Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 13:58 | 24/07/2024

Seu electrònica

Què és la seu electrònica?

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls és el lloc a Internet des del qual els ciutadans, empreses i entitats poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'Administració pública de manera telemàtica sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

Garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

A qui va dirigida?

A tota la ciutadania, entitats i empreses que optin o hagin interactuat amb l'Ajuntament de Viladecavalls a través d'Internet.

 

Què permet?

Presentar documentació al Registre, realitzat tràmits, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques, validar documents electrònics emesos per l'Ajuntament de Viladecavalls i realitzar altres gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

 

Quina validesa tenen les gestions realitzades a la Seu?

 Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

 

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats digitals garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada es guarden als sistemes de l'Ajuntament de Viladecavalls, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

 

Quan puc utilitzar- la?

Podreu accedir-hi per consultar informació o realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any i des de qualsevol lloc.

És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguin en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Excepcionalment alguns serveis de la Seu poden no estar disponibles en determinades franges horàries per manteniment tècnic.

 

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 31 d'octubre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.