Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:12 | 19/06/2024

Campanyes institucionals del 2023

Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2023 en concepte de publicació d'anuncis oficials i difusió d'esdeveniments.

Publicació d'anuncis oficials

Mitja Anunci Import
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 392-PUBLICACIÓ ANUNCI 23.038.001 APROVACIÓ MODIFICACIONS RELACIÓ DE LLOCS TREBALL 2023 330,9
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 498-COMUNICACIÓ-  ANUNCI PROJECTE CAN PEPET 275,52
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. 613-AD-SERVEI BASE DADES JURIDIQUES - DISP.172353 - EXP.X2023000487 3395,44
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 647-FEBRER-ANUNCI MODIFICACIÓ PROJECTE CAN PEPET - EXPX2021002450 275,52
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 722-PUBLICACIÓ APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT SERVEI ARXIU MUNICIPAL 220,6
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 889-PUBLICACIÓ ANUNCI PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS NUCLI VILADECAVALLS 220,6
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 890-PUBLICACIÓ ANUNCI INSTAL. FOTOVOLTAICA PISCINA MUNICIPAL CAN TRIAS 220,6
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 1012-EDICTES PUBLICATS 9 I 14 MARÇ 2023 642,87
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 1013-EDICTE PUBLICAT 10 MARÇ PROJECTE URB. SECTOR CAN PEPET 275,52
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1220-PUBLICACIÓ ANUNCI APROVACIÓ INICIAL BASES CONCURS CURTMETRATGES 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1251- ANUNCI TAXA URGENT 23.107.020 -NOMENAMENT FUNCIONARI DE CARRERA AGENT DE POLICIA 340,85
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1471-ANUNCI TAXA URGENT 23.128.085-MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2023 340,85
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 1479-ANUNCI TAXA URGENT 23.129.090-MODIFICACIÓ PLANTILLA AJUNT. VILADECAVALLS 340,85
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 1560- APROVACIÓ INICIAL  MODIFICIACIO PUNTUAL PLA PARCIAL 11 (9/05/23) 367,36
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 1832-3 ANUNCIS CAN COROMINAS APROVACIÓ PLA PARCIAL 11 / CAN PEPET APROVACIÓ PROJECTE URB I REPARCEL.L.ACIÓ 1193,91
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2294-ANUNCI TAXA 23.185.013 APROVACIÓ PROJECTE INST. ENLLUMENTAT PÚBLIC CAN PEPET 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 2611-ANUNCI APROVACIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PARCIAL 2.023 340,85
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 2951-ANUNCIS:  EXPROPIACIONS I OCUPACIO BENS (3/08) / SISTEMA VIARI C/ORENETES C/DE LA RIBA  (12/08) 1587,52
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 3106-ANUNCI PROJECTE MODIFICACIO C/ORENETES I C/DE LA RIBA (13/09/2023) 275,52
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3432-ANUNCI CONVOCATORIA PROCES PLAÇA DE SERGENT TAXA URGENT 23.286.001 340,85
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3455-ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE PLANTA GENERACIÓ FOTOVOLTAICA PER EMMPC 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3456-ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE INST.CALDERA BIOMASSA ESC.ROC BLANC I CCPC 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 3465-ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE CONSOLIDACIÓ TALÚS AL TORRENT DEL FRARE 227,25
EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL 4001-ANUNCIS- EDICTES (28/11) PROJECTE URBANITZACIIO REPARCEL.LACIÓ TURO DE CAN MITJANS 551,03
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4043-ANUNCI MODIFICACIÓ BASES PROCES SELECTIU 1 PLAÇA SERGENT 340,85
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4088-ANUNCI 23.339.071-ESTABLIMENT DEL SERVEI ""APATS EN COMPANYIA"" 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4227-ANUNCI 23.346.052-PROCÉS OPOSICIÓ PLAÇA PERSONAL FUNCIONARI C1 ADM. 340,85
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4342-PUBLICACIÓ PROJECTE EXECUTIU INSTAL·LACIONS 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4358-PUBLICACIÓ DOCG APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE EXECU. FOTOVOLTAIQUES CCPC 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4359-PUBLICACIÓ DOGC-APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE INSTA. ENERGETICA FOTOVOLTAIQUES LLAR INF. CAN TRIAS 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4360-PUBLICACIÓ DOCG-23.352.052 - APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE EXECUCIO BIOMASSA ZEMCT 227,25
ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC 4363-PUBLICACIÓ DOCG-23.362.083-ANUNCI APROVACIO OFERTA PUBLICA PARCIAL SEGONA ANY 2023 340,85

Promoció d'esdeveniments

No s'ha promocionat cap esdeveniment del municipi en mitjans de comunicació externs a causa del canvi i adaptació de la programació dels continguts de comunicació institucionals.

La necessitat de comunicació en altres formats i canals més efectius, segons la tendència social actual, limiten els recursos humans, tècnics i econòmics per gestionar aquest recurs.