Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:37 | 19/06/2024

Campanyes institucionals del 2021

Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2021 en concepte de publicació d'anuncis oficials i difusió d'esdeveniments.

Publicació anuncis oficials

Anunci Mitjà de comunicació Import
OPA - 124  ANUNCI ""PLA DE MILLORA FILVISA"" PUBLICAT L'1 DE DESEMBRE JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA 275,52 € 
160 - TAXA DOGC PUBLICACIO ANUNCI URGENT 21.005.055 APROVACIÓ AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
250 - BASE DE DADES JURIDIQUES. PACK EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS. EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.  2.958,72 € 
321 - DIARI TERRASSA  ANUNCI ""AMPLIACIÓ CAN CORBERA"" JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA  183,68 € 
445-RC-TAXA DOGC APROV.INICIAL ORDENANÇA REGULADORA PRESTACIO SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
559 - RC- TAXA DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA ""PROJECTE BÀSIC OBRES TALÚS RIERA GAIÀ"" ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
901 - TAXA ANUNCI APROV DEFINITIVA MODIF.ORDENANÇES FISCALS EXERCICI 2021 DIPUTACIO DE BARCELONA  250,00 € 
1269 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL REGLAMENT PROTOCOL,HONORS I DISTINCIONS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1277 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA URGENT  21.104.076 'APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ RLT 2021 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
1278 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA URGENT 21.104.078 APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO PLANTILLA 2021 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
1457 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.120.118 APROVACIÓ DEF.PROJECTE OBRA EXECUTADA CTRA ST LLORENÇ ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1492 - ANUNCIS OFICIALS PROJ.NUCLI CAN PEPET I APROV.ORDENANÇA AIGUA POTABLE. FEBRER 21 EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL  551,03 € 
1494 - RC TAXA DOGC APROV.INICIAL ORDENANÇA SERVEI RECOLLIDA,ACOLLIDA I ASSIST.ANIMALS PERDUTS O ABANDONATS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1495 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL ORDENANÇA PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1715 - MAIG: 3 ANUNCIS OFICIALS EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL  1.010,23 € 
1767 - RC TAXA DOGC APROV. INICIAL PROJECTE ESTABIL.TALUS RIERA GAIÀ.EXP.X2021000056 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1784 - TAXA DOGC ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA ""PROJECTE FINAL OBRES EMERGÈNCIA TALÚS LA BOBILA"" ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1785 - TAXA DOGC ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE CONSTRUCTIU MUR C/PONENT ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1792 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL ORDENANÇA REGULADORA NETEJA SOLARS.EXP.X2020002506 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
1803 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 21.155.093 APROV.BASES I CONVOCATÒRIA INTERVENTOR. ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
1950 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.165.007 APROV.INICIAL MODIF.BASES REGULADORES SUBVENCIONS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2097 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 21.173.002 - ANUNCI MODIFICACIO OPO 2020 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
2222- RC PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.189.083 APROV.INICIAL ORDENANÇA EMISSIONS OLORS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2223 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.189.086 APROV.INICIAL ORDENANÇA INTERV.MUNICIPAL US DEL SOL ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2428- PUBLICACIÓ ANUNCI URGENT 21.204.015 - ANUNCI CONVOCATORIA PROCÉS SELECTIU PROVISIÓ DEFINITIVA TÈCNIC/ ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  327,60 € 
2474 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.066 BASES ATORGAMENT SUBV.TRANSPORT ADAPTAT ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2475 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.069 ATORGAMENT AJUTS SUPORT MOBILITAT COL.LECTIUS ESPECIFICS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2476 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.071 APROV.INICIAL PROJECTE TECNIC ENDERROC EDIF.C/VINYA ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2477 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.073 APROV.INICIAL BASES REG.SUBV.SUPORT ESCOLARITAT CURS 21-22 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2478 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.077 APROV.DEF.PROJ.EXEC.SIST.AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC AJUNTAMENT ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2469 - RC ANUNCIS OFICIALS JULIOL. OLORS,ACTUAC.US DEL SOL I CONSERVACIO TERRENYS I SOLARS EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL  1.102,07 € 
2641 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.221.010 - APROV.DEF.PROJ.EXEC.ESTABILITZACIO TALÚS RIERA GAIÀ ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2642 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.221.017 APROV.DEF.PROJ.REPARACIÓ MUR CONTENCIÓ C/SANTIAGO RUSIÑOL 7 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2643 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.222.021 - APROV.DEF.PROJ.ENDERROC EDIF. ZONA VERDA CAMI DE LA PLANA 47 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
2648 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.224.014 APROV.INICIAL PROJ.ESTAB.I PROTECCIO MARGES C/TORRENT I SMG ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
3093 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.274.015 APROV.DEFINITIVA PROJECTE TECNIC ENDERROC EDIFICI C/VINYA ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
3298 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.288.021 APROV.DEFINITIVA ORD.REGULADORA NETEJA SOLARS EXP.X2020002506 ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
3308 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL  APROV.INICIAL MEMÒRIA NOVA TRAÇA CAMÍ CAN TARUMBOT A CAN COROMINES ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
3463 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL APROV.DEFINITIVA ORDENANÇA EMISSIONS OLORS ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
3839- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.326.063 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ESTABILITZACIÓ. ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
4100-ANUNCI 21.350.107 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ADEQUAC ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
4091-ANUNCI 21.349.067 NOMENAMENT FUNCIONARIA DE CARRERA JC ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC  218,40 € 
646 - QUOTA ANUAL ACM ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES  1.494,00 € 
658 - QUOTA ANUAL FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA  1.251,71 € 
979 - QUOTA EX.2021 ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA  745,50 € 

  

Promoció d'esdeveniments

Degut a la situació imprevisible per la pandèmia de COVID19, el 2021 no s'ha promocionat cap esdeveniment del municipi en mitjans de comunicació externs.