAL  DIARI DE TERRASSA  DIA 14/02/2020 MIDA 2X5. APROV.INICIAL (TURÓ CAN MITJANS)

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

459.20 euros

879- ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DELS CRITERIS PER L'ATORGAMENT DE LES PRESTACIONS SOCIALS

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

916-DOGC 20.073.031 CONV CONCURS-OPOSICIO TÈCNIC SUPERIOR A1

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

816- ANUNCI APROV.INCIAL PROJ.MODIF.PUNTUAL PLA GENERAL ORDENACIO PLA PARCIAL NUM.13 TURO DE CAN MITJANS

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

817- APROV.MODIF.APROV.INICIAL PROJ.MODIF PUNTUAL PLA GENRAL ORDENACIO TURO DE CAN MITJANS.

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

1093-ANUNCI REGLAMENT CRITERIS PRESTACIONS SOCIALS 11/03/2020

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

275.52 euros

1521-ANUNCI INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAICA

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

275.52 euros

1784-DOGC 20.142.027 ANUNCI NOMENAMENT I CONTRACTACIONS DE PERSONAL D'URGENCIA

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

1881-ANUNCI BOPB APROVACIÓ REGLAMENT CRITERIS PER ATORGAR PRESTACIONS ECONÒMIQUES CARÀCTER SOCIAL

DIPUTACIO DE BARCELONA

100.00 euros

1882-ANUNCI BOPB APROVACIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 15KWN COBERTA BIBLIOTECA

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

1883-ANUNCI BOPB APROVACIÓ PROJECTE EXECUCIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA KWN A LA COBERTA BIBLIOTECA

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

1983-DOGC 20.161.071 ANUNCI APROVACIÓ INICIAL BASES DE SUBVENCIONS

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

2229- DOGC 20.184.029 APROVACIÓ INICIAL MODIF.OF 21 PEL PREU PÚBLIC SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

2336 - DOGC 20.188.007 ANUNCI APROVACIO INICIAL BASES REGULADORES SUBVENCIONS SERVEIS SOCIALS

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

2419- TAXA URGENT DOGC 20.197.095 - APROVACIO INICIAL MODIFICACIO RLT 1-2020

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2462-INSERCIÓ 2 ANUNCIS OFICIALS AL JULIOL

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

610.93 euros

2568-TAXA URGENT DOGC 20.216.113 APROVACIO OFERTA PUBLICA OCUPACIO PARCIAL 2020

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2579-TAXA URGENT 20.218.005 CONVOCATORIA PROCES SELECTIU UNA PLAÇA DE CAPORAL POLICIA

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2580-TAXA URGENT 20.218.016 ANUNCI CONVOCATORIA PROCES SELECTIU 6 PLACES AGENT POLICIA LOCAL

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2703 - PUBLICACIO ANUNCI  20.232.002 APROVACIO BASES SUVENCIONS IBI

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

2704 TAXA URGENT 20.234.001 MODIFICACIÓ BASES CONCURS OPOSICIÓ 6 PLAÇES AGENT POLICIA LOCAL

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2875 TAXA URGENT 20.252.084 -  CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE CAPORAL

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

2957-ANUNCI 20.262.074  AMPLIACIO INFORMACIO BASES 6 PLAÇES POLICIA

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

3873 - DIARI TERRASSA ANUNCI OFICIAL ""XARXA DE CALOR"" PUBLICACIO 28/11/20

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

335.41 euros

4016- PUBLICACIÓ ANUNCI 20.349.022 - APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MUR AL CAMÍ DE

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

4017-PUBLICACIÓ ANUNCI 20.349.027 - APROVACIÓ DEFINITIVA "PROJECTE E.D.C. OBRA EXECUTADA CONTRUCCIÓ"

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

218.40 euros

4052-ANUNCI BOP APROV INIC PROJ MODIF PUNTUAL PGO (EXP. X2019001256)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4053-ANUNCI BOP APROV INIC PROTOCOL ASSETJAMENT PSICOLÒGIC, SEXUAL PER RAÓ DE SEXE (EXP. X2020001317)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4054-ANUNCI BOP APROV INIC PROJ.CONST. MUR CAMÍ DE L'ERA/CAMÍ ULLASTRELL (EXP. X2020001319)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4055-ANUNCI BOP APROV INIC PROJ. EDC CAN CORBERA (EXP. X2020001384)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4056-ANUNCI BOP APROV INIC PROJ. EXC.PER DEFINIR INST. LLUMENERES NOVES C/CIENCIA (EXP. X2020001985)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4057-ANUNCI BOP APROV PROV. MODIFICACIÓ OOFF EX2021 (EXP. X2020002392)

DIPUTACIO DE BARCELONA

250.00 euros

4058-ANUNCI BOP APROV BASES I CONV. PROCÉS SELECTIU URGENT BORSA TREBALL CONSERGES (EXP. X2020002822)

DIPUTACIO DE BARCELONA

250.00 euros

4059-ANUNCI PAROV INIC PROJ EDC ESLLAISSADES CTRA.ST.LLORENÇ (EXP. X2020002925)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4060-ANUNCI PAROV INIC PROJ FINAL OBRES EMERGÈNCIA TALÚS BOBILA (EXP. X2020002188)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4061-ANUNCI PAROV INIC PROJ BASIC OBRES MARGE ESQUERRA RIERA DE GAIÀ (EXP. X2020001587)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4062-ANUNCI APROV INIC PROJ MODIF PUTUAL NÚM.2 PLA MILLORA URBANA SECTOR II FILVISA (EXP. X2020001511)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4063-ANUNCI APROV INIC EXP. MODIFICACIÓ CRÉDTIS 10/2020 (EXP. X2020002933)

DIPUTACIO DE BARCELONA

250.00 euros

4064-ANUNCI APROV INIC PROJ EXECUTIU XARXA CALOR i CALDERA BIOMASSA (EXP. X2020001894)

DIPUTACIO DE BARCELONA

75.00 euros

4118 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA URGENT 20.365.076 MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

ANUNCI "PLA DE MILLORA FILVISA" PUBLICAT L'1 DE DESEMBRE

JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA

275.52 euros

353-DOGC 20017044 CONVOCATÒRIA "PROCÉS CONSULTA CONSTRUCCIÓ LOCAL SOCIAL CAN TRIAS"

ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC

327.60 euros

Promoció d'esdeveniments

Arran de la pandèmia de COVID19, el 2020 no s'ha promocionat cap esdeveniment del municipi en mitjans de comunicació externs.