Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 09:15 | 20/07/2024

Estadístiques de tramitació 2019

 Entrades classificades per unitat de treball

S'han registrat un total de 11942 entrades durant el 2019 classificades segons les unitats següents:


estadistica per ut.JPG

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 05/03/2020

 

Entrades del 2019 amb expedients

De les 11942 entrades registrades 3533 formen part encara d'un expedient obert.

estadistica amb expedients.JPG

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 05/03/2020

 

Classificació segons canal d'entrada

La següent classificació correspon als diversos canals d'entrada que disposa l'Ajuntament

estadistica per canal d'entrada.JPG

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 05/03/2020

 

Entrades del 2019 per assumpte

Les entrades es classifiquen segons els  següents assumptes. En el t gràfic podeu veure les categories d'assumptes amb més de 40 entrades.

PRESENTACIÓ DE FACTURES DE PROVEÏDORS 3584
INSTÀNCIA GENÈRICA 1905
FACTURES 1029
APORTAR DOCUMENTS A UN EXPEDIENT EN TRÀMIT 804
GESTIONS INTERNES 671
VOLANT D'EMPADRONAMENT 543
PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 403
SOL•LICITUD DE LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. 265
COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES A L'AJUNTAMENT 239
CERTIFICAT 170
SOL.LICITUD 170
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS PROCEDENT D'UN ALTRE MUNICIPI 165
INSCRIPCIONS 153
CERTIFICAT D´EMPADRONAMENT 130
LLICÈNCIES OBRES 123
ESTADÍSTIQUES 112
COMUNICACIONS 105
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT IDCAT 89
NOTIFICACIÓ ALTRES ADMINISTRACIONS 84
REGISTRE INCORRECTE 80
QUEIXES I SUGGERIMENTS. 72
SERVEIS SOCIALS 72
CONSENTIMENT CESSIÓ DADES PADRÓ PER EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS COL·LECTIUS 61
MATRÍCULA LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2018-2019 59
SUBVENCIONS 57
PREINSCRIPCIONS LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2018-2019 56
CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 46
BAIXA AL PADRÓ D´HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA (BII) 40
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER NAIXEMENT 38
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 36
LLICÈNCIES ACTIVITATS 34
CONTRACTACIÓ SERVEIS 33
DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 32
ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA 31
CONTRACTACIÓ OBRES 25
ASSUMPTES DE PERSONAL 24
RECLAMACIÓ DE RESPOSABILITAT PATRIMONIAL 24
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PROCEDENTS DE L'ESTRANGER 21
LLICÈNCIES OCUPACIÓ EDIFICIS 21
INFORMES TÈCNICS 20
REPRESENTACIÓ A TERCERS 17
SOL•LICITUD DE REUTILITZACIÓ DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. 17
BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 16
NOTIFICACIONS 14
CERTIFICATS URBANÍSTICS 13
DENÚNCIES CIUTADANES 13
CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL A L´AJUNTAMENT 12
AJUTS I BEQUES 11
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER OMISSIÓ 11
BONIFICACIÓ QUOTA LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2018-2019 11
VIA PÚBLICA 11
AUTORITZACIÓ PER FER FOC DEL 15 DE MARÇ AL 15 D´OCTUBRE 10
RECURSOS I RECLAMACIONS 10
SOL.LICITUD ALTRES ADMINISTRACIONS 10
CITA AMB CÀRREC ELECTE O TÈCNIC MUNICIPAL 9
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA (FUE) 9
IMPOSTOS I TAXES 9
BAIXA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D´ANIMALS DE COMPANYIA 8
COMUNICACIÓ I PROTOCOL 8
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ D'ANIMALS PERILLOSOS 8
AREA JURÍDICA 7
CANVI DE DADES PERSONALS AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 5
COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL_ANNEX III (FUE) 5
CONFIRMACIÓ DE CONTINUÏTAT DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS ESTRANGERS COMUNITARIS I/O RESIDENTS A ESPANYA (NO ENCSARP) 5
PRESENTACIÓ DE GARANTIES (AVALS I FIANCES) DAVANT L'AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS 5
PRESENTACIÓ DE PLIQUES I DOCUMENTS RELACIONATS AMB ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 5
COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA 4
CONVENIS INTERADMINISTRATIUS 4
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT IDCAT MÒBIL 4
ALTA COM ANUNCIANT EN MITJANS MUNICIPALS (REVISTA, PROGRAMA D'ACTIVITATS, RÀDIO VILA) 3
RENOVACIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT (ENCSARP) 3
SERVEIS PUBLICS 3
CERTIFICAT ACREDITATIU D' INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS 2
CERTIFICAT ACREDITATIU DE SERVEIS PRESTATS A L'AJUNTAMENT 2
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT AMB EFECTES SOBRE LES PERSONES O EL MEDI AMBIENT (FUE) 2
CONTRACTACIÓ SUBMINISTRES 2
CONVOCATÒRIA 2
EDICTE 2
INVITACIONS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A ACTES PÚBLICS 2
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EN FOMENT A LA OCUPACIÓ CONVOCATÒRIA 2018 2
LOPD, DRET D'ACCÉS 2
RESIDUS URBANS 2
BAIXA AL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS 1
CENTRES ESCOLARS 1
COMUNICACIÓ DE CREMA DEL 16 D'OCTUBRE AL 14 DE MARÇ 1
CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA (FUE) 1
DENÚNCIES URBANÍSTIQUES 1
INVITACIONS 1
MOCIONS 1
OPERACIONS FINANCERES 1
PARTICIPACIÓ COM A PATGE A LA CAVALCADA DE REIS 1
RECLAMACIÓ O DENÚNCIA DE CONSUM 1
SANCIONS 1
SEGREGACIÓ I PARCEL.LACIONS 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN FOMENT A LA OCUPACIÓ CONVOCATÒRIA 2018 1
SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS (FUE) 1
TRÀNSIT 1
TOTAL 11942

 

estadistica per assumptes.JPG

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 05/03/2020