Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 09:09 | 20/07/2024

Estadístiques de Drets d'accés 2020

Entrades classificades per unitat de treball

S'han registrat un total de 31 entrades durant el 2020 classificades segons les unitats següents:

Estadístiques de tramitació de Dret d'accés 2020 per unitat de treball

Entrades del 2020 amb expedients

De les 27 entrades registrades 15 formen part encara d'un expedient obert.

Entrades Dret d'accés amb expendients oberts 2020

Classificació segons canal d'entrada

La següent classificació correspon als diversos canals d'entrada que disposa l'Ajuntament.

Dret d'accés per canal d'entrada 2020

Sol·licituds de Dret d'Accés 2020

SOL.LICITUD DRET ACCÉS 2020
Quantes sol·licituds s'han rebut? 31
Total sol. inadmeses 2020 0
Sol.licituds inadmeses desagregades segons normativa  0
Sol.licituds desestimades 3
Sol.licituds desestimades desagregades per límit invocat 0
Sol.licituds 2020 pendents resoldre 15
Denuncies per incompliments Llei 19/2014. 0
 Procediments sancionadors incoats per incompliment Llei 19/2014: CAP 0
Sancions imposades per imcompliemt Llei 19/2014 CAP 0

Dades de sol·licitud de Dret d'Accés 2020

S'ha aprovat alguna norma per l'accés a la informació pública?

Sí: http://cido.diba.cat/normativa_local/6305680/ordenanca-de-transparencia-i-administracio-electronica-ajuntament-de-viladecavalls

S'ha creat una unitat per resoldre les sol·licituds d'accés?

No.