Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 15:01 | 14/07/2024

Informació per a tràmits del padró d'habitants

 

 

 

 

 

 

Quins tipus de Volants de padró puc sol·licitar?

Volant Individual

Fa referència a la teva inscripció al padró municipal d’habitants en el moment de l’expedició del document.

Volant de convivència

Fa referència al nombre d’habitants que consten inscrits al mateix domicili on tu apareixes inscrit en el moment de la expedició del document. En el cas que requereixis que al volant apareguin les dades personals de les altres persones que consten inscrites amb tu, caldrà que disposis del seu consentiment exprés per a la cessió de dades.

Per donar el consentiment exprés, la persona que el dona haurà de realitzar el tràmit de “Consentiment per a la cessió de dades de padró per a l'expedició de certificats col·lectius”

Volant Històric Individual

Fa referència al temps en què portes inscrit al padró municipal d’habitants des de l’01/05/1996 fins a l’actualitat.

Els volants d’empadronament referents a persones inscrites en establiments col•lectius només podran ser expedits amb caràcter individual.

Si el volant que es sol·licita es refereix a un difunt, només ho podrà sol•licitar una persona major d’edat que acrediti un interès legítim (cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquestes).

 

Quins tipus de Certificats de padró puc sol·licitar?

Certificat Individual

Fa referència a la teva inscripció al padró municipal d’habitants en el moment de l’expedició del document

Certificat de convivència

Fa referència al nombre d’habitants que consten inscrits al mateix domicili on tu apareixes inscrit en el moment de l’expedició del document. En el cas que requereixis les dades de les persones del domicili caldrà que disposis del consentiment de cessió de dades padronals de cada persona empadronada al domicili.

Certificat Històric Individual

Fa referència al temps en què portes inscrit al padró municipal d’habitants, des de l’ 01/05/1996 fins a l’actualitat.

Els certificats d´empadronament referents a persones inscrites en establiments col•lectius només podran ser expedits de caràcter individual.

Si el certificat que es sol•licita es refereix a un difunt, només ho podrà sol•licitar una persona major d’edat que acrediti un interès legítim (cònjuge, ascendents o descendents o persones autoritzades per aquestes).

 

Quan és necessari un certificat i quan és suficient un volant d’empadronament?

El certificat d'empadronament:

  • És l'únic document que acredita fefaentment el fet de l'empadronament.
  • Ha de portar les signatures manuscrites del Secretari i de l'Alcalde o dels seus delegats o substituts.
  • És necessari sempre que calgui acreditar l'empadronament davant Tribunals de Justícia, Organismes estrangers, etc.

 El volant d'empadronament:

  • Només informa del fet de l'empadronament
  • No requereix la signatura de cap funcionari o autoritat municipal.
  • Ha de portar sempre el segell oficial de l’ajuntament que l’expedeixi o bé estar estès en paper dotat de marca a l’aigua o similar.
  • Hauria de ser suficient per a informació del propi veí, per a aportar-ho en processos o davant organismes que no requereixen una prova rigorosa, etc.; en concret quan se supediten determinats beneficis a la condició de veí d’un municipis (ajuts escolars, de serveis socials, relacionades amb l’aparcament de vehicles, en tarifes de transports, etc.
  • El volant d'empadronament va ser una innovació de la nova legislació padronal de l'any 1997 i és possible que administracions i organismes que tradicionalment exigien certificacions no hagin adaptat encara els seus requeriments.

 

 

EN TOT CAS, ES IMPORTANT QUE TINGUIS EN COMPTE que l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d'octubre de 2015), estableix que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració.

En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a tal efecte. Per aquest motiu, Les diferents administracions poden consultar les vostres dades per via telemàtica.