Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:19 | 20/07/2024

Estadístiques de tramitació 2020

Entrades classificades per unitat de treball

S'han registrat un total de 10653 entrades durant el 2020 classificades segons les unitats següents:

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 25/02/2021

Entrades del 2020 amb expedients

De les 10653 entrades registrades 3030 formen part encara d'un expedient obert.

Expendients oberts i tancats 2020

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 25/02/2021

Classificació segons canal d'entrada

La següent classificació correspon als diversos canals d'entrada que disposa l'Ajuntament.

Per canal d'entrada 2020

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 25/02/2021

Entrades del 2020 per assumpte

Les entrades es classifiquen segons els  següents assumptes. En el t gràfic podeu veure les categories d'assumptes amb més de 40 entrades.

BAIXA AL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS 1
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS TRANSPORT PÚBLIC PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 1
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS (FUE) 1
COMUNICACIÓ DE CREMA DEL 16 D'OCTUBRE AL 14 DE MARÇ 1
INSCRIPCIONS ACTIVITAT GRUP DE SUPORT A PERSONES CUIDADORES 1
COMUNICACIÓ DE BAIXA D'ACTIVITAT. 1
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE SALUT ALIMENTÀRIA (FUE) 1
CESSIÓ DE LA BIOTRITURADORA A VEÏNS AMB SISTEMA DE COMPOSTATGE EN FUNCIONAMENT AL DOMICILI 1
RECLAMACIÓ O DENÚNCIA DE CONSUM 1
PARTICIPACIÓ COM A PATGE A LA CAVALCADA DE REIS 2
ALTA EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS 2
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2
FACTURES 2
CANVI DE PROPIETARI I/O MODIFICACIÓ DE DADES AL REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA 2
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L'ÚS DE TRANSPORT ADAPTAT.CONVOCATÒRIA 2019 3
COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL_ANNEX III (FUE) 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBERTURA (FUE) 3
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA (FUE) 4
SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA REBUTS DE L'AJUNTAMENT 4
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CASALS D'ESTIU.CONVOCATÒRIA 2019-2020 4
GESTIÓ DELS IMPOSTOS MUNICIPALS 5
BAIXA D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL D´ANIMALS DE COMPANYIA 5
LOPD, DRET D'ACCÉS 5
RESERVA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA 5
COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA 5
CITA AMB CÀRREC ELECTE O TÈCNIC MUNICIPAL 8
PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES DE VILADECAVALLS 8
CANVI DE DADES PERSONALS AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 9
RENOVACIÓ AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT (ENCSARP) 9
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS.CONVOCATÒRIA 2019 9
BONIFICACIÓ QUOTA LLARS D'INFANTS MUNICIPALS 10
SUBVENCIONS IBI FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS, MAJORS 65 ANYS, VIDUS, PENSIONISTES.CONVOCATÒRIA 2019 11
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ D'ANIMALS PERILLOSOS 12
CERTIFICAT ACREDITATIU DE SERVEIS PRESTATS A L'AJUNTAMENT 12
BAIXA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 12
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER OMISSIÓ 12
RECLAMACIÓ DE RESPOSABILITAT PATRIMONIAL 13
SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 13
CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL A L´AJUNTAMENT 14
CONFIRMACIÓ DE CONTINUÏTAT DE RESIDÈNCIA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS ESTRANGERS COMUNITARIS I/O RESIDENTS A ESPANYA (NO ENCSARP) 15
SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 19
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PROCEDENTS DE L'ESTRANGER 19
SOL•LICITUD DE REUTILITZACIÓ DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. 19
PRESENTACIÓ DE PLIQUES I DOCUMENTS RELACIONATS AMB ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 21
PRESENTACIÓ DE GARANTIES (AVALS I FIANCES) DAVANT L'AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS 21
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.CONVOCATÒRIA 2019-2020 24
DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 31
REPRESENTACIÓ A TERCERS 34
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS PER NAIXEMENT 40
SOL·LICITUD SUBVENCIONS DE SUPORT A L'ESCOLARITAT.CURS 2019-2020 42
BAIXA AL PADRÓ D´HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA (BII) 43
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 45
ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA 52
CONSENTIMENT PER A LA CESSIÓ DE DADES DE PADRÓ PER A L'EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS COL·LECTIUS AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 52
PREINSCRIPCIONS LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2018-2019 55
CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS 56
SUBVENCIONS AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR ESCOLAR.CURS 2019-2020 (CCVOC) 58
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS ADREÇATS A ALTRES ADMINISTRACIONS. 58
MATRÍCULA LLARS D'INFANTS MUNICIPALS CURS 2018-2019 65
ADM. OBERTA DE CATALUNYA 66
QUEIXES I SUGGERIMENTS. 112
COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES A L'AJUNTAMENT 139
SOL•LICITUD DE LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL. 171
REGISTRE INCORRECTE 179
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT IDCAT 194
ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL D´HABITANTS PROCEDENT D'UN ALTRE MUNICIPI 223
CERTIFICAT D´EMPADRONAMENT 263
VOLANT D'EMPADRONAMENT 445
PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 447
APORTAR DOCUMENTS A UN EXPEDIENT EN TRÀMIT 880
GESTIONS INTERNES 956
INSTÀNCIA GENÈRICA 1280
PRESENTACIÓ DE FACTURES DE PROVEÏDORS 4475

Entrades per assumpte 2020

Font: elaboració pròpia  -  Actualització: 25/02/2021