Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 18:07 | 19/06/2024

Campanyes institucionals del 2022

Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2022 en concepte de publicació d'anuncis oficials i difusió d'esdeveniments.

Publicació d'anuncis oficials

Mitjà de comunicació Anunci Import
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL OPA-4209- ANUNCI DIARI DE TERRASSA: APROV. INICIAL PROJECTE REPARCEL·LACIÓ CAN PEPET (X2021002450) 642,87
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 172- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.010.039 - ANUNCI APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2021 220,60
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. 221-AD- SERVEI DE BASES DE DADES JURÍDIQUES: PACK EL DERECHO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEMENTOS. X20200000089 3.103,69
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC OPA-15- PUBLICACIÓ DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL. 218,40
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 440- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.053.069 - APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CERTAMEN LITERARI ""PERE CALDERS"" 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 514- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.031.081 - ANUNCI APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL 2021 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 537- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 22.060.010 - BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'AGENTS DE POLICIA INTERINS 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 759- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 22.067.049 - ANUNCI DE LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU D'UN MONITOR/A DE MENJADOR 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 893- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 22.081.048 - ANUNCI DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 2022 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 953- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.084.065 - APROV. DEF. DEL PROJ. EXEC. DE LA FRANJA PERIM. D'INCENDIS FORESTALS 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1154- PUBLICACIÓ TAXA ANUNCI URGENT 22.103.071 - APROVAR INICIALMENT EL ""PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CONSULTORI LOCAL 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1594- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.138.074 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVEN 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC ERROR DATA 1594- PUBLICACIÓ ANUNCI 22.138.074 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVEN -220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1594- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.138.074 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVEN 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1705- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 22.146.147 - ANUNCI APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2022 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1930- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 22.158.023 - ANUNCI NOMENAMENT DOS FUNCIONARIS DE CARRERA AGENTS DE POLICIA LOCAL 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1931- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.159.094 - APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CONSULTORI LOCAL 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1936- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.160.002 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA PEL CONTROL DE L'ABOC. DE LES AIGÜES 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1937- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 22.160.021 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGUL. SUBVENCIONS 220,60
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 1935- ANUNCI CONTROL ACOBAMENT AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES CAN PEPET MIDA 4X2 OFICIAL - EXP.X2022001522 447,22
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1969- PUBLICACIÓ ANUNCI NOMENAMENT CAPORAL - DISP.170204 - EXP.X2020001838 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2013- ANUNCI APROVACIÓ PAESC - DISP.170211 - EXP.X2018000505 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2144- ANUNCI PUBLICACIÓ APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA CCPC - DISP.170332 - EXP.X2022000898 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2277- ANUNCI PUBLICACIÓ APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PARCIAL 2022 - DISP.170371 330,90
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 2359- PUBLICACIONS A DIARI DE TERRASSA 12/07 MIDA 3X2 EDICTE PROJECTE MODIFICACIO PUNTUAL CAN TRIES RESIDENCIAL 275,52
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2498- ANUNCI MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT - DISP.170769 - EXP.X2022002782 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2499- ANUNCI SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2022 - DISP.170770 - EXP.X2022002126 DEL PUNT H 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2500- ANUNCI DE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - DISP.170771 - EXP.X2022002126 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2629- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA CONTROL DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES - DISP.170788 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3047- ANUNCI APROVACIÓ MODIFICACIÓ LLOCS DE TREBALLS 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3071-ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU MILLORA C/ MAJOR I SANT MARTÍ 220,60
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3948- TSS ANUNCI CONVOCATORIA PROCESSOS SELECTIUS ESTABILILITZACIÓ 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4480-TSS-PUBLICACIÓ ANUNCI 22.356.202-APROVACIO OFERTA PUBLICA OCUPACIO ANY 2023 330,90
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4488-TSS PUBLICACIÓ ANUNCI 22.361.203 MODIFICACIO BASES REG SUBVENCIÓ DESPESES BÀSIQUES DE LA LLAR 220,60
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 4409-TSS-PUBLICACIONS A DIARI DE TERRASSA MIDE 3X2 APROVACIÓ HABITATGE DOTACIONAL 275,52

Promoció d'esdeveniments

No s'ha promocionat cap esdeveniment del municipi en mitjans de comunicació externs a causa del canvi i adaptació de la programació dels continguts de comunicació institucionals.

La necessitat de comunicació en altres formats i canals més efectius, segons la tendència social actual, limiten els recursos humans, tècnics i econòmics per gestionar aquest recurs.